Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Gröna pensioner en djungel

Du sopsorterar, kör bensinsnålt och flyger mindre. Men har du tänkt på var dina pensionspengar investeras? Om du vill spara mer klimatsmart finns flera sätt att agera.
Elisabeth Brising Publicerad 31 mars 2022, kl 06:00
Två personer skakar hand. I bakgrunden syns vindkraftverk, natur och en skärm med siffror.
Sparare som vill lämna så litet klimatavtryck som möjligt behöver engagera sig och läsa på. Foto: Shutterstock

Många av oss får mentalt ludd i öronen när vi ska tänka på pensionsval. De flesta väljer inte. Men för den som vill spara mer klimatvänligt finns olika strategier. En är att byta ut sina valbara fonder till sådana med miljömärkning.

Jakob König
Jakob König

– Man måste vara lite av en detektiv för att hitta det mest hållbara, det är en djungel, säger Jakob König som jobbar på den ideella organisationen Sveriges konsumenter med projektet Fair Finance Guide.

Han ser en förändring i finansbranschen där flera aktörer rensat ut fossila bolag, men exakt vad en så kallad hållbar fond står för kan vara svårt att veta.

– Ett grundproblem är att det som presenteras som grönt inte alltid är grönt utan bara minde grått. Ha inte för höga förväntningar, säger Jakob König.

Oviss klimatnytta

Andra branschröster, som Kajsa Brundin ansvarig för hållbarhetsfrågor på den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners, ifrågasätter att fondförvaltare bara satsar på avyttring av fossila fonder. Klimatnyttan är oviss och minskar kanske inte vinsten för de fonder som överges.

Andra strategier kan vara att se över utsläpp från konsumtion och att försöka påverka företag inifrån.

Jakob König tycker ändå det skickar en stark signal att privatpersoner byter fonder.

– Det är som med alla individuella val, det är först när många gör ett val som det spelar roll.

”Grönt är inte alltid grönt utan bara mindre grått"

En stor del av pensionen är allmän inkomstpension och styrs av de statliga AP-fonderna. Där kan man inte välja. En mindre del av den allmänna pensionen kan du placera själv: premiepensionen. För de som inte gör ett aktivt val ligger pengarna kvar i sjunde AP-fonden Såfa.

Kryss för lägre koldioxidrisk

För att välja andra fonder går du till pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du klicka i olika boxar för att välja ”låg koldioxidrisk” och kryssa bort fonder som investerar i olja, kol och gas - eller i vapen, porr och alkohol, för den delen.

– Ur ett sparperspektiv är det fortfarande svårt att välja mellan 70 olika så kallat fossilfria fonder. Men det är klart att det är bra att kunna avgränsa, säger Jakob König.

– Många tror nog att det blir helt fossilfritt men det blir snarare mindre fossilt. Du klickar inte bara i en box och så är allt Fair Trade och ekologiskt, säger Jakob König.

Hur sjunde AP-fonden Såfa skulle placera sig i pensionsmyndighetens hållbarhetsfiltrering syns inte eftersom de valt att inte delta i rankingen.

Tjänstepension ännu snårigare

De flesta anställda får också tjänstepension. Det finns en flora av olika pensionsbolag och fonder för olika avtalsområden och arbetsgivare.

– Alla tjänstepensioner har olika indikatorer för hållbarhet. Det är nästan som gjort för att ingen ska vilja göra ett informerat val, säger Jakob König.

De flesta av Unionens medlemmar har tjänstepensionsavtalet ITP som administreras av Collectum. I ITP ligger en majoritet av pensionen i en traditionell försäkring där du inte kan välja fonder. En mindre del kan du välja att placera i en fondförsäkring.

Alectas traditionella försäkring som är förvalet inom ITP 1 har enligt Alecta redan ett av branschens lägsta koldioxidavtryck.
Om du har en annan försäkringslösning eller inte tycker att din förvalda försäkring är tillräckligt klimatsmart kan du välja bland de andra fonder som fackförbund och arbetsgivare upphandlat. 

– Tjänstepensionen är ännu snårigare än premiepensionen, säger Jakob König.

Så kan du påverka pensionen

ALLMÄN PENSION = inkomstpension + premiepension (valbar).
pensionsmyndigheten.se kan du filtrera valbara fonder utifrån hållbarhet.

TJÄNSTEPENSION: Beroende på vilken pension du har finns olika alternativ. Du kan byta en del av pensionen till valbara fonder och leta efter hållbarhetsmärkningar.

EGET SPARANDE: Du väljer själv i vilka bolag och banker du sparar dina pengar.

RISKER: Hållbarhetsmärkta fonder har ofta högre avgifter och innebär en större risk för spararen att få lägre pension om inte de höga avgifterna kompenseras av högre avkastning.

EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSMÄRKNINGAR: Svanen, Global Compact, Swesif och Morningstar.

Läs mer på sverigeskonsumenter.se och konsumenternas.se.

Pension

Tjänstepension till 66 snart möjlig – för en del

Från årsskiftet kommer en del privatanställda tjänstemän att få fortsatt inbetalning till tjänstepensionen ITP fram till 66 års ålder. Även rätten till sjukpension förlängs.
Anita Täpp Publicerad 15 augusti 2022, kl 14:24
Person håller i femhundralappar
Vissa kommer få fortsatt inbetalning till ITP fram till 66 år, efter årsskiftet. Foto: Henrik Montgomery/TT

De flesta av Unionens medlemmar, vars arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, har tjänstepensionen ITP.

Enligt ITP-avtalet är arbetsgivarna i nuläget bara skyldiga att betala in premier till tjänstepensionen fram till anställda fyller 65. Efter det har den som jobbar längre inte heller rätt till den sjukpension som kompletterar Försäkringskassans sjukersättning vilket ger långtidssjuka mer att leva på.

För att försöka ändra på det kallade facken inom PTK förra sommaren arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, till förhandling, med målet att höja åldersgränserna i ITP.

Och nu har parterna kommit överens om att en del av de tjänstemän som har ITP från årsskiftet kommer att kunna plussa på sin tjänstepension i ytterligare ett år, fram till 66-årsdagen.

"En dubbelbottnad fråga"

Men det här gäller endast dem som har den ena varianten av ITP, kallad ITP1, vilket i huvudsak yngre som är födda tidigast 1979, har.

Enligt Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK, var målet med förhandlingen att åldersgränsen skulle höjas för alla med ITP.

Men dit nådde facken alltså inte. För när det gäller den som har en variant kallad ITP2 kommer arbetsgivarna också i fortsättningen bara behöva betala in pensionspremier till 65-årsdagen.

 Fast det är verkligen en dubbelbottnad fråga. För visst kan man tycka att alla som jobbar efter 65 borde få pensionspremier till 66. Men enligt villkoren i ITP2 så får den som har haft den i 30 år full tjänstepensionen och vi vet att många medlemmar inte vill att de villkoren ändras, säger Martin Wästfelt.

Förlängd rätt till sjukpension

 Sedan är ju en förhandling alltid ett givande och tagande och om vi krävt att också de som tillhör ITP2 skulle få premier efter 65 så hade arbetsgivarna kunnat tycka att alla ska jobba i 31 år för att få full pension. Och då hade det varit svårt för oss att hålla fast vid 65-års principen i ITP2, för att få igenom annat som vi ändå tyckte var viktigare.

En sådan sak, som facken nu har lyckats driva igenom, är att alla som har ITP, oavsett variant, från årsskiftet kommer att ha rätt till sjukpension fram till 66 års ålder.

 Att alla har samma försäkringsskydd till 66 har varit en viktig fråga för oss och är alltså också något som den som har ITP2 tjänar på, säger Martin Wästfelt.

En eftergift som facken fick göra i förhandlingen innebär att det från årsskiftet kommer att införas ett inkomsttak för den som har ITP1 och som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp, vilket i år motsvarar en månadsinkomst på 177 500 kronor.

"Finns absolut individer som kommer drabbas"

Om man tjänar mer än så kommer nu arbetsgivarna inte längre vara skyldiga att göra pensionsinbetalningar för det beloppet. Och det gäller under all tid som man har den inkomsten.

 Vi har tyckt det har varit bra att det inte har funnits något tak. Men det här var vi tvungna att gå med på för att kunna åstadkomma de andra förändringarna, som vi ändå bedömde vara viktigare, säger Martin Wästfelt.

 Det finns absolut individer som kommer att drabbas av det här. Men i ITP2 finns ett tak på den här nivån. Och då har en del kommit överens med sin arbetsgivare om en pensionslösning som kompletterar den kollektivavtalade tjänstepensionen, vilket man ju också kan göra om man har ITP1.

Martin Wästfelt framhåller att det då också är fackets uppgift att hjälpa de personer som kommer ligga över inkomsttaket så att de kan hitta bra eller godtagbara lösningar med sin arbetsgivare. Exempelvis genom att ge råd om hur man kan förhandla om det.

"En möjlighet för den som vill fortsätta"

Och i huvudsak är han ändå nöjd med vad PTK har åstadkommit i förhandlingarna.

 Även om vi inte har fått igenom allt vi ville så har det ändå skett ett viktigt principiellt genombrott som suttit väldigt långt inne och som är något som facken har funderat på ända sedan 2001 då rätten att jobba kvar till 67 år blev inskrivet i Lagen om anställningsskydd.  Så sammantaget är det positivt att vi har lyckats bryta igenom 65-årsgränsen nu.

Martin Wästfelt vill också poängtera att den uppgörelse som nu har träffats inte ska uppfattas som ett krav på att alla ska jobba längre.

 Hur länge du väljer att jobba styr du själv över. Det vi har skapat är alltså bara en möjlighet för den som orkar och vill fortsätta efter 65, säger han.

Tjänstepensionen ITP

  • Drygt en miljon aktiva privatanställda tjänstemän har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.
  • Villkoren finns i ITP-avtalet, som har träffats mellan PTK (paraplyorganisation för flera fackförbund, däribland Unionen) och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.
  • Den som är född 1979 eller senare har den premiebestämda ålderspensionen ITP1. Premiebestämd innebär att storleken på premien (det arbetsgivaren betalar in varje månad) är bestämd på förhand.
  • Den som är född senast 1978 omfattas oftast av den förmånsbestämda ålderspensionen ITP2. Förmånsbestämd innebär att storleken på pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.
  • Förutom pensionen ingår även ersättning vid långvarig sjukdom och skydd för din familj om du dör.