Hoppa till huvudinnehåll
Övrigt

Dyrt sanera urangruva

Att sanera en gammal urangruva kostar enorma summor. Det visar erfarenheterna från Ranstad - Sveriges enda urangruva.
Ola Rennstam Publicerad 27 maj 2011, kl 10:29

Tanken på en svensk atombomb känns smått absurd idag, men på 50-talet, under Kalla krigets dagar, fanns det en stark opinion för att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen. Detta tillsammans med att kärnkraften var under uppbyggnad i landet gjorde att staten ville bli självförsörjande på uran. Ranstadsområdet i närheten av Billingen i Västergötland pekades ut som lämpligast för uranbrytning. Gruvdriften startade 1965 och pågick i fyra år, totalt utvanns 200 ton uran.

Orsaken till att anläggningen hamnade i malpåse var en kombination av lågt världsmarknadspris och låg uranhalt i alunskiffrarna kring Billingen.
En bit in på 70-talet sköt uranpriset i höjden till följd av oljekrisen och intresset för Ranstad vaknade igen. 1975 lämnade LKAB in en ansökan om att få bryta uran i stor skala på platsen. Men nu hade även folkopinionen vaknat till liv.

- När uranbrytningen startade på 60-talet var de flesta positiva, inklusive jag själv, eftersom det gav många arbetstillfällen. Men i mitten av 70-talet hade inställningen till kärnkraft börjar förändras och de som bodde i närområdet kunde tydligt se vad 60-talsbrytningen hade åstadkommit, ett stort dagbrott och en enorm avfallshög. Dagbrytningen och avfallsdeponeringen innebar en kraftig påverkan på ett landskap med höga natur- och kulturvärden, säger Olle Holmstrand, före detta professor med geologi som specialitet och engagerad i Nätverket mot Uranbrytning.

De lokala miljöorganisationerna fick brett stöd och LKAB valde att skrota projektet. Två år senare försökte bolaget igen, med ett förslag på brytning i något mindre skala. Denna gång stoppades uranbrytningen genom att både Falköping och Skövde kommun utnyttjade sitt kommunala veto.

Miljökonsekvenserna av avfallshanteringen på 1960-talet kunde ha blivit katastrofala vid Ranstad. Till en början tippades nämligen avfallsmassorna direkt på marken.
- Man lät det ligga, vilket ledde till kraftig urlakning av surt vatten och tungmetaller. Efter ett tag täcktes avfallet med bentonitlera och tjocka jordlager. Fortfarande idag är det ett högförorenat riskområde, säger Olle Holmstrand.

Avfallshögen från brytningen på 60-talet finns fortfarande kvar och omfattar ett område på 23 hektar. Ett par dammar tar hand om det utlakade vattnet som fram tills nyligen renades i en speciell anläggning. Numera anses föroreningarna minskat så pass mycket att reningsverket har tagits ur drift och vattnet tillåts rinna rakt ut i bäckar och vattendrag.

Sanering av gamla urangruvor är dyrt och faller på gruvföretagets lott. I Ranstad, som var ett statligt projekt, finansierades återställandet av pengar från kärnkraftsindustrin. Saneringsarbetet är fortfarande inte slutfört men notan beräknas hamna på halv miljard kronor.

Intresset för att bryta uran i Sverige är åter stort och denna gång är det främst utländska aktörer som vill prova lyckan. Olle Holmstrand höjer ett varningens finger för att bolagen kan komma att smita från sitt städansvar efter avslutad gruvdrift.
- Även om det är ett stort och välrenommerat gruvföretag går det alltid att placera brytningen i ett särskilt bolag som man sedan försätter i konkurs. Framförallt om det är ett internationellt bolag med säte utanför Sverige kan det bli svårt att jaga rätt på den som egentligen borde betala och städa upp efter sig, säger han.

Nyligen deklarerade det kanadensiska företaget Continental Precious Minerals att man har långt gångna planer på att återuppta brytningen vid Billingen. Men till skillnad mot Oviken i Jämtland är motståndet vid Billingen kompakt från alla håll.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Övrigt

Dubbel vinstchans för Kollegaredaktionen

Ett reportage om kaoset på Sveriges största arbetsplats, Arlanda. Och en illustration av en babblare som tar över allt talutrymme på jobbet. Både Kollega och systertidningen Chef & Karriär är nominerade till Fackförbundspressens priser.
Helena Ingvarsdotter Publicerad 6 maj 2024, kl 11:34
Till vänster markpersonal på Arlanda, till höger en illustration på en babblande man
Tidningen Kollega och Chef & Karriär är nominerade till två av Fackförbundspressens journalistpriser. Den första i kategorin bästa berättande text och den anda i kategorin bästa illustration. Foto: Staffan Claesson/Illustration: Mia Nilsson

Ett reportage om Sveriges största arbetsplats Arlanda kan vinna pris när Fackförbundspressens journalistpriser delas ut den 23 maj.

I texten av Kollegas reporter Johanna Rovira får vi följa människorna som fick utstå spott och slag i kaoset som uppstod på grund av vaccinationspass och krav på coronatester.

Det blev tumult när passagerarna invaderade flygplatsen hela dygn innan de skulle resa för att vara på säkra sidan. Texten ger en ökad förståelse för arbetsvillkoren för markpersonalen, som gjorde sitt bästa.

Läs reportaget här.

Kollegas systertidning Chef & Karrär, som går till Unionens drygt 100 000 chefsmedlemmar, är nominerad i kategorin bästa illustration. Illustratören Mia Nilsson har gjort en bild som visar hur en riktig storbabblare tar över allt talutrymme. Något många av oss kan känna igen.

Se illustrationen i sin helhet här.