Annons
Annons
 • Håller du på att utbilda dig till systemutvecklare? Grattis! Då har du en lovande arbetsmarknad framför dig. Foto: Shutterstock

Här finns de nya jobben

Publicerad 7 september 2020, kl 14:13

Teknikskiftet riskerar att slå ut många jobb. Värst drabbade är kvinnodominerade yrken. Men det vissa även branscher där det skapas jobb, visar en ny rapport från Unionen.

I rapporten har Unionen tittat på hur de privatanställda tjänstemännens jobb kommer att förändras över en tidshorisont på fem år. Det visar sig att det i hög utsträckning är administrativa uppgifter som går att automatisera.

Men teknikutvecklingen har också positiva effekter för vissa jobb. Med ny teknik kan arbetsuppgifter utföras mer effektivt, vilket leder till en förstärkning av yrken som apotekare och olika typer av ingenjörer. Inom ytterligare ett antal yrken leder teknikskiftet till att det tillkommer en mängd nya jobb.

Yrken med arbetsuppgifter som går att automatisera inom fem år:

Företagssäljare

Redovisningsekonomer

Ekonomiassistenter

Övriga kontorsassistenter och sekreterare

Kundtjänstpersonal

 

Yrken som förstärks genom teknikutvecklingen och kan utföras mer effektivt inom fem år:

Lednings- och organisationsutvecklare

Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.

Apotekare

IT-säkerhetsspecialister

Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering

● Personal- och HR-specialister

 

Här skapas flest nya jobb inom fem år:

● Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.

● Processanalytiker

● Dataanalytiker

● Dataingenjör

● Datavetenskap

● IT-infrastrukturanalytiker

● Dataintegration

● Nätverkstekniker

● Strategianalytiker

 

Källa: Unionen. Tjänstemännen i undersökningen arbetar i branscherna IT, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  Tekniken hotar många kvinnojobb

  Många arbetsuppgifter försvinner till följd av automatiseringen. Det yrke som drabbas värst är administratörer, där 3 av 4 är kvinnor. Men de administratörer som Kollega talat med ser inget hot mot sina jobb.

 • Läs även...

  Tysklands största fack vill ha fyradagarsvecka

  Det tyska fackförbundet IG Metall vill korta arbetsveckan till fyra dagar. Syftet är att rädda jobb som försvinner när arbetsuppgifter automatiseras. Även i Sverige kan kortare arbetstid bli en het fråga i årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  3 av 4 osäkra på framtida jobbchanser

  Hur påverkar teknikutvecklingen ditt jobb? Endast en av fyra arbetstagare är säkra på att den kompetens de har kommer att behövas i framtiden, visar en undersökning från Futurion.

 • Läs även...

  AI skapar större löneskillnader

  Artificiell intelligens (AI) kommer förmodligen inte leda till lägre löner eller färre jobb. Däremot kommer lönegapet att öka när många yrken ersätts av robotar och algoritmer.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Framtidens jobb – och så hög lön får du

  Trots höga löner har arbetsgivarna svårt att hitta rätt personal i många branscher. Bland annat inom IT och byggsektorn. Här är bristyrken där du tjänar bäst och sämst.

 • Läs även...

  Plattformsföretag ser sig inte som arbetsgivare

  Ett fåtal arbetsplattformar ser sig som arbetsgivare och har tecknat kollektivavtal. Men de allra flesta anser att de bara förmedlar uppdrag och inte har något arbetsgivaransvar.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän är arbetslösa

  Arbetslösheten fortsätter att öka på bred front – både på grund av att konjunkturen mattas av och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Bland tjänstemännen drabbas de med administrativa tjänster särskilt hårt.

 • Läs även...

  Minst nio månadslöner till varslade på Ikea

  Anställda på Ikea som blir övertaliga efter höstens storvarsel kommer att erbjudas ett avgångsvederlag på minst nio månadslöner. Enligt företaget kommer färre än de 560 varslade att förlora jobbet. Enligt Unionens representant är dock många medlemmar oroliga.