Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Nytt förslag kan påverka tjänstepension

Om fem år kommer vi ha rätt att jobba till 69 om det blocköverskridande förslaget blir verklighet. Från politiskt håll hyser man inga farhågor att Svenskt Näringslivs nej kommer att äventyra förändringen.
Niklas Hallstedt Publicerad 14 december 2017, kl 13:47
Claudio Bresciani/TT
Socialminister Annika Strandhäll (s) och finansmarknadsminister Per Bolund (mp) presenterade pensionsöverenskommelsen under torsdagmorgonen. Claudio Bresciani/TT

Pensionsgruppen, med företrädare från samtliga riksdagspartier utom Vänstern och Sverigedemokraterna vill se en höjning av den så kallade las-åldern, den ålder som den anställde har rätt att stanna kvar i arbete.

Men Svenskt Näringsliv som företräder arbetsgivarna i privat sektor vill kunna påverka vilka som ska få arbeta vidare efter 67, och nobbar Pensionsgruppens förslag.

Från fackligt håll pekar man på problemen med detta eftersom inte bara lagar, utan även kollektivavtal måste ändras framöver.

Men Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott, är inte oroad.

– Vi är övertygade om att om politiken fattar de långsiktiga besluten kommer arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar. Jag utgår från att Svenskt Näringsliv ser sin roll i den svenska modellen och tar det ansvar som förväntas.

Överenskommelsen innebär även att det ska göras ”en översyn av avdragsreglerna för tjänstepensionen”. Det hänger samman med att det i dag går att plocka ut tjänstepension redan från 55 års ålder.

– Vi vill bidra till långsiktiga och trygga pensioner, det är inte rimligt att ha system som inte är smarta tillsammans. Vi tar ansvar för helheten. Då är det viktigt att tjänstepensionerna hänger med.

När rätten att arbeta längre höjs krävs även höjningar av åldersgränser i trygghetssystemen.

– Ska vi få människor att jobba lite längre, krävs också att trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring följer med. Det har varit viktigt för oss, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Läs mer Unionen: Tryggheten måste följa med

Olika delar av pensionsöverenskommelsen kommer att sjösättas olika fort. En av de första åtgärderna blir förändringar av premiepensionssystemet. Där kan man förvänta sig en uppstramning år 2019, enligt Fredrik Lundh Sammeli.

Läs mer Unionen: Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Pensionsgruppens förslag i korthet:

Premiepensionssystemet ska reformeras och staten ska ta ett större ansvar för att det inte ska finnas aktörer som lurar till sig de framtida pensionerna. Det innebär också att antalet fonder kommer att minska avsevärt.

Pensionsåldersgränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen, exempelvis sjukförsäkring och a-kassa, höjs.

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis:

  • 2020 från 61 till 62 år
  • 2023 från 62 till 63 år
  • 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, las-åldern, höjs:

  • 2020 från 67 till 68 år
  • 2023 från 68 till 69 år

Förändringarna innebär att alla pensionsåldersgränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden.

Arbetet för att få till insatser för en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att ställa om under arbetslivet ska intensifieras. Detta ligger dock utanför Pensionsgruppens mandat att fatta beslut om.

Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen. Det fortsatta arbetet för ett längre och mer hållbart arbetsliv bör ske i samarbete med parterna, anser Pensionsgruppen.

En delegation som ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering och för att ta tillvara äldres kompetens tillsätts.

En översyn av avdragsreglerna för tjänstepensionen görs. Avsikten är, enligt Pensionsgruppen, att få det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna att fungera bättre tillsammans.

Åtgärder för att få till mer jämställda pensioner ska till. Pensionsgruppen konstaterar att kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män.