Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Unionen vill se krav på vinproducenter

Strejken på den sydafrikanska vingården Robertson Winery är över. Men grundläggande problem kvarstår inom vinindustrin. Det anser Unionen som tagit initiativ till en diskussion med Systembolaget.
Niklas Hallstedt Publicerad 23 januari 2017, kl 14:01
Eric Risberg/TT
Unionen har initierat en dialog med Systembolaget om de arbetsförhållande som råder i vinproduktionen i Sydafrika. Eric Risberg/TT

I 14 veckor strejkade de anställda på Robertson Winery. Slutresultatet blev en lönehöjning med åtta procent. (Se faktaruta.)

– Ja, strejken ledde till högre löner, konstaterar Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.

– Det är bra men vi tror att det enda som kan göra långsiktig skillnad för arbetsvillkoren är om man lyckas bygga ömsesidigt respektfulla relationer mellan arbetsgivare och fack.

På initiativ av Unionen träffade Magnus Kjellsson i förra veckan tillsammans med klubben på företaget Systembolagets ledning för att diskutera Sydafrikafrågan.

Enligt Magnus Kjellsson var det ett ”positivt och framåtriktande” möte.

– Systembolaget kan inte diktera villkoren för alla vingårdar i Sydafrika, men de kan ställa krav på sina leverantörer. Bolaget har en etisk policy och ett strukturerat arbete kring de här frågorna, men det går att utveckla och göra bättre. Från Unionens sida har vi pratat om att vi kan bidra till att skapa en bättre incidentrapportering och bättre informationskanaler.

Läs mer: "Vi vill inte uppmana till bojkott"

Under strejken uppmanade de svenska syndikalisterna till bojkott av sydafrikanska viner. Men en bojkott skulle knappast leda framåt, anser Magnus Kjellsson.

– Det är problematiskt med bojkott. Det är svåra anställningsförhållanden i Sydafrika och det är klart att människor är rädda att förlora sina arbeten.

Magnus Kjellsson påpekar också att det inte enbart handlar om Robertson, liknande problem med låga löner och svårigheter att arbeta fackligt finns i en rad branscher världen över.

– Som fackförbund är det väldigt svårt att leva med missförhållanden över huvud taget, vi måste våga lyfta blicken och bry oss om andra delar av världen. Svenska företag och företag med svenska intressen bör ta ett större ansvar för sitt agerande i andra delar av världen.

Under våren kommer Unionen och Systembolaget träffas ytterligare gånger. Dessutom kommer frågan att diskuteras inom den internationella livsmedelarbetarfederationen, IUF, där Unionen är medlem.

Strejkens resultat

Den löneökning som de strejkande arbetarna på Robertson Winery fick var lägre än de från början krävt. Trots det anser det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU att strejken blev en framgång, bland annat eftersom regeringen tvingats undersöka arbetsförhållandena som finns inom vinindustrin.

Niklas Hallstedt
[email protected]