Hoppa till huvudinnehåll
Sjukförsäkring

Försäkringskassan slopar krav på läkarintyg

Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.
David Österberg Publicerad 7 april 2020, kl 13:46
Johan Nilsson / TT
Kravet på läkarintyg slopas under coronakrisen, dels för att avlasta sjukvården, dels för att underlätta för de som söker sjukpenning. Johan Nilsson / TT

Före coronakrisen var den som var sjuk i mer än sju dagar tvungen att ha ett läkarintyg för att få sjukpenning. I mars beslutade regeringen att flytta kravet till dag 15.

Nu tar Försäkringskassan ytterligare ett steg och slopar tillfälligt kravet på intyg fram till och med dag 21.

– Vi har beslutat att vi avvaktar med att begära läkarintyg fram till och med dag 21 om en person inte skickat in intyg tillsammans med sin ansökan om sjukpenning. Syftet är främst att avlasta sjukvården, men vi vill också underlätta för de personer som söker sjukpenning. Det kan vara svårt att få tid för att få ett läkarintyg och vi vill säkerställa att de personer som har rätt till sjukpenning får den, säger Terese Östlin, nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Kravet på slopat intyg är inte kopplat till någon specifik sjukdom eller skada.

Eventuellt kommer Försäkringskassan att begära att ansökan kompletteras i efterhand. Det beslutet är ännu inte fattat.

– Det kan bli så att vi i vissa fall inte kommer att behöva läkarintyg för de första 21 dagarna, men det är något vi får återkomma till.

Hur ser ni på risken för ökat fusk med sjukpenningen?
– Det är fortfarande så att man skickar sin ansökan med en försäkran på heder och samvete. Just nu är det viktigt att vi avlastar sjukvården och ser till att människor inte hamnar i kläm.

Trycket på Försäkringskassan har ökat enormt under de senaste veckorna. I mars fick myndigheten 12 000 fler ansökningar om sjukpenning än normalt. Under första veckan i april tog myndigheten emot 25 000 ansökningar - en dubblering mot samma vecka förra året. Därför försöker Försäkringskassan hitta lösningar för att snabba på handläggningen.

Läs mer: Mildare regler för sjukpenning under corona

– För ersättningen för den slopade karensen har vi utvecklat en e-tjänst så att den handläggningen sköts delvis maskinellt. Vi försöker också att hitta fler lösningar för att avlasta vården. Vi har till exempel beslutat att avvakta med att begära in kompletteringar av läkarintyg och betala ut sjukpenning ändå om vi bedömer det som sannolikt att en person har rätt till ersättning, säger Terese Östlin.

Slopat krav på läkarintyg

  • Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna trädde i kraft den 7 april, men gäller retroaktivt från den 13 mars.
  • Försäkringskassans beslut att avvakta med att begära in läkarintyg fram till och med dag 21 (om det inte finns bifogat i ansökan) gäller från och med den 27 mars.
David Österberg
David Österberg
[email protected]