Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Sextrakasserier på jobbet dubblar risken för självmord

Tidigare forskning har visat att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för psykisk ohälsa. Nu visar en studie att det även kan leda till självmord.
Niklas Hallstedt Publicerad 7 september 2020, kl 13:31
Erik Simander / TT
Vid alla typer av trakasserier är det viktigt att både kollegor och chefer säger ifrån när någon uppträder olämpligt, enligt forskaren Linda Magnusson Hanson. Erik Simander / TT

– Det var inte helt överraskande att det går att se ett samband mellan sexuella trakasserier och självmord. Man vet ju att sexuella övergrepp, speciellt sådana som skett i barndomen, kan vara traumatiserande. Däremot var det överraskande att sambandet var så tydligt, säger Linda Magnusson Hanson som lett studien vid Stressforskningsinstitutet.

Studien, som bland annat baseras på en enkät med över 80 000 svenskar, visar att personer som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen löpte mer än fördubblad risk att begå självmord. Det fanns ingen tydlig skillnad mellan kvinnor och män.

Däremot har forskarna inte studerat om graden av trakasserier som man utsatts för har betydelse.

– Det går inte att se. Men i vissa liknande studier som fokuserat på psykisk ohälsa har man funnit att även mindre allvarliga typer av exponering för trakasserier har haft ungefär samma konsekvenser som de mer allvarliga, säger Linda Magnusson Hanson som anser att det behövs en ökad medvetenhet om vilka konsekvenserna kan bli för den som utsätts.

Läs mer: 7 av 10 upplever ingen skillnad efter metoo

– Precis som när det handlar om andra trakasserier så är det viktigt att både kollegor och chefer säger ifrån när någon uppträder olämpligt. Det minskar riskerna för att man ska gå över gränsen.

De sektorer och yrken där sexuella trakasserier är vanligast är de där det råder en stor obalans mellan könen. Även organisationer som är strängt hierarkiska verkar vara hårdare drabbade än andra.

Läs mer: Kvinnliga chefer mer utsatta för sexuella trakasserier

Enligt Linda Magnusson Hanson tyder forskningen på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna minska riskerna för självmord. I det ingår det systematiska arbetsmiljöarbetet där risker kartläggs och en riskbedömning görs, men också att man föregriper utvecklingen genom att förändra arbetsmiljön.

Det är dock inte givet vilka faktorer som har effekt för att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier.

– Det går inte heller att utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer, exempelvis att man har en ökad känslighet på grund av ett tidigare trauma.

Läs mer: Kollektivavtal vapen mot sextrakasserier

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Diskriminering

Unionens a-kassa anmäld för diskriminering av blind

I början av året anmälde Ida Östlund som är blind Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen. Orsaken är att hon inte kan använda deras hemsida för att söka ersättning.
Lina Björk Publicerad 13 maj 2024, kl 06:02
En fasad med texten Unionens a-kassa. Till vänster blindskrift.
Ida Östlund har anmält Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen, då hon som blind inte kan använda deras hemsida för att söka ersättning. Foto: TT/ Steven Senne/ Mats Thorén

Ida Östlund som är blind, använder ett så kallat skärmläsningsprogram som läser upp innehållet på webbsidor hon använder. Men när hon skulle använda det för att söka ersättning hos Unionens a-kassa tog det stopp. 

– Deras webbsystem är inte byggt för att jag som blind ska kunna använda det. Jag kan varken söka ersättning eller ta del av mina handlingar på inloggat läge, vilket är väldigt frustrerande. 

Hon frågade då om handläggarna kunde hjälpa henne via telefonen men eftersom det krävs mobilt Bank-ID för att godkänna handlingar gick inte det. Att träffa en fysisk person på ett kontor gick inte heller. Ida Östlund valde då att anmäla Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen med motivering att hon blivit diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning. 

– Det sista jag vill är att bråka med a-kassan. Men det är så viktigt att man har med sig funktionsvänligheten när man bygger ett webbsystem. Nu är det krångligt även för seende personer, säger Ida Östlund. 
 

Krav på tillgänglighet

I Sverige finns ett gäng lagar som styr tillgänglighet. Sedan 2018 finns även ett webbtillgänglighetsdirektiv som innebär att webbplatser, intranät och appar ska uppfylla krav på tillgänglighet. Det kan till exempel handla om att kunna navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning. Att texter är lätta att förstå och att det finns möjlighet till uppläsning. 

Den som äger sidan behöver inte själv bygga in funktioner för röststyrning och uppläsning. Sidorna behöver bara skapas så att webbläsare, telefoner och hjälpmedel går att användas på dem. Det är här Ida Östlund menar att Unionens a-kassa har mer att lära. Hon har fått besked om att DO startat ett ärende av hennes anmälan. 

– Det känns bra. Kanske det hjälper någon annan. 

Unionens a-kassa har nyligen fått ta del av anmälan och har till och med den 17 maj på sig att lämna ett svar till Diskrimineringsombudsmannen. Mer än så vill man inte kommentera i nuläget.