Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Gröna pensioner en djungel

Du sopsorterar, kör bensinsnålt och flyger mindre. Men har du tänkt på var dina pensionspengar investeras? Om du vill spara mer klimatsmart finns flera sätt att agera.
Elisabeth Brising Publicerad 31 mars 2022, kl 06:00
Två personer skakar hand. I bakgrunden syns vindkraftverk, natur och en skärm med siffror.
Sparare som vill lämna så litet klimatavtryck som möjligt behöver engagera sig och läsa på. Foto: Shutterstock

Många av oss får mentalt ludd i öronen när vi ska tänka på pensionsval. De flesta väljer inte. Men för den som vill spara mer klimatvänligt finns olika strategier. En är att byta ut sina valbara fonder till sådana med miljömärkning.

Jakob König
Jakob König

– Man måste vara lite av en detektiv för att hitta det mest hållbara, det är en djungel, säger Jakob König som jobbar på den ideella organisationen Sveriges konsumenter med projektet Fair Finance Guide.

Han ser en förändring i finansbranschen där flera aktörer rensat ut fossila bolag, men exakt vad en så kallad hållbar fond står för kan vara svårt att veta.

– Ett grundproblem är att det som presenteras som grönt inte alltid är grönt utan bara minde grått. Ha inte för höga förväntningar, säger Jakob König.

Oviss klimatnytta

Andra branschröster, som Kajsa Brundin ansvarig för hållbarhetsfrågor på den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners, ifrågasätter att fondförvaltare bara satsar på avyttring av fossila fonder. Klimatnyttan är oviss och minskar kanske inte vinsten för de fonder som överges.

Andra strategier kan vara att se över utsläpp från konsumtion och att försöka påverka företag inifrån.

Jakob König tycker ändå det skickar en stark signal att privatpersoner byter fonder.

– Det är som med alla individuella val, det är först när många gör ett val som det spelar roll.

”Grönt är inte alltid grönt utan bara mindre grått"

En stor del av pensionen är allmän inkomstpension och styrs av de statliga AP-fonderna. Där kan man inte välja. En mindre del av den allmänna pensionen kan du placera själv: premiepensionen. För de som inte gör ett aktivt val ligger pengarna kvar i sjunde AP-fonden Såfa.

Kryss för lägre koldioxidrisk

För att välja andra fonder går du till pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du klicka i olika boxar för att välja ”låg koldioxidrisk” och kryssa bort fonder som investerar i olja, kol och gas - eller i vapen, porr och alkohol, för den delen.

– Ur ett sparperspektiv är det fortfarande svårt att välja mellan 70 olika så kallat fossilfria fonder. Men det är klart att det är bra att kunna avgränsa, säger Jakob König.

– Många tror nog att det blir helt fossilfritt men det blir snarare mindre fossilt. Du klickar inte bara i en box och så är allt Fair Trade och ekologiskt, säger Jakob König.

Hur sjunde AP-fonden Såfa skulle placera sig i pensionsmyndighetens hållbarhetsfiltrering syns inte eftersom de valt att inte delta i rankingen.

Tjänstepension ännu snårigare

De flesta anställda får också tjänstepension. Det finns en flora av olika pensionsbolag och fonder för olika avtalsområden och arbetsgivare.

– Alla tjänstepensioner har olika indikatorer för hållbarhet. Det är nästan som gjort för att ingen ska vilja göra ett informerat val, säger Jakob König.

De flesta av Unionens medlemmar har tjänstepensionsavtalet ITP som administreras av Collectum. I ITP ligger en majoritet av pensionen i en traditionell försäkring där du inte kan välja fonder. En mindre del kan du välja att placera i en fondförsäkring.

Alectas traditionella försäkring som är förvalet inom ITP 1 har enligt Alecta redan ett av branschens lägsta koldioxidavtryck.
Om du har en annan försäkringslösning eller inte tycker att din förvalda försäkring är tillräckligt klimatsmart kan du välja bland de andra fonder som fackförbund och arbetsgivare upphandlat. 

– Tjänstepensionen är ännu snårigare än premiepensionen, säger Jakob König.

Så kan du påverka pensionen

ALLMÄN PENSION = inkomstpension + premiepension (valbar).
pensionsmyndigheten.se kan du filtrera valbara fonder utifrån hållbarhet.

TJÄNSTEPENSION: Beroende på vilken pension du har finns olika alternativ. Du kan byta en del av pensionen till valbara fonder och leta efter hållbarhetsmärkningar.

EGET SPARANDE: Du väljer själv i vilka bolag och banker du sparar dina pengar.

RISKER: Hållbarhetsmärkta fonder har ofta högre avgifter och innebär en större risk för spararen att få lägre pension om inte de höga avgifterna kompenseras av högre avkastning.

EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSMÄRKNINGAR: Svanen, Global Compact, Swesif och Morningstar.

Läs mer på sverigeskonsumenter.se och konsumenternas.se.

Pension

Riskabelt att jobba och samtidigt ta ut pension

Sugen på att fortsätta jobba men samtidig ta ut din allmänna pension och placera den på börsen? Se upp! Det kan få oväntade negativa följder, varnar Pensionsmyndigheten.
Anita Täpp Publicerad 30 november 2022, kl 06:00
Man i senare delen av karriären sitter bredvid yngre man framför datorn.
Att fortsätta jobba och samtidigt ta ut sin allmänna pension, och investera den i aktier, kan innebära ekonomiska risker. Foto: Shutterstock

I slutet av arbetslivet kan finansiella rådgivare föreslå att du tar ut av din statliga allmänna pension och i stället placerar månadsutbetalningarna i exempelvis en kapitalförsäkring. Något som nu är möjligt från 62-års ålder, och från årsskiftet 63 år.

Ett argument kan vara att pengarna då kan växa mer än de annars skulle ha gjort. Ett annat är att din familj kan få de pengar som har hunnits betala in till kapitalförsäkringen om du dör.

Har du tur har kapitalförsäkringen, trots de vanligtvis höga avgifterna för det sparandet, en god värdeutveckling.

Och eftersom pengarna från en kapitalförsäkring normalt betalas ut i fem eller tio år kan det här vara en bra lösning för den som exempelvis vill ha råd att resa mycket under de första åren som pensionär.

Är en chansning 

För den som har en sjukdom och vet att den inte kommer att leva så länge till kan också ett tidigt uttag av den allmänna pensionen vara en bra lösning.

– Men då finns också andra lösningar än att placera pengarna i en ofta dyr kapitalförsäkring, säger Monika Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Det du behöver vara medveten om är att det är en chansning. Och det är inte alltid rådgivarna, som ofta får provision om du gör det här valet, tydligt berättar om nackdelarna.

En risk är att värdeutvecklingen på ditt sparkapital blir sämre än om du hade låtit pengarna vara kvar i det allmänna pensionssystemet.

Negativa skatteeffekter

Du bör också vara medveten om att det här upplägget har flera skatteeffekter som kan vara negativt.

En sådan möjlig effekt är att den månatliga utbetalningen av pensionen, (som exempelvis placeras i en kapitalförsäkring) tillsammans med din arbetsinkomst, kan göra att totalsumman hamnar över taket för den statliga inkomstskatten. Det betyder att du behöver skatta bort mycket mer av din allmänna pension än du hade behövt göra om du hade väntat med att ta ut den.

Du betalar dessutom mer i skatt på pension som tas ut före januari det år du ska fylla 67.

Hur mycket pengar du får in de här första fem eller tio åren påverkar exempelvis också dina möjligheter att få bostadstillägg.

En annan sak man bör vara medveten om är att i och med att man nallat av sin allmänna pension flera år i förväg, kommer m an att få en lägre månadsutbetalning under resten av livet än vad man annars skulle ha fått.

Viktigt göra ett medvetet val

Efter de första åren, när sparkapitalet i kapitalförsäkringen har betalats ut, kan man alltså få det mycket magrare än man hade förväntat sig, vilket också samtal till Pensionsmyndigheten har vittnat om.

– Vi får tyvärr samtal från personer som inte ens har förstått att deras allmänna pension har börjat betalats ut och gått till en kapitalförsäkring. De kan exempelvis kontakta oss vid 65 års ålder när de vill börja ta ut sin pension och får då veta att den redan har betalats ut och placerats i flera år. De har skrivit på något utan att förstå vad det innebär och inte heller upptäckt att de fått pengar från pensionsmyndigheten på sitt konto, pengar som sedan direkt har dragits till kapitalförsäkringen, säger Monica Zettervall.

Hon berättar att en del också har blivit chockade då de insett hur lite pension de kommer få efter de första fem eller tio åren.

 Det är alltså viktigt att man gör medvetna val när det gäller det här, säger Monica Zettervall.

Innan du skriver på . . .

. . . bör du få rådgivarens svar på följande frågor: 

  • Hur påverkas din pension på lång sikt, exempelvis vid 70 och 75 års ålder, när de placerade pengarna ha tagit slut?
  • Hur stor blir kostnaden för samtliga avgifter, som kapital-, års- och fondavgifter, för att förvalta pengarna?  
  • Hur kommer din framtida pension att påverkas vid en negativ utveckling på börsen?
  • Har du rätt att avbryta sparandet om du exempelvis vill göra det om ett år och kommer det i så fall att kosta dig något?