Hoppa till huvudinnehåll
Arbetslöshet

Arbetslöshet kan ge dig ångest

Arbetslöshet drabbar inte bara den personliga ekonomin. Att vara utan jobb kan också ge ångest och depression. Politiker bör därför fokusera på de hälsomässiga fördelarna i att hålla arbetslösheten nere, enligt forskare.
David Österberg Publicerad 2 juli 2019, kl 22:23
Colourbox
Colourbox

Det är bra för hälsan att ha ett jobb. Så kan man sammanfatta en forskningsrapport från Umeå universitet. Forskarna använde sig av måttet ”hälsorelaterad livskvalitet” för att ta reda på hur arbetslöshet påverkar livskvaliteten och kom fram till att 24 procent fler bland arbetslösa än bland arbetande hade problem med ångest och depression.

Enligt studien innebär hälsoproblemen att det är mer värt att leva nio år som anställd än att leva tio år som arbetslös. En person skulle med andra ord föredra att korta sitt liv med nio procent om det innebar att personen slapp vara arbetslös. Enligt forskarna visar det att politiker snarare borde fokusera på de hälsomässiga fördelarna av att hålla arbetslösheten nere, än de samhällsekonomiska.

– Studien understryker vilken vinst för folkhälsan det faktiskt innebär att minska arbetslösheten. De hälsomässiga aspekterna hamnar tyvärr ofta i skymundan när arbetslöshet diskuteras, säger Fredrik Norström, forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Störst påverkan på hälsan har arbetslöshet för den som redan innan arbetslösheten hade dålig hälsa.

Studien är del av projektet ”Är en bättre folkhälsa värd sitt pris” som är finansierat av den statliga anslagsgivaren Forte.

David Österberg
[email protected]