Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Pappor mindre stressade av delad föräldraledighet

Pappor som delat föräldraledigheten lika med sin partner känner sig tryggare och mindre stressade som föräldrar än pappor som inte varit hemma lika mycket. Det visar en ny avhandling.
Ola Rennstam Publicerad 27 oktober 2020, kl 13:20
Ola Rennstam / Kollega
Föräldraledigheten har gett en större trygghet och att man vuxit in i papparollen på ett annat sätt upplever Tobias Johansson, som just nu är föräldraledig med Nike, tio månader. Ola Rennstam / Kollega

Trots att föräldrar har möjlighet att dela föräldraledigheten på ett jämställt sätt visar statistik från Försäkringskassan att det fortfarande är kvinnor som tillbringar mest tid med att ta hand om barnen när de är små. Samma mönster gäller vab, vård av sjukt barn. Männens andel av föräldradagarna och vab ökar dock för varje år, men långsamt.

Nu visar en ny avhandling som Monica Lidbeck, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, gjort att det finns vinster för nyblivna pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner. Enligt studien upplevde de pappor som delat lika fram till att barnet var 1,5 år sig mer trygga i papparollen än de fäder som var hemma tre månader sammanlagt.

– Pappor som delat lika är mer tillfreds och säkrare i sin föräldraroll och känner mindre föräldrastress. Att bli trygg som förälder handlar om att lära känna sitt barn och få möjlighet att utveckla sina föräldraförmågor, säger psykologen Monica Lidbeck.

De pappor som hade tagit en kortare period av föräldraledighet rapporterade högst föräldrastress.

– Det kan hänga samman med att de inte tillbringade lika mycket tid med barnet och inte fått träna sig på att möte barnets behov på samma vis, säger Monica Lidbeck. 

I många sammanhang är hög utbildningsnivå en skyddande faktor, som mot till exempel ohälsa, men här bidrog det till en ökad risk för upplevd föräldrastress hos papporna. Pappor med hög utbildningsnivå och kort föräldraledighet rapporterade högst stress.

– Många känner av både sina egna förväntningar och omgivningens krav på att vara en engagerad och närvarande pappa, och det märks extra tydligt hos föräldrar med hög utbildning.

Tobias Johansson, som just nu är föräldraledig med Nike, känner igen sig i bilden som många pappor gett i avhandlingen.

– Det är klart att man växer och blir säkrare i sin föräldraroll ju mer man är hemma. Det gäller både att komma in i rutiner och att läsa av hennes signaler. Men man blir också tryggare när man provar något nytt, som till exempel att gå på babysim, och ser att det funkar. För mig är  det betydelsefullt att man får lov att göra på sitt sätt, säger han.

Motsvarande samband mellan föräldraledighet och föräldrastress fanns inte hos de mammor som deltog i studien, enligt Monica Lidbeck.

– En möjlig förklaring kan vara att mammor som har inflytande över hur föräldraledigheten fördelas upplever sig nöjda om den delas i linje med deras önskemål, oavsett om det är att dela lika eller inte.

Den delade föräldraledigheten ledde också till positiva effekter på parrelationen.

– Papporna uppfattade kvaliteten på parrelation som bättre jämfört med pappor som inte delat föräldraledigheten.

Ett liknande mönster kunde ses kring parens möjligheter att lösa det så kallade livspusslet.

– Både mammor och pappor upplevde balansen mellan arbetsliv och familjeliv som mer positiv om de delade lika, jämfört med de föräldrar som inte gjort det. De upplevde också att de hade ett bra stöd av varandra i föräldraskapet och att de samarbetade bra som föräldrar.

Om avhandlingen

I studien medverkade 280 föräldrar i Göteborgsregionen när barnen var mellan 6 månader och 18 månader.
Läs hela avhandlingen här: