Hoppa till huvudinnehåll
Digitalisering

Småföretag saknar digital kompetens

Under pandemin har vi experimenterat med digital teknik och nya arbetssätt. Men när vi återvänder till kontoren finns risk att allt blir som vanligt igen. Det visar en rapport från Entreprenörskapsforum.
David Österberg Publicerad 14 oktober 2020, kl 15:21
Shutterstock
Nästan hälften av företag, 46 procent, svarar att deras personal behöver bli bättre på digital teknik de närmaste tre åren. Shutterstock

Coronakrisen har satt stopp för många fysiska möten. Det har tvingat oss att använda digital teknik för att göra sådant vi tidigare gjorde utan teknikens hjälp. Seminarier har ersatts av webbinarier, jobbmöten sker via video och småpratet vid fikaborden har hamnat i chatten.

Pandemin har helt enkelt tvingat oss att använda den digitala tekniken. Men frågan är vad som händer när vi återvänder till kontoren. Enligt en rapport från Entreprenörskapsforum, som studerat den digitala omställningen, måste företagen medvetet satsa på digital teknik för att det vi lärt oss inte ska försvinna när pandemin är över.

Även på längre sikt ser företagen behov av kompetensutveckling inom digital teknik. 46 procent av företagen svarar att deras personal behöver lära sig mer de närmaste tre åren. 28 procent säger att de behöver rekrytera ny kompetens för att tillgodose sina behov.

Men kompetensutveckling kostar och för många små och medelstora företag är marginalerna små. Risken finns därför att de halkar efter och tappar konkurrenskraft jämfört med stora företag med resurser att satsa på digital teknik. Enligt rapporten kan politikerna underlätta genom att införa kompetensavdrag för kompetensutveckling, skatteavdrag för kompetensutveckling och göra det billigare att anställa personer som arbetar med digital omställning.

I rapporten konstateras också att det finns stor potential för företag att använda sig av digital teknik för att genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten.  När det gäller exempelvis marknadsföring och försäljning ser företagen stora förändringsbehov och tror också att det behovet delvis kan lösas genom digitalisering. 

När företagen får frågan om vad de vill att medarbetarna ska bli bättre på är svaret oftast att använda den digitala teknik som redan finns. De behöver mer sällan teknisk spjutkompetens eller en avdelning som arbetar med att utveckla ny teknik. Fördelen med det är att den typen av kompetensutveckling är relativt billig. Företagen vill främst utveckla kompetenser inom sociala medier, e-handel och molntjänster.

Rapporten bekräftar också att många företag drabbats hårt av coronapandemin. 57 procent av företagen anger att deras verksamhet påverkats negativt. Värst drabbade är företag inom hotell- och restaurangbranschen, utbildning och serviceeverksamhet.

Men undersökningen visar också att många företag inte har påverkats alls – eller till och med har gynnats av krisen. 29 procent uppger att pandemin inte har påverkat dem, medan 18 procent anger att krisen haft en positiv effekt. De företag som gynnats finns främst i branscher som uthyrning, stödtjänster och handel.

Läs mer: Vissa branscher klarar krisen bättre

Undersökningen medfinansierades av Google

Rapporten ”Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin” bygger på en webbenkät som skickats till organisationen Företagarnas medlemmar. Enkäten besvarades av 5 385 företag.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Företagarna och Entreprenörskapsforum. Den medfinansierades av Google.

David Österberg
David Österberg
[email protected]