Hoppa till huvudinnehåll
Sjukförsäkring

Mildare regler för sjukpenning under corona

En inställd operation på grund av coronautbrottet ska inte leda till indragen sjukpenning. Det är Försäkringskassan och regeringen överens om. Bra, men inte tillräckligt anser Unionen.
Lina Björk Publicerad 6 april 2020, kl 13:28
Lars Pehrson / SvD / TT
Patienter som får sin operation uppskjuten på grund av coronautbrottet ska undantas från de vanliga reglerna för sjukpenning. Lars Pehrson / SvD / TT

I hela Sverige ställer vården om för att kunna behandla de allra sjukaste i covid-19. Det innebär bland annat att planerad vård skjuts upp och att personer som väntar på operation får förbereda sig på ett nytt datum längre fram. Med sjukförsäkringens regler innebär det i praktiken att man mister rätten till sjukpenning vid dag 180, om det inte finns någon tidpunkt för inplanerad vård.

Men förra veckan kom regeringen och Försäkringskassan överens om att undanta patienter som får sin operation uppskjuten på grund av pandemin, från de vanliga sjukpenningreglerna.

– Det är ett bra beslut. De som är sjukskrivna och väntar på en operation, vilken blir inställd på grund av coronans effekter, får en respit vid dag 180. Med det nya ställningstagandet kommer det ses som oskäligt att pröva sjukskrivna mot ”normalt förekommande arbete” när dag 180 passeras. De behöver då inte riskera sin sjukpenning och i förlängningen sin anställning på grund av pandemin, säger Mikael Bäckström, utredare på Unionen.

Från förbundets sida hade man dock gärna sett att regeringen även tittat på hur andra arbetstagare under rehabilitering påverkas av den rådande krisen.

– Vad händer till exempel med de som är under rehabilitering och inte väntar på operation eller medicinsk behandling, men ändå påverkas negativt av coronautbrottet? Vi har full förståelse för att det just nu ligger mycket på regeringens bord, men här behöver mer åtgärder vidtas.

2018 tillsatte regeringen två statliga utredningar för att förbättra regelverket kring sjukförsäkringen. En av dem ligger nu ute på remiss och några av förslagen rör just reglerna kring 180-dagarsgränsen. 

Läs mer: Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

– Den utredningen kom bland annat fram till att den strikta tillämpningen av 180-dagarsgränsen innebar att pågående rehabiliteringar med god prognos blev avbrutna när sjukpenningen drogs in. Det här förslaget är välkommet, men problemet kvarstår ju för de som får operationer och behandlingar inställda av andra anledningar än corona. De kommer alltjämt få sin sjukpenning indragen, trots att det ofta strider mot sunt förnuft. Där innehåller utredningen en lösning på problemen för en betydligt större målgrupp än den som nu aviserats, säger Mikael Bäckström.

Det tillfälliga undantaget från regelverken kommer att gälla till och med oktober.

Läs mer: Få utnyttjar förebyggande sjukpenning