Hoppa till huvudinnehåll
Digitalisering

Datavetare och jurister vinner på digitaliseringen

Nära en halv miljon jobb har försvunnit på grund av automatisering de senaste fem åren. Den snabba omställningen som följer på digitalisering är inget nytt, utan har pågått redan åtminstone ett decennium. Samtidigt ökar behovet av dataspecialister, affärsjurister och reparatörer. Det visar en ny rapport från SSF.
Gabriella Westberg Publicerad 20 april 2015, kl 15:01
Christine Olsson/TT
Digitalisering och globalisering ger en ökad komplexitet i såväl arbetsprocess som i regleringar - vilket innebär att behovet av jurister lär fortsätta, parallellt med dataspecialisterna och teknikutvecklingen. Christine Olsson/TT

Mellan 2006 och 2011 försvann tio procent av jobben på grund av automatisering och digitalisering, enligt en ny rapport från Stiftelsen för strategisk forskning. Å andra sidan har det tillkommit olika typer av datajobb.

Det som händer är att allt fler vanliga ”mellanlönejobb” utförs av datorer och robotar, medan låglönejobben och de mer avancerade höglönejobben ökar. Det är en förändring som pågår men som faktiskt också redan hunnit pågå ett tag.

Enligt den rapport som SSF presenterade häromdagen, som tagits fram av Reforminstitutet, har automatiseringen av jobb redan ägt rum i samma höga takt som förutspås för de kommande 20 åren, med drygt två procentenheter per år. På fem år har vart tionde jobb automatiserats, eller ungefär 450 000 arbetstillfällen, enligt Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Samtidigt väntas tillväxten av dataspecialister fortsätta öka och utgöra det största jobbtillskottet av alla yrken kommande 20 år. 

Programmerare är redan i dag det allra vanligaste yrket i Stockholms län, och det åttonde vanligaste i övriga landet, det visade Stockholms handelskammare i en rapport i oktober, som också visade att andelen som  jobbade i kunskapsintensiva tjänsteföretag i Stockholms län ökade med 11,3 procent och med 4,6 procent i landet i övrigt, exklusive Stockholm mellan 2007 och 2012.

Med digitaliseringen ökar både komplexitet och räckvidd även i helt andra sektorer.  I rapporten från SSF nämns företagens prisstruktur, organisation och internationella förgreningar, och därmed mer komplexa regleringar och arbetsprocesser.

Inte undra på då att antalet affärsjurister de senaste fem åren ökat med 18 procent. Även det är ett yrke som lär se ökad efterfrågan framöver, enligt prognosen från SSF. Även säljare och reparatörer inom vissa områden går en ny vår till mötes.  

När höglönejobben blir fler ökar också köpkraften på lyxigare varor och tjänster som delikatesser, olika former av till dörren-leveranser, turism, design och även möjligheten att betala för att få vissa hushållsuppgifter gjorda – vilket kan innebära att olika låglöneyrken också ökar. Enligt SSF har efterfrågeskiften till följd av högre löner ökat jobben med en procentenhet per år.

Gamla yrken försvinner och nya kommer till, alltså. Dock kanske inte i samma mängd. De nya jobb som skapats de senaste åren har inte lyckats ersätta mer än en fjärdedel av de som maskinerna tagit över, enligt rapporten.

Mjukvarurobotar ökar affärsvärdet

Så kallade mjukvarurobotar, datorer med förmåga till maskininlärning och effektiv användning av big data kommer att ge betydande värdeökningar för företagen de kommande åren, enligt en amerikansk studie där 537 affärs- och IT-ansvariga beslutsfattare inom en mängd sektorer, som bank och finans, försäkring, sjukvård, läkemedel, retail, hotell och restaruang tillfrågats.

Processautomation och effektivt användande av big data nämns som de främsta fördelarna, som också redan inneburit stora effektiviseringar för företagen, i form av skalbarhet, arbete som utförs dygnet runt, lägre ägandekostnader och bättre underbyggda affärsbeslut. Redan i dag har 25-40 procent av arbetsflödet automatiserats, enligt respondenterna i undersökningen.

De tillfrågade uppger också att deras företag är i ett tidigt stadium jämfört med den teknologi som redan i dag finns tillgänglig. Studien nämner en ”lång svans” av processer som ännu inte har – men förväntas kunna – automatiseras med en ny generation robotar som kan härma mänskligt beteende och samtidigt interagera med flera olika applikationer.

Läs mer om roboten Baxter här, en av de första i sitt slag.

- Framtiden för processbaserat arbete ligger i att ge kunniga personer tillgång till alltmer kraftfulla teknologier som exempelvis autonoma dataprocessorer, inklusive artificiell intelligens, maskininlärning och djupinlärning, vilket kan öka besparingarna, förbättra insikterna och accelerera affärsutvecklingen. Det här teknikskiftet pågår nu i så gott som alla branscher, säger Gajen Kandiah, vice vd på Business Process Services, på Cognizant som utfört studien.

Undersökningen genomfördes av forskningsföretaget E2E Research på uppdrag av IT-konsultföretaget Cognizant och samlade svar från 537 företagsledare för företag med omsättning på mellan 500 miljoner och 3 miljarder amerikanska dollar i Nordamerika (57 procent) och Europa (43 procent).

Gabriella Westberg