Hoppa till huvudinnehåll
Arbetslöshet

Blir fas 3 kvar ändå?

Utredaren Anders Lago menar att matchningsanställningar ska kunna ersätta fas 3. Samtidigt dröjer regeringens utlovade avveckling av den ökända åtgärden och enligt ett internt dokument från Arbetsförmedlingen finns planer på att låta fas 3-platserna bli kvar i alla fall. Vilka är det då som ska matchas?
Gabriella Westberg Publicerad 22 april 2015, kl 16:24
Magnus Hjalmarson Neideman / TT
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i riksdagen, med utsikt mot Rosenbad och Stockholms stadshus. Magnus Hjalmarson Neideman / TT

Över 35 000 personer finns i dag inskrivna i fas 3. De kommer att bli närmare 37 000 innan året är slut, enligt en prognos från Arbetsförmedlingen, vilket skulle vara rekordmånga sedan åtgärden infördes 2007.

Att avskaffa fas 3 var ett av regeringens främsta vallöften inför valet i höstas. Avskaffandet ska påbörjas i höst och vara slutfört till 2019, enligt vårbudgeten, som presenterades för någon vecka sedan. Successivt ska de som i dag finns inskrivna i fas 3 slussas över till extratjänster i välfärden, enligt regeringen.

Men enligt Dagens Arena, som tagit del av ett internt dokument från Arbetsförmedlingen, kan Fas 3-platser ändå komma att bli kvar, även om själva programmet avvecklas.

I dokumentet skriver myndigheten att det finns personer i sysselsättningsfasen som ”står mycket långt från arbetsmarknaden och varken kommer att vara aktuella för extratjänster i välfärden eller kunna tillgodogöra sig utbildning”. Därför anser myndigheten att motsvarande fas 3-platser kommer att behövas även efter 2019.  ”Sysselsättningplatsen bör därför framöver betraktas som ett av flera verktyg för att bryta långtidsarbetslöshet”, skriver myndigheten.

I den debatt om matchningsanställningar som hölls i riksdagen tidigare i veckan konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regering och opposition för närvarande verkar överens om att ”återvändsgränden” fas 3 bör avskaffas - och inte bara byta namn. Men, tillade hon, det kommer att krävas flera olika insatser för att man ska lyckas, då individer har olika behov och förutsättningar.

- Jag vill säga att det inte räcker att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden om man med det menar ökade subventioner eller låga kostnader för arbetsgivare att anställa. (…) Vi behöver också stärka individerna, öka värdet på individerna, så att de kan ta jobben. Det intressanta i förslaget om matchningsanställningar är just att man tydligt visar på kombinationen av arbete och utbildning, kompetensutveckling och socialt och praktiskt stöd.

Kärt barn med många namn

2007 införde alliansregeringen den arbetsmarknadspolitiska åtgärden fas 3 – det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin - som syftade att ge sysselsättning och tillfälle till att nätverka åt de som stod längst från arbetsmarknaden.

Efter fem år och mycket kritik från såväl deltagare som anordnare bytte regeringen 2012 namn på åtgärden, till sysselsättningsplats. Samtidigt vidtogs åtgärder för att minska möjligheten till fusk – då det visat sig att vissa driftiga företagare tog emot personer i fas 3 och fick 5 000 kronor per person, och samtidigt hyrde ut personerna till andra företag.  

Den nuvarande regeringen har lovat att avskaffa fas 3, men det ser ut att dröja. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har dock lovat att ”inte bara byta namn” på åtgärden. 

Gabriella Westberg
[email protected]