Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Rekordmånga går med i Unionens a-kassa

Det är rusning till Unionens a-kassa. De senaste dagarna har antalet medlemmar ökat med 1 000 personer per dygn.
Ola Rennstam Publicerad 25 mars 2020, kl 12:13
Colourbox
Det ökande antalet varsel gör att fler vill gå med i Unionens a-kassa. Colourbox

Under de tre första veckorna i mars varslades drygt 18 000 personer i Sverige om uppsägning, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Lägg där till masspermitteringar och en allmän oro inför den vikande konjunkturen. I coronavirusets spår ser allt fler om sitt hus. Och det märks inte minst på landets a-kassor.

I slutet av februari hade Unionens a-kassa 655 000 medlemmar, i dag är antalet 13 000 fler – en rekordstor ökning. Och bara den sista veckan har ansökningstrycket ökat ytterligare.

– Vi får 1 000 nya medlemmar varje dygn, framför allt har vi sett en ökning de senaste dagarna, säger Harald Petersson, chef på Unionens a-kassa.

Läs mer: Gå  med i a-kassan? Tänk på det här

Egenföretagare är en grupp som känner oro och som nu strömmar till Unionens a-kassa, enligt Harald Petersson. En annan grupp är personer som fram till nu känt sig trygga i sin anställning.

Läs mer: Krisande egenföretagare hoppas på statligt stöd

– De är något äldre och har tänkt att de sitter säkert men så plötsligt märker man att det kan komma ett stort varsel snart.

Läs mer: Varsel - så funkar det

Medlemsökningen innebär att de 180 personer som i dag arbetar på Unionen a-kassa kommer att behöva bli fler.

– Vi är bra bemannade men antalet ärenden kommer öka när varslen träder i kraft, vi räknar med en topp närmare sommaren. Så på sikt kommer vi behöva öka vår personalstyrka, säger Harald Petersson.

A-kassa

Sveriges a-kassor och fackförbund är skilda organisationer. Det betyder att om du endast är med i en a-kassa har du inte tillgång till inkomstförsäkringen och tvärtom.

För att få både a-kassa och inkomstförsäkring måste du alltså vara medlem i både ett fackförbund och en a-kassa. Du behöver dock inte vara med i samma a-kassa som det förbund du tillhör.

Den som varit medlem i a-kassan i minst tolv månader kan få inkomstbaserad ersättning, som mest 910 kronor per dag. Den som varit medlem kortare tid än ett år får en grundersättning på som mest 365 kronor per dag.

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.