Hoppa till huvudinnehåll
Sjukförsäkring

Välj rätt sjukförsäkring

Skulle du bli allvarligt sjuk kan en diagnosförsäkring vara guld värd. Kolla bara vilka begränsningar som finns – innan du skriver på.
Niklas Hallstedt Publicerad 29 november 2017, kl 13:53
Fantazista/Colourbox.com
Fantazista/Colourbox.com

Ingen försäkring täcker allt, det finns alltid begränsningar. Det gäller även försäkringar som betalar ut ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.

– En försäkring som ger ersättning vid cancer kanske enbart ersätter cancer i specifika delar av kroppen. Vissa försäkringar täcker också förstadier till cancer, andra inte. Det ser olika ut, säger Christina Meder, som är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå och specialist på att jämföra försäkringar.

När det gäller operationer riktar försäkringarna i första hand in sig på större ingrepp och längre konvalescenser. Typexemplet är en försäkring som ersätter bråck på stora kroppspulsådern, men bara om diametern överstiger 4,5 centimeter. Det finns alltså risk att man, trots att man drabbats av en sjukdom som ingår i försäkringen, blir utan ersättning. För försäkringsbolagen gäller det att informera innan försäkringen tecknas, menar Christina Meder.

En försäkring som täcker cancer kanske bara ersätter cancer i vissa delar av kroppen

– De ska vara tydliga med att det finns begränsningar i förköpsinformationen eller produktbladet, det bör nämnas att det bara är vissa sjukdomar som ersätts och väsentliga begränsningar ska lyftas fram.

Men det räcker inte med att försäkringsbolaget redogör för begränsningarna i villkoren.

– Nej, det går inte att skriva allt i produktbladet, men kunden måste förstå att det inte räcker med att man har fått cancer för att få ersättning, man måste också ha fått en viss typ av cancer.

Vad kan man göra om man känner sig felaktigt behandlad av försäkringsbolaget?
– Man kan påpeka det för försäkringsbolaget och säga att det är otydligt. Skulle man inte komma överens går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om det rör sig om tolkningen av villkoren. Handlar det om en medicinsk bedömning kan man vända sig till personförsäkringsnämnden.

Vilket stöd i lagen har man som konsument?
– I Försäkringsavtalslagen står det att väsentliga och oväntade begränsningar ska lyftas fram. Men sanktionsmöjligheterna ser olika ut beroende på om det är en individuell försäkring eller gruppförsäkring som man har exempelvis via facket. Missar ett bolag att informera om oväntade och väsentliga begränsningar i en individuell försäkring får bolaget inte åberopa begränsningen, säger Christina Meder.

Läs mer: Ingen ersättning trots sjukförsäkring: "Jag känner mig lurad"

TVÅ SORTERS SKYDD

  • En sjukförsäkring ger ersättning vid inkomstförlust som beror på arbetsoförmåga som uppstått på grund av sjukdom eller olycksfall. Med en diagnosförsäkring betalas ett engångsbelopp ut vid vissa diagnoser.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Niklas Hallstedt