Annons
Annons
 • Den som är sjuk mer än 14 dagar måste återigen lämna läkarintyg till Försäkringskassan för att få sjukpenning. Foto: Christine Olsson / TT

Hårdare krav på sjukintyg – trots ökad coronasmitta

Publicerad 5 november 2020, kl 14:15

Försäkringskassan kräver nu läkarintyg från dag 15 – trots att smittspridningen av corona ökar kraftigt. Enligt myndigheten har vården nu mindre belastning än i våras.

Kort efter coronautbrottet beslutade regeringen att flytta kravet på läkarintyg från dag åtta till dag 15. Försäkringskassan gick ytterligare ett steg och slopade kravet på intyg fram till dag 21.

– Syftet är främst att avlasta sjukvården, men vi vill också underlätta för de personer som söker sjukpenning. Det kan vara svårt att få tid för att få ett läkarintyg och vi vill säkerställa att de personer som har rätt till sjukpenning får den, sa Terese Östlin, nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, till Kollega i april.

Men den 1 november återgick Försäkringskassan till de tidigare reglerna. Den som är sjuk mer än 14 dagar måste därmed lämna in ett läkarintyg för att få sjukpenning. Dessutom måste den som vabbar mer än sju dagar lämna läkarintyg för barnet för att få ersättning.

Enligt myndigheten har belastningen på vården minskat sedan i våras.

– Vi har haft en dialog med SKR (Sveriges kommuner och regioner), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Näringsliv. SKR hade gärna sett att vi behöll den förlängda tidsgränsen ett tag till, men den samlade bilden i den konstellationen var ändå att belastningen på sjukvården inte är sådan att det inte är möjligt att begära läkarintyg från dag 15, säger Michael Boman, nationell samverksansansvarig för sjukförsäkringen.

Vad var det som gjorde att ni bortsåg från SKR:s önskan att behålla de förlängda tidsgränserna?
– Vi bortsåg inte från den. Efter den dialog vi hade med de aktörer som nämns fanns ändå en förståelse för att vi ville anpassa läkarintygskravet utifrån den förordning regeringen utfärdat om läkarintyg efter 14 dagar. Och nu har vi en fortsatt dialog där vi kan fånga signaler om det är så att ökningen av smittspridningen medför en sådan belastning att vi behöver överväga nya avlastningar.

Under perioden med förlängda tidsgränser har fler stannat hemma från jobbet i 21 dagar, jämfört med tidigare. Om det beror på fusk eller på coronapandemin är dock oklart.

– Vi har sett att sjukfrånvaron har ökat rejält, men vad som är naturligt utifrån pandemin eller om det har funnits personer som fått felaktiga utbetalningar vet vi inte. Men utan krav på sjukintyg ökar risken för felaktiga utbetalningar eftersom det då är ens egen bedömning, inte en läkares, som styr när man går tillbaka till arbetet. Läkarintyget är också viktigt för att arbetsgivarna och vi ska kunna göra en bedömning av vilket stöd en person behöver, säger Michael Boman.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
 • Läs även...

  Rekordår för återkrav från Försäkringskassan

  Under pandemin har Försäkringskassans kontrollenhet haft bråda dagar. 2020 krävde man tillbaka en miljard mer i felaktiga utbetalningar än året innan. Främst gällde det bostadsbidrag och sjukpenning.

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  Slopat krav på läkarintyg

  Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

 • Läs även...

  Debatt: Funktionsnedsatta kan jobba efter egen förmåga

  Flera förslag i utredningen om sjukersättningen kan bidra till att en ökad andel personer med funktionsnedsättning kan arbeta utifrån sin förmåga. Du som är fackligt aktiv kan också göra mycket för att bidra till att fler får jobb, skriver DHR.

 • Läs även...

  Regeringen föreslår höjd sjukpenning

  Sjukpenning även efter 365 dagar, flexiblare regler för deltidssjukskrivna och höjt ersättningstak. Regeringens budgetförslag om ändringar i sjukförsäkringen välkomnas av Unionen.

 • Läs även...

  Debatt: Du är rättslös utan facket

  Om du inte är med i facket står du i princip rättslös när det krisar på jobbet. Väljer du att stämma företaget på egen hand kan notan bli hundratusentals kronor i rättegångskostnader vid en förlust, skriver unionenmedlemmen Staffan Marklund.