Hoppa till huvudinnehåll
Jobbrelationer

Så funkar kroppsspråket

Ögonkontakt är bra och armarna i kors är dåligt – nej, riktigt så enkelt är det inte att tolka kroppens språk. En mängd faktorer väger in och din kropp säger mer än tusen ord.
Publicerad 19 december 2016, kl 13:31
Illustration: Mattias Käll

Kroppsspråk, kroppskommunikation, är enligt Nationalencyklopedin de kroppsrörelser som människan använder utöver tal och skrift för att förmedla information.

Powerpositionen

Testosteronhalten ökar (med upp till 20 procent!) och stresshormonet kortisol minskar om du ställer om du tar större fysisk plats. Ställ dig i en powerposition: rak i ryggen, bredbent med händerna i luften eller i midjan. Då minskar också stresshormonet kortisol.

Tänk på hållningen!

Redan på 20 meters håll ser vi hållningen. En som går rak i ryggen och inte stryker längs väggen väcker positiva tankebanor, på samma sätt som ett leende eller att se folk i ögonen. Hållningen kommunicerar inte bara till omgivningen utan även till din egen hjärna. Om vi sjunker ihop så väcks negativa tankebanor.

Upp med mungiporna!

Det ligger mycket i talesättet. Om du ler så blir du gladare. Till och med om du inte ens är glad. Stoppar men en penna vågrätt mellan läpparna så frigörs serotonin, en substans som signalerar välbefinnande.

Här är kardan!

Personer med ett fast handslag anses ha större social kompetens, vara mer utåtriktade och är därmed mer anställningsbara.

Spotlighteffekten

Vi tror alltid att alla tittar på oss, men det är en överskattning. Det flesta är väldigt upptagna med att iaktta sig själva. Men den ordlösa kommunikationen förbättras avsevärt om du blir uppmärksam på den andre. Vi älskar dem som fokuserar på oss.

Öppna handflator = öppen person

Framsidan är vår sårbaraste del. Om vi försöker skydda den genom att röra händerna framför kroppen eller genom att hålla exempelvis en mugg framför så distanserar vi oss. Om vi håller händerna vid sidan av kroppen eller håller upp handflatorna så uppfattas vi som betydligt mer säkra – eftersom vi då vågar blotta oss. Att visa handryggen är mer auktoritärt.

Kyrktaket utstrålar auktoritet

Att hålla händerna uppåt med fingertopparna mot varandra, som ett kyrktak, är ett säkert sätt att utstråla auktoritet. Används flitigt av läkare och politiker.

Skapa samhörighet med beröring

Små lätta beröringar är ett jättebra smörjmedel. Det sänker halterna av stresshormonet kortisol och är bra både i jobbsammanhang och privat. Det skapar en stark positiv minneslänk. Nästa gång man tar i personen associerar hjärnan det med känslan av att vara glad.

Bästa tillfället att ta i någon är nära alla skrattar och är på bra humör. Man kan till exempel lägga handen på någons överarm eller fingra på någons underarm samtidigt som man pekar åt ett annat håll, för att inte lägga fokus på beröringen.

Värme

Att lägga huvudet på sned och/eller luta dig framåt är ett sätt att visa intresse.
Å andra sidan, den som inte rör så mycket på händerna eller på ansiktsmusklerna framstår lätt som kall och analytisk.

 

Så läser du av kroppspråk

1. Var uppmärksam – så att du inte missar information.

2. Identifiera personens vanliga agerande – hur livlig eller uttrycksfull är personen rent generellt? Då blir det lättare att tolka kroppsspråket i stunden. Avviker det?

3. Bedöm gester i ett sammanhang – inte som isolerade företeelser. Det är nästan alltid ett misstag att dra för stora växlar på enskilda händelser.

4. Se sammanhanget – är det kallt i rummet är det kanske inte en försvarsposition att sitta med korsade armar.

5. Fokusera inte bara på en grej – oftast är ett kluster av rörelser och beteenden som samverkar i en given situation. (Ibland kan dock en ensam gest ha betydelse.)

 

Källor: Angela Ahola, psykologiforskare som skrivit boken Konsten att göra intryck (Natur & Kultur) samt Henrik Fexeus, mentalist och expert på ordlös kommunikation.

Läs mer: Så blir du en säker talare

Cajsa Högberg

Att spegla varandra

Det mest effektiva sättet att påverka någon annans känsla är genom spegling. Det är lätt att omedvetet påverkas av den andres kroppsposition, gester och mimik. Gör man det medvetet kan det vara ett sätt att stärka banden och skapa en positiv känsla.

Det räcker med 30 sekunder för att spegla varandra och uppleva att man har mer gemensamt än om man inte speglar varandra.

När forskare lät två personer ha samma kroppsspråk under en halv minut bröts en osynlig barriär. Försökspersonerna upplevde att de hade mycket att prata om och att de hade roligt ihop.

NÄR DU SKA FÖRHANDLA
- ska du hålla koll på de här tecknen: 

Intresse – vidgade pupiller. Långa och återkommande blickar på det som anses intressant. Nickningar och ögonkontakt. Öppen, framåtlutad hållning. Öppna gester. Att stå upp visar självförtroende.

Ointresse – sammanpressade läppar, sänkta ögonbryn och spända käkar. Bortvänt huvud. Leende som bara involverar munnen. Korsade ben eller ben riktade åt ett annat håll än den som talar. Bakåtlutad kroppshållning, armarna bakom nacken.

Jobbrelationer

7 sätt att bli en bättre talare

Rösten är vårt viktigaste uttrycksmedel för att skapa förtroende och motivation. Här är sju tips för att bli en bra talare – och behålla publikens intresse genom hela presentationen.
Publicerad 15 februari 2024, kl 06:04
Tecknad illustration av en kvinna i en talarstol som pratar inför publik.
Att tala inför folk kan kännas svårt. Här är 7 tips hur du använder din röst för att skapa förtroende och motivation. Illustration: Colourbox.

1.  HITTA RÄTT TEMPO

Karismatiska talare pratar ofta i ett lite snabbare tempo än normalt, vilket får dem att låta passionerade och självsäkra. Att hitta balansen kan dock vara svårt. Talar du för snabbt kan du låta nervös eller stressad, talar du för långsamt kan du låta uttråkad eller nonchalant.

 

2.  VÅGA VILA I PAUSEN

 Undvik utfyllnadsord som ”ööh” och ”liksom”. De stjäl fokus och du riskerar att åhörarna tappar intresset. Att i stället våga landa i pauser inger en känsla av självförtroende och ger lyssnarna möjlighet att processa det du sagt.

 

3. SPELA IN DIG SJÄLV

För att kunna jobba med din röst måste du lära känna den. Spela in dig själv och lyssna på hur du låter. Ge dig själv feedback, både positiv och negativ. Tänk på hur du använder melodi och tempo. Låter du uttråkad, nervös eller självsäker?

 

4. VÄRM UPP RÖSTEN

Värm upp rösten varje morgon för att få en god rösthälsa och bättre talteknik. En enkel övning är att använda ljudande konsonanter. Ta ett djupt andetag genom näsan och ljuda ut ett ”V” på ton tills luften tar helt slut. Det spelar ingen roll vilken ton du väljer, men du kommer att låta ungefär som en dammsugare. Repetera övningen tre gånger.

 

5. ANVÄND RÖSTENS VERKTYGSLÅDA

Tempo, talmelodi, paus, volym, tonalitet och betoning. Det är några av de verktyg du kan jobba med för att låta mer indragande och skapa dynamik när du pratar.

 

6. ANVÄND HÄNDERNA

Människor som pratar med händerna upplevs som mer trovärdiga. Gestikulera för att poängtera de ord som är viktigast. Tänk på att rörelserna ska kännas naturliga, inte överdrivna – spara dina ”jazzhands” till aw:n.

 

7. TALA PASSIONERAT

Det handlar inte bara om vad du säger – utan om hur. Håll en hög energinivå – tala med passion och ha ett öppet, självsäkert kroppsspråk. Då kan du få vem som helst att bli intresserad av vad du har att säga. Att låta det minsta ointresserad eller osäker smittar av sig på stämningen.

 

FÄLLOR ATT SE UPP MED!

Undvik att dricka kaffe, te och annat vätskedrivande precis innan presentationen, det torkar dessutom ut stämbanden. Känner du dig trött i rösten eller är hes ska du absolut inte viska – det skadar rösten mer. Känner du dig ofta trött i rösten bör du kontakta en sång[1]pedagog som kan hjälpa dig att hitta rätt talteknik.

Text: Vera Viksten

KÄLLA: Cecilia Brändström, röstcoach