Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

Lokal besvikelse över utebliven löneökning

Bra lönenivå men synd att årets lönehöjning försvann. Kollega har pratat med fackklubbarna på Scania och Tallink Silja som har förståelse för att årets avtalsförhandlingar var ovanligt tuffa, men som ändå är besvikna över att det inte blev någon retroaktiv lön.
David Österberg Publicerad 2 november 2020, kl 16:37
Anders Wiklund /TT
Unionenklubben på Scania i Södertälje tror att många blir besvikna över att det inte blir något retroaktivt lönepåslag. Anders Wiklund /TT

I söndags presenterade fack och arbetsgivare det nya Industriavtalet. Avtalet, som sätter riktmärket för resten av arbetsmarknaden, ger en årlig löneökning på ungefär 2,2 procent fram till den sista mars 2023.

Läs mer: Så höga blir löneökningarna

Det blir däremot ingen retroaktiv ersättning från den 1 april i år. Det innebär att de flesta blir helt utan löneökning för sju av årets månader. Facken lyckades inte heller få till någon ekonomisk utfyllnad vid vab.

Kollega har pratat med klubbarnaScania och Tallink Silja – två företag som drabbats olika hårt av krisen. Båda är i stort sett nöjda med avtalet.

– Man kan alltid ha synpunkter på vad en förhandling slutar i, men i år har de inte haft någon lätt uppgift. Avtalet ska passa så många och därför tycker jag att det är imponerande att de har landat där de har gjort. Jag kan inte klaga på slutresultatet, säger Mari Carlquist, ordförande för Unionenklubben på Scania.

Hon tycker dock inte att ökningen är tillräcklig för medlemmarna på Scania.

– Jag jobbar jag på ett företag som det går bra för och därför tycker jag att det finns utrymme för lite större löneökningar här. Men det är något vi får jobba för lokalt. Tidigare år har det dock varit svårt att få till högre ökningar än det centrala avtalet, men det betyder ju inte att vi inte ska försöka.

Att avtalet inte innehöll retroaktiva löneökningar är något som kommer att leda till besvikelse, tror Mari Carlquist.

– Jag tror att många kommer att bli väldigt besvikna över att det inte blev någon retroaktivitet. Vi får se om det går att göra något lokalt för det är tydligt att medlemmarna förväntar sig retroaktiv ersättning.

Jesper Sandström är klubbordförande på Tallink Silja. Företaget har drabbats hårt i coronakrisen och Jesper Sandström tycker att de nya lönenivåerna signalerar hopp.

Läs mer: Facket på Tallink Silja hoppas på besked om avtal

– Det var glädjande att förhandlingen mynnade ut i ett avtal som kan ge framtidshopp. Jag tycker att lönenivåerna är rimliga, det hade kunnat vara betydligt värre. Jag är glad att de kom så långt som de gjorde med tanke på läget.

Men även han är besviken över att den retroaktiva löneförhöjningen frös inne.

– Det är jättesynd. Många duktiga personer i krisbranscher hade kanske valt att stanna ett tag till med en retroaktiv ersättning som hade ökat tryggheten. Dessutom är det alltid tråkigt att inte få löneförhöjning, alla vill ju ha högre lön. Samtidigt kan jag gott förstå att det var tuffa förhandlingar och att utebliven retroaktivitet var ett pris man var tvungen att betala.

Jesper Sandström hade också hoppats på att arbetsgivarna skulle gå med på vab-utfyllnad.

– Men jag hoppas att frågan kommer tillbaka i framtiden. Den här gången mäktade nog förhandlarna inte med den.

Läs mer: Nytt avtal slopar krav på läkarintyg vid arbetssjukdom

Avtalsrörelse

Här får de 26 000 i kompensation - för inflationen

2300 euro, motsvarande drygt 26 000 kronor, som kompensation för inflationen. Det får anställda inom den tyska industrin när första delen av deras avtalsrörelse nu är färdig. Samtidigt börjar förberedelserna för de svenska avtalsförhandlingarna, där facken sneglar mot just Tyskland.
Noa Söderberg Publicerad 5 februari 2024, kl 12:49
Tysk flagga utanför riksdagshuset i Berlin.
Unionen förbereder sig för avtalsrörelsen 2025. Medlemsundersökning pågår och blickarna riktas mot Tyskland för inspiration. Läs mer om kraven och utmaningarna. Foto: Halvard Alvik/NTB/TT.

Unionen är tillsammans med fyra andra industrifack med och sätter ”märket” – löneökningsnivån som blir norm för nästan alla anställda i Sverige. Nu har Unionens medlemmar börjat förbereda sig för nästa avtalsrörelse, som ska vara färdig våren 2025. Bland annat har en digital medlemsenkät skickats ut.

Avtalskraven presenteras först i slutet av oktober. Men redan nu har de första förhandlingarna gått i mål i det land som både fack och arbetsgivare jämför med allra mest: Tyskland.

Anställda i trä- och plastindustrin i delstaten Baden-Württemberg får – utöver vanlig löneökning – en engångssumma som kompensation för inflationen: 2300 euro, motsvarande drygt 26 000 kronor. I delstaterna Niedersachsen och Bremen betalas en likadan kompensation på 1800 euro, motