Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Deltid gör liten skillnad på tjänstepensionen

Om du har en månadslön på knappt 42 000 kronor och går ned på halvtid från 61 års ålder kan din tjänstepension minska mindre än du tror. I detta fall med 360 kronor i månaden, enligt en ny rapport.
Anita Täpp Publicerad 7 februari 2020, kl 15:01
Shuterstock
Att arbeta halvtid från 61 års ålder ger bara 360 kronor mindre i pension. Shuterstock

Känns det omöjligt att jobba fram till 65? Då kan ett alternativ vara att gå ner i arbetstid under de sista åren – det påverkar nämligen tjänstepensionen mindre än vad man kan tro. Det gäller inte minst om man har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP2, där storleken på pensionen avgörs av vilken inkomst man har under sista året i arbetslivet.

Då är det också lätt att tro att tjänstepensionen kommer att minska rejält om man inte fortsätter jobba heltid under det sista året. Men det stämmer inte enligt analytikern Hannes Nilsson på Pensionsmyndigheten.

– Det beror på att det finns mekanismer i avtalen som gör att man åtminstone ska ha rätt till det som man tidigare har tjänat in under arbetslivet, säger han.

Den som exempelvis jobbar heltid fram till 65-års dagen, med en månadslön på 41 750 kronor, får en tjänstepension på 6 000 kronor i  månaden. Om man i stället arbetar 90 procent under det sista året påverkas tjänstepensionen inte alls enligt rapporten.

Ett halvtidsarbete under samma period gör att pensionen minskar med en procent och blir 60 kronor lägre i månaden. För den som har möjlighet att jobba halvtid mellan 61 och 65 års ålder blir tjänstepensionen sedan 360 kronor mindre i månaden.

Det är viktigt att känna till att även den allmänna pensionen minskar vid deltidsarbete. Men enligt Hannes Nilsson är en tumregel att den pensionen brukar minska ungefär lika mycket som tjänstepensionen sett i procent. Det innebär med andra ord att om deltidsarbetet minskar tjänstepensionen med två procent gör den allmänna pensionen också det.

I en ny rapport från Pensionsmyndigheten finns en tabell där den som har ITP2 kan se hur mycket deltidsarbetet påverkar tjänstepensionen. Alla exempel i rapporten är beräknad på att du har tjänstepensionen ITP2 hela yrkeslivet, från 23 till 65 års ålder, och att du väljer att ta ut hela tjänstepensionen livsvarigt. Om du tjänar in ITP2, eller tar ut pensionen på, kortare tid blir pensionen lägre.

I rapporten har det inte heller hänsyn tagits till deltidspension eller flexpension som kan göra att minskningen av den framtida tjänstepensionen blir ännu lägre. Om du vill ha mer information om hur din tjänstepension påverkas av att du går ner i arbetstid de sista åren i arbetslivet kan du också be din arbetsgivare eller det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension om hjälp.

ITP2

  • De flesta privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare har tjänstepensionen ITP2. Den är en så kallad förmånsbestämd tjänstepension, vilket innebär att man i förväg är garanterad att få en viss procent av sitt sista års lön innan pensioneringstillfället i pension.
  • Min pension.se kan du få bild av hur din egen tjänstepension påverkas utifrån de procenttal som finns i Pensionsmyndighetens rapport som du hittar här.
Pension

Avtalat tar över Collectums roll - kolla tjänstepension på ny sajt

Snart kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat. På sajten finns också information om vilka kollektivavtalade försäkringar du har rätt till.
– Vi vet att det finns pengar många inte får del av, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.
Elisabeth Brising Publicerad 11 januari 2024, kl 13:36
Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund
11 mars kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat.se i stället för på Collectum.se. På bild syns Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund

Just nu är det många som diskuterar kollektivavtal i Sverige med anledning av Teslastrejk och den tidigare Klarnakonflikten. Men långt ifrån alla svenskar vet vad ett kollektivavtal är, om de har något på sin arbetsplats och vad det i så fall ingår för förmåner och skydd i det. 

– Vi vet att det finns pengar många inte får del av. Man kanske ramlar på vägen till jobbet och kan få pengar för det via försäkringar som finns i kollektivavtalet. Nu vill vi öka kunskapen om det här skyddet, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.

Ny sajt för pensionsval

Ett sätt från näringsliv och fack i privat sektor att tillsammans lösa bristen på enhetlig information om olika kollektivavtalade förmåner är bildandet av Avtalat och deras sajt som nu får en utökad funktion. 

På Avtalat.se ska privata tjänstemän från 11 mars kunna logga in för att göra ändringar i sin tjänstepension, ITP 1 och 2, i stället för som idag ändra den på Collectum.se. 

Redan i dag går det att logga in på Avtalat.se med bank-id och få digital rådgivning kring sin tjänstepension beroende på ens familjesituation - om man är gift, har barn eller lever ensam till exempel.

Användare på Avtalat.se ska också kunna få aktuell information om sitt avtalade försäkringsskydd vid arbetslöshet, föräldraledighet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. 

Varför gör ni den här förändringen från Collectum till Avtalat?

– Många tycker pension och försäkring i sig är svårt. Är det sedan svårt att veta var man ska vända sig för att få information om det blir det ännu mer komplicerat. Det här är ett första steg i att samla alla tjänster om kollektivavtalad pension och försäkring på ett ställe. I dag är det utspritt, säger Niklas Hjert, vd för Avtalat. 

Föräldralön och omställningsstöd

Han ger några exempel: kollektivavtalen innehåller stöd till omställning vid eventuell arbetslöshet och ofta en kompletterande ersättning vid föräldraledighet som täcker upp för mer lönebortfall än vad Försäkringskassan betalar. 

Det här är Avtalat

Avtalat och deras sajt ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Unionen ingår. Avtalat skapades för att sprida kunskap och ge råd till alla som jobbar på en arbetsplats i privat sektor med kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar.