Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Unionen: Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Snart kan anställda få rätt att jobba kvar tills de fyller 69. En nödvändig förändring, anser Unionen, som dock anser att det krävs satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling om höjd pensionsålder ska kunna bli verklighet.
Niklas Hallstedt Publicerad 27 oktober 2017, kl 13:53
Colourbox.com
Unionen tror att höjd pensionålder är en förutsättning för att pensionsystemet ska fungera. Dock kräver en höjning satsningar på såväl arbetsmiljö som kompetensutveckling. Colourbox.com

Genom att höja pensionsåldrarna ska anställda förmås stanna längre i arbetslivet. Det är avsikten bakom det förslag som, enligt Dagens Nyheter, kan komma från regeringen nästa år.

Förslaget skulle innebära att den tidigaste pensionsåldern, det vill säga den ålder när man har rätt att plocka ut sin allmänna pension, höjs från 61 till 63 år. Samtidigt skulle rätten för anställda att få jobba kvar höjas från 67 till 69 år.

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, konstaterar att pensionsåldern måste höjas för att pensionssystemet ska vara hållbart i fortsättningen när vi lever längre och andelen pensionärer i förhållande till andelen som arbetar ökar.

Unionen har två ingångar i frågan om höjd pensionsålder.

– Dels måste en sådan höjning gå hand i hand med satsningar på förbättrad arbetsmiljö. Vi vet att tjänstemännen drabbas hårt av stress och pressas hårt för att klara av sina arbetsuppgifter i dag, därför måste både arbetsgivare, fack och regering fundera över vad som måste göras om pensionsåldern höjs, säger Henrik Ehrenberg.

– Dels handlar det om kompetensutveckling. När man förväntas arbeta längre kommer kraven på att man ska kunna byta jobb och arbetsuppgifter öka. Därför måste möjligheten att kunna byta spår i livet fungera bättre än i dag.

Båda dessa punkter förväntar sig Unionen ska finnas med i regeringens proposition när förslaget om höjd pensionsålder läggs fram.

Dessutom måste regelverken framför allt vad gäller arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen, som tidigare kallades förtidspension, ses över och förändras när pensionsåldern höjs, anser Unionen.

Läs mer: Bättre hälsa och tuffare regler får äldre att jobba längre

Arbetsmarknadens parter uppges att i stort sett stå bakom de planerade förändringarna. Det stora undantaget är arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv som anser att en höjning av pensionsåldern från 67 till 69 år skulle hämma företagens vilja att anställa äldre eftersom riskerna ökar för mycket.

Även på LO-sidan finns dock invändningar. Kommunals ordförande Tobias Baudin påpekar för TT att medlemmarnas snittålder för pensionering är strax över 63 år, detta på grund av den tuffa arbetsmiljön med otrygga arbetsvillkor och för få anställda.

– Det känns som väldigt verklighetsfrånvänt för medlemmarna när det börjar pratas om att jobba till 69, säger Tobias Baudin till TT.

Kommunal vill att både arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen höjs till 67 år i samband med en höjd pensionsålder.

Tidigare har det sagts att de nya reglerna ska kunna finnas på plats 2020. Enligt Dagens Nyheter kan det dock bli senare. Det kan även införas övergångsregler som gör att de som är nära pensioneringen inte berörs,

Niklas Hallstedt