Hoppa till huvudinnehåll
Kompetensutveckling

Tjänstemän saknar utbildning på jobbet

40 procent av tjänstemännen har inte fått någon kompetensutveckling under det senaste året. Det visar en undersökning från Unionen.
Ola Rennstam Publicerad 11 december 2019, kl 08:49
Colourbox
Åtta av tio tjänstemän i privat sektor vill utvecklas på sitt jobb men få får möjligheten. Colourbox

Att kompetensutveckling är nödvändigt för såväl individens karriärmöjligheter och företagens konkurrenskraft, inte minst i de branscher som är i stort behov av personal, är de flesta överens om. Men trots det visar Unionens årliga undersökning att fyra av tio tjänstemän i privat sektor inte fått genomgå kompetensutveckling under de senaste tolv månaderna. Det är fjärde året i rad som det inte skett någon ökning på området. Samtidigt visar rapporten att åtta av tio tjänstemän gärna vill utveckla sina färdigheter.

Läs mer: 53 procent av cheferna får inte kompetenslyft

– Det är tydligt att det finns stora brister i hur arbetsgivarna hanterar medarbetarnas kompetensutveckling, både i systematik, planläggning och kartläggning. Fler arbetsgivare måste börja prioritera detta, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att en kompetensplan är avgörande för om medarbetarnas nya kunskap kommer till användning eller ej. På de arbetsplatser som har en kompetensplan för verksamheten uppger 80 procent av tjänstemännen som genomfört kompetensutveckling att arbetsgivaren tagit vara på de nya kunskaperna. På företag som saknar plan uppger bara en fjärdedel samma sak.
Handelsbranschen och IT-branschen är sämst på att utveckla de anställdas färdigheter, enligt rapporten.

Läs mer: Ny modell ska ge fler kompetensutveckling

– Ofta är det så att i goda tider har man inte tid med kompetensutveckling – och i dåliga tider har man inte råd, säger Martin Wästfelt.

Läs mer om hur bristen på kompetens på den svenska arbetsmarknaden har kunnat uppstå – och hur problemet ska lösas – i nästa nummer av Kollega.