Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

Unionen vill se siffror i alla avtal

Till jul överlämnas avtalskraven och förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare tar fart. Unionens förhandlingschef Niklas Hjert går in i avtalsrörelsen med ett konkret uppdrag: alla avtal ska innehålla en siffra på lönehöjningar.
Linda Svensson Publicerad 22 oktober 2015, kl 14:37
Fredrik Sandberg/TT
Det ska vara siffror på löneökningarna, menar Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Fredrik Sandberg/TT

Avtalsrörelsen tar avstamp i ett unikt ekonomiskt läge. Inflationen har under lång tid legat på noll, och förutsättningarna för avtal med generösa löneökningar har sällan varit så dåliga. Men också hårda nötter går att knäcka, menar Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

– Ja, det är ju ett nytt ekonomiskt landskap som vi ska förhandla i. Arbetsgivarna har gått ut hårt med att de inte vill utgå från inflationsmålet, vilket vi absolut anser att vi ska göra. Så vi står långt ifrån varandra i fördiskussionerna.

Osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen leder ofta till olika prognoser. Hur löser man det?
– För två avtalsrörelser sedan hade vi väldigt olika syn på vart ekonomin var på väg. Då kunde vi inte nå en samsyn och då blev det ett kort avtal.

Menar du att det kan bli fråga om ettåriga avtal?
– Ju svårare det är att förutse och hitta en samsyn om vart ekonomin är på väg, desto svårare är det att teckna långa avtal.

Då blir det knappast mer än ett rent löneavtal?
– Ett kort avtal brukar innebära att arbetsgivarna inte är så villiga att diskutera andra frågor.

Hur påverkar nollinflationen avtalsrörelsen?
– Vår syn är ju egentligen att det inte är inflationen i sig vi ska fokusera på, det är inflationsmålet. Inflationen fokuserade vi på väldigt mycket i förhandlingar på 1970- och 80-talen. Då jagade vi ju inflationen och skulle ha kompensation. Det skapade inga bra förutsättningar för ekonomin och företagen.

– Om Riksbanken gör sitt jobb med penningspolitiken så samverkar samhällsekonomin och avtalsrörelsen. Om vi skulle överge inflationsmålet som ankare skickar det signalen till omvärlden att ingen tror på målet. Det skulle stärka kronan och det är inte bra för svenska exportföretag. Samspel är bra för företagen. Det betyder inte – vilket är viktigt att förtydliga – att vi ska ta i extra i våra lönekrav för att få fart på inflationen. Vi måste utgå ifrån den ekonomiska realiteten och värna konkurrenskraften för de svenska exportföretagen.

Är det fortfarande viktigt att industrin sätter märket?
– Det är exportsektorn som bär samhällsekonomin i ett litet, exportberoende land som Sverige. Det innebär att vi måste hålla koll på löneökningarna i våra konkurrentländer. Det viktigaste är att svensk lönebildning ger en löneökningstakt som stärker konkurrenskraften och ger bra villkor för de anställda. Men märket kommer säkert att ifrågasättas av organisationer på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Även individgarantin i Unionens avtal har ifrågasatts. Hur ser du på det?
– Individgarantin kommer att bli en tuff fråga. Vi har i vissa avtal ersatt den siffersatta individgarantin med ett krav på åtgärdsplan vid låga löneökningar. Den processen gör halt nu. Förbundsrådet har beslutat att alla avtal ska ha siffersatta individgarantier, för man anser inte att det har fungerat överallt.

Flera förbund har tecknat avtal utan en siffra på löneökningarna. Kommer Unionen att göra det?
– Det finns fackförbund som har gått med på sifferlösa avtal. Det gör de för att de litar på att andra kommer att teckna avtal med ett innehåll – så slipper de ta den striden. Vissa gör det också med ambitionen att klättra på våra avtal.

– Skulle vi teckna sifferlösa avtal skulle löneökningarna bli lägre för alla tjänstemän. Det är ett hot mot hela modellen.

Vilken fråga förutom lön ser du som viktig?
– Ett väldigt viktigt mål är att se till att pensionsvillkoren för Unionens medlemmar blir likvärdiga. Vi träffade i förra avtalsrörelsen avtal inom industri, handel, transport och byggsektorerna om en förstärkning av tjänstepensionen, flexpension. Det gjorde vi för att vi ser att den ökande livslängden leder till lägre pensioner om inget görs. Nu måste vi se till att anställda i tjänstesektorn får lika bra pensioner som i övriga sektorer.

Vilken är din största farhåga inför avtalsrörelsen?
– Det är att ifrågasättandet av märket från dem som tycker att just deras medlemsgrupper ska få mer leder till att löneförhandlingarna havererar. Det i sin tur hotar konkurrenskraften och därmed arbetstillfällen inte bara på exportföretag utan även alla företag som har dessa som kunder. Det hotar också framtida löneökningar och villkorsförbättringar.

Avtalsrörelse

Här får de 26 000 i kompensation - för inflationen

2300 euro, motsvarande drygt 26 000 kronor, som kompensation för inflationen. Det får anställda inom den tyska industrin när första delen av deras avtalsrörelse nu är färdig. Samtidigt börjar förberedelserna för de svenska avtalsförhandlingarna, där facken sneglar mot just Tyskland.
Noa Söderberg Publicerad 5 februari 2024, kl 12:49
Tysk flagga utanför riksdagshuset i Berlin.
Unionen förbereder sig för avtalsrörelsen 2025. Medlemsundersökning pågår och blickarna riktas mot Tyskland för inspiration. Läs mer om kraven och utmaningarna. Foto: Halvard Alvik/NTB/TT.

Unionen är tillsammans med fyra andra industrifack med och sätter ”märket” – löneökningsnivån som blir norm för nästan alla anställda i Sverige. Nu har Unionens medlemmar börjat förbereda sig för nästa avtalsrörelse, som ska vara färdig våren 2025. Bland annat har en digital medlemsenkät skickats ut.

Avtalskraven presenteras först i slutet av oktober. Men redan nu har de första förhandlingarna gått i mål i det land som både fack och arbetsgivare jämför med allra mest: Tyskland.

Anställda i trä- och plastindustrin i delstaten Baden-Württemberg får – utöver vanlig löneökning – en engångssumma som kompensation för inflationen: 2300 euro, motsvarande drygt 26 000 kronor. I delstaterna Niedersachsen och Bremen betalas en likadan kompensation på 1800 euro, motsvarande omkring 20 000 kronor. I andra delstater fortsätter förhandlingarna. Även där kretsar det kring inflationskompensation. 

Engångsbelopp eller procentuell ökning

Martin Wästfelt, Unionen.
Martin Wästfelt.

Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, säger att Tyskland är det ”avgjort viktigaste” konkurrentlandet för svensk industri och att facken alltid följer utvecklingen i landet ”väldigt noga”. Därför känner Wästfelt igen fenomenet med engångsbelopp.

I den förra svenska avtalsrörelsen lade arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen fram ett sådant förslag, och enligt Wästfelt har det funnits som ett konkret alternativ vid förhandlingarna om ”märket” flera gånger tidigare.

– Idén om engångsbelopp har nog alltid funnits i förhandlarvärlden, men facken inom industrin och Unionen tycker, av principiella skäl, att vår modell är klart bättre.

Modellen han pratar om innebär att facken kräver jämna procentuella löneökningar varje år och inte söker kompensation för inflationen. På så sätt, säger Wästfelt, ökar reallönerna på lång sikt för alla i Sverige. Han talar om en ”ränta på ränta”-effekt (se faktaruta) och att den effekten försvinner om man börjar använda engångsbelopp. Dessutom pekar han på att sjuklön och andra försäkringar hänger ihop med lönerna och därför inte höjs om man satsar på engångsbelopp.

Men nu har det varit en inflationschock och medlemmars köpkraft har försämrats snabbt. Kan det inte vara aktuellt med ett engångsbelopp just denna gång, som ett komplement till de vanliga löneökningarna?

