Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

H&M tecknar globalt avtal för textilarbetare

Klädkedjan H&M har ingått ett globalt ramavtal med världsfacket IndustriAll Global Union och IF Metall för att säkra rätten att organisera sig fackligt längs hela leverantörskedjan. Avtalet omfattar 1,6 miljoner av världens textilarbetare i cirka 1 900 fabriker.
Gabriella Westberg Publicerad 4 november 2015, kl 15:52
Från vänster, Jykri Raina, Karl-Johan Persson och Anders Ferbe.
Från vänster, Jykri Raina, generalsekreterare för IndustriALL Global Union, Karl-Johan Persson, vd för H&M och Anders Ferbe, ordförande IF Metall. Foto: H&M

Det som är unikt med det här ramavtalet är att H&M, som en av världens största uppköpare av textila produkter, tar ett större grepp om sin leverantörskedja - trots att de inte har någon egen produktion. Liknande ramavtal har tidigare tecknats med till exempel bilindustrin, med den skillnaden att där äger bolagen själva sin produktion, berättar Petra Brännmark, kommunikationschef för IndustriALL Global Union.

Diskussionerna har pågått i ett år inför det avtal som undertecknades i går, tisdag, och som kan ses som en fördjupning av det samarbete som inleddes med Bangladesh Accord.

- Väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och kollektiva förhandlingar är en förutsättning för rättvisa levnadslöner och bättre arbetsförhållanden i vår leverantörskedja. Vi är övertygade om att samarbetet med IndustriALL och IF Metall kommer att stärka det arbete som vi reda i dag utför på området och till att skapa stabila produktionsmarknader, säger Karl-Johan Persson, vd för H&M.

För att se till att avtalet genomförs på fabriksnivå ska det bildas nationella kommittéer i - till att börja med - Kambodja, Bangladesh och Myanmar. Kommittéerna, som ska bestå av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, IndustriALL:s medlemsförbund och H&M, ska även underlätta dialog och försöka hitta fredliga lösningar på konflikter, helst på den nivå de uppstår.

Enligt Anders Ferbe, förbundsordförande för IF Metall, blir den viktigaste uppgiften att realisera avtalet med dess principer och arbetssätt.

- Det ska främst ske via utbildning och information till fackliga organisationer och dess medlemmar, företag och arbetsgivarorganisationer, men också till de som arbetar på fabriker som saknar facklig organisering, enligt Ferbe.

H&M har leverantörer också i andra länder, till exempel tillverkas sedan ett år jerseyprodukter i Etiopien. Än finns ingen plan för när nationella övervakningskommittéer kan bildas där. Men avtalet är globalt och möjliggör därmed att modellen införs även på nya marknader, konstaterar Petra Brännmark.

I flera av H&M:s största produktionsländer ligger den lagstiftade minimilönen långt under det som kallas levnadslön, vilket innebär att en lön ska täcka basala kostnader som bostad, mat, transporter och skolgång för barnen.

Kommer textilarbetarna att få levnadslöner nu?
- Avtalet är en väg mot levnadslöner. Det kommer att garantera att arbetarna har rätt att vara med i facket och att förhandla avtal som kan innehålla levnadslöner, säger hon.

Om avtalet

  • Parterna ska gemensamt främja kollektivavtal mellan relevanta parter genom hela leverantörskedjan.
  • Arbetstagarna ska inom ramen för sina arbetsmiljörättigheter ha rätt att vägra att utföra osäkert arbete.
  • Parterna ska erbjuda både ledningar och fackliga representanter utbildning om arbetsgivarens skyldigheter, arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter, arbetsmarknadsrelationer, kollektivavtal och fredlig konfliktlösning.
  • H&M kommer aktivt att använda sitt inflytande för att sörja för att företagets direkta leverantörer respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna.
  • Arbetstagarnas representanter får inte diskrimineras och ska ha möjlighet att utföra sina representativa funktioner på arbetsplatsen.
  • Avtalet undertecknades och började gälla tisdagen den 3 november 2015.

IF Metall

Gabriella Westberg