Hoppa till huvudinnehåll
Jobbrelationer

Konflikt på kontoret?

De flesta av oss tycker att konflikter är obehagliga – och hoppas in i det längsta att de ska lösa sig av sig själva. Det gör de sällan. Men rätt hanterade kan de leda till något positivt.
Sofia Broomé Publicerad 4 april 2019, kl 10:18
Alla är vi olika – men vi måste kunna samarbeta utan att råka i luven på varandra. Illustration: Valero Doval

Många tror att en öppen konflikt skulle förvärra situationen. Och det kan den göra om vi inte kan hantera den, menar chefsexperten, författaren och föreläsaren Thomas Lundqvist. Han anser även att den ökade stressen i arbetslivet gör att konflikterna blir fler.

– Det har framför allt att göra med de ökade möjligheterna till nåbarhet som IT-tekniken ligger bakom. Det lurar tigrar överallt, vi känner oss mer otrygga och rädda och då blir vi stressade och mer konfliktbenägna, säger han.

Vad är en konflikt?

Thomas Lundqvist lyfter fram två typer: divergerande och konvergerande. De divergerande konflikterna innebär att vi drar åt olika håll, beroende på olika värderingar, viljor eller behov. I de konvergerande konflikterna vill två personer samma sak och det uppstår kollisioner. Det kan till exempel vara när två personer vill vara chefer, vill gå samma kurs eller vill ha samma semestervecka.

Konflikten kan delas in i tre stadier:

1. Undvikande – man försöker blunda, gå omvägar, dölja, runda personen och inte prata om det.

2. Upprepning – den ena parten kritiserar hela tiden den andra, som förnekar konflikten eller drar sig undan.

3. Upptrappning – kan leda till verbalt attackerande och i vissa fall fysisk aggressivitet.

Hans poäng är dock att vi inte enbart ska fokusera på att lösa konflikten. Det är bara plåster på såren, menar han. För att lösa konflikter måste vi ta reda på varför de har uppstått och hur vi ska göra för att våra medarbetare ska känna sig tryggare och säkrare på arbetsplatserna.

– Det handlar om psykisk trygghet. Det är inte samma sak som fysisk trygghet – rätt ljus, ergonomisk sittställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, det är vi väldigt bra på i Sverige. Psykisk trygghet är betydligt svårare.

Kräkmöten - Det är först när man får ur sig saker man irriterar sig på som man kan bli bättre

Nyckeln till en säker och trygg arbetsgrupp är kommunikation, regelbundna möten för att ventilera åsikter och vid stora förändringar, då måste man ta till kräkmöten.

– Kräkmöten är ett ord som jag har hittat på. När du är magsjuk bär du på virus eller bakterier som du behöver få ur dig för att kunna bli frisk. Det är först när man får ur sig saker man irriterar sig på som man kan bli bättre. Låter du folk komma till tals mår de bättre. Det är som att tända lampan. Då kommer grundorsaken till konflikten fram i ljuset och kan åtgärdas.

Vilket ansvar har den anställde?
– Som anställd har du en skyldighet att berätta hur du känner dig. Det är inte alltid så lätt. Inte ens när du har ditt årliga utvecklingssamtal brukar du säga som det är. Mitt råd är att ta bort utvecklingssamtalet och att i stället träffas regelbundet varje månad i ett kortare dialogsamtal. Då kan chefen fråga: ”Hur har det funkat senaste månaden? Det där som vi pratade om förra månaden, hur har det gått? Hur mår du? Hur ser din arbetssituation ut? Men hur funkar det egentligen? Hur ska vi hitta en rimlig balans för att det ska funka långsiktigt?”

Vilket ansvar har chefen?
– Jag tycker att chefen har ansvaret för att lösa konflikten, för om ingenting görs är risken stor att den förvärras och konflikträdda chefer skapar fler konflikter. Passiviteten hos chefer förvärrar och permanentar problemen. Så fort du som chef hör talas om en konflikt: sätt dig ner och prata om den, och gör det på individnivå. Prata ofta så blir det inte så dramatiskt.

Hur ska chefer hinna prata så mycket?
– Chefens viktigaste jobb är att se till att medarbetarna mår bra. Har man inte tid för sina medarbetare gör man inte sitt jobb. Det är medarbetarna man är satt att leda.

Han menar att arbetsgruppen ska träffas och prata om arbetsdagen tio minuter varje dag, till exempel i slutet av arbetsdagen. Förutom det ska gruppen ses en timme i veckan och så ska man ha ett personligt möte med chefen en gång i månaden.

Finns det några fördelar med konflikter?
– En konflikt är som en värk eller smärta i organisationen, ett symptom på att någonting är fel. Då har vi möjlighet att bena ut vad konflikten beror på och ta tag i det bakomliggande problemet.

3 SÄTT ATT LÖSA & UNDVIKA KONFLIKTER

  •  Tydliga regler och gränser som i detalj beskriver vad som gäller till exempel på sociala medier, när det gäller klädsel, hur vi pratar med varandra och vilka sociala regler som gäller på arbetsplatsen är ett bra sätt att skapa trygghet och på så vis undvika konflikter.
  • I stället för att anklagande säga: ”Du måste skärpa dig, du måste komma i tid, du måste plocka undan efter dig” ska du använda ordet ”jag” och beskriva hur du känner. ”Jag blir okoncentrerad när du pratar så högt, jag kommer av mig när du kommer sent till morgonmötet, jag blir störd av att komma in i lunchrummet och se din disk på bordet.”
  • Att ha en 24-timmarsregel innan du svarar på det där sura mejlet eller något annat som retar upp dig är ett sätt att undvika onödiga konflikter.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Jobbrelationer

7 sätt att bli en bättre talare

Rösten är vårt viktigaste uttrycksmedel för att skapa förtroende och motivation. Här är sju tips för att bli en bra talare – och behålla publikens intresse genom hela presentationen.
Publicerad 15 februari 2024, kl 06:04
Tecknad illustration av en kvinna i en talarstol som pratar inför publik.
Att tala inför folk kan kännas svårt. Här är 7 tips hur du använder din röst för att skapa förtroende och motivation. Illustration: Colourbox.

1.  HITTA RÄTT TEMPO

Karismatiska talare pratar ofta i ett lite snabbare tempo än normalt, vilket får dem att låta passionerade och självsäkra. Att hitta balansen kan dock vara svårt. Talar du för snabbt kan du låta nervös eller stressad, talar du för långsamt kan du låta uttråkad eller nonchalant.

 

2.  VÅGA VILA I PAUSEN

 Undvik utfyllnadsord som ”ööh” och ”liksom”. De stjäl fokus och du riskerar att åhörarna tappar intresset. Att i stället våga landa i pauser inger en känsla av självförtroende och ger lyssnarna möjlighet att processa det du sagt.

 

3. SPELA IN DIG SJÄLV

För att kunna jobba med din röst måste du lära känna den. Spela in dig själv och lyssna på hur du låter. Ge dig själv feedback, både positiv och negativ. Tänk på hur du använder melodi och tempo. Låter du uttråkad, nervös eller självsäker?

 

4. VÄRM UPP RÖSTEN

Värm upp rösten varje morgon för att få en god rösthälsa och bättre talteknik. En enkel övning är att använda ljudande konsonanter. Ta ett djupt andetag genom näsan och ljuda ut ett ”V” på ton tills luften tar helt slut. Det spelar ingen roll vilken ton du väljer, men du kommer att låta ungefär som en dammsugare. Repetera övningen tre gånger.

 

5. ANVÄND RÖSTENS VERKTYGSLÅDA

Tempo, talmelodi, paus, volym, tonalitet och betoning. Det är några av de verktyg du kan jobba med för att låta mer indragande och skapa dynamik när du pratar.

 

6. ANVÄND HÄNDERNA

Människor som pratar med händerna upplevs som mer trovärdiga. Gestikulera för att poängtera de ord som är viktigast. Tänk på att rörelserna ska kännas naturliga, inte överdrivna – spara dina ”jazzhands” till aw:n.

 

7. TALA PASSIONERAT

Det handlar inte bara om vad du säger – utan om hur. Håll en hög energinivå – tala med passion och ha ett öppet, självsäkert kroppsspråk. Då kan du få vem som helst att bli intresserad av vad du har att säga. Att låta det minsta ointresserad eller osäker smittar av sig på stämningen.

 

FÄLLOR ATT SE UPP MED!

Undvik att dricka kaffe, te och annat vätskedrivande precis innan presentationen, det torkar dessutom ut stämbanden. Känner du dig trött i rösten eller är hes ska du absolut inte viska – det skadar rösten mer. Känner du dig ofta trött i rösten bör du kontakta en sång[1]pedagog som kan hjälpa dig att hitta rätt talteknik.

Text: Vera Viksten

KÄLLA: Cecilia Brändström, röstcoach