– Det är en högst relevant fråga. I frågan läser jag in ett kompensationstänk och det är en annan hörnsten i vår lönebildningsmodell: vi förhandlar framåt. Vi ägnar oss inte åt kompensation bakåt. För skulle man göra det, då tappar man den stabiliserande faktorn.

Kraftigt höjda lägstalöner

På andra håll i Tyskland pågår förhandlingar om kraftigt höjda lägstalöner. Landets byggfack – där även tjänstemän är medlemmar – har krävt 5700 kronor mer i månaden för de med lägst löner. Anställda på landets tåg har krävt liknande summor.

Även detta var på tapeten i den förra svenska avtalsrörelsen. Resultatet blev en höjning med 1350 kronor av de lägstalöner som finns utskrivna i kollektivavtalen. För de som låg allra sämst till innebar det en större lönehöjning än de 4,4 procent som parterna enades om i övrigt.

Martin Wästfelt säger att han inte spekulerar i vad medlemmarna kommer vilja lägga fram för krav nu, men säger att det var ”extraordinära omständigheter” som gjorde att man krävde särskilda höjningar av lägstalönerna förra gången.

– Vi är en förening som väldigt många tjänstemän är med i, så man får se vad diskussionerna blir. 

– Det man ska tänka på är att när man driver en sak som arbetsgivarna tycker väldigt illa om – höjda lägstalöner – så innebär det att det finns andra saker man inte får igenom. 2023 hade vi extraordinära skäl och jag ser inte att de skälen föreligger på samma sätt här och nu.

Inflationen fortfarande tuff

Samtidigt slår han fast att det ekonomiska läget fortfarande är tufft för många av Unionens medlemmar, på grund av inflationen.

– Siffrorna visar att det fortfarande inte är positiv reallöneutveckling. Men vi tror att det snart kommer bli det. Och då kommer det ta, utifrån vår modell, ett par år innan man är i kapp den förlust i köpkraft man gjort. Jag tycker man ska vara ärlig och säga att det har varit tufft.

Vilka andra prioriteringar tror du att medlemmarna kommer landa i när ni tar fram avtalskrav?

– I det första skedet handlar det om att få en diskussion om vilka frågor som är viktiga. Man börjar inte med att ställa frågan ”vad vill du exakt att vi ska kräva”. Det är också ganska stora skillnader mellan medlemsgrupper. Men vi vet att frågan som vi höll på med förra gången, men inte kom någon vart – reglering av distansarbetet – fortfarande är angelägen för många tjänstemän. 

– Sedan tror jag att just reallöneutvecklingen kommer vara minst lika central som den brukar vara. Lönefrågan är på något sätt alltid pudelns kärna.

RÄNTA PÅ RÄNTA

Ekonomiskt begrepp som används för att förklara hur pengar kan växa. I lönebildning syftar det på att en procentuell höjning ger större lönelyft ju högre lönen är. En person som tjänar 30 000 kronor i månaden och får 3 procents löneökning höjer sin lön med 900 kronor. Om nästa löneökning också blir 3 procent så beräknas den på 30 900 kronor. Då blir höjningen 927 kronor. På sikt växer lönen mer och mer för varje gång. 

Det är samtidigt anledningen till att dagens svenska lönemodell har kritiserats av lågavlönade grupper. Eftersom deras ränta på ränta-effekt blir mindre så riskerar löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper att öka för varje år.

SVERIGE OCH TYSKLAND

När dagens svenska lönemodell – "märket" – utformades var ett av huvudmålen att svenska löner ska öka i samma takt som i andra länder med stor industri och mycket export, eftersom de länderna är Sveriges "konkurrenter". Tyskland brukar pekas ut som Sveriges allra främsta konkurrentland. Därför är det som händer med tyska löner viktigt för både fack och arbetsgivare i Sverige, trots att ländernas förhandlingssystem ser olika ut.

Enligt Petter Hällberg, löneekonom på Medlingsinstitutet, har svenska och tyska industrilöner i princip följt varandra under de senaste tio åren, om man ser dem på en sammanslagen nivå. Det innebär inte att enskilda individers löner är samma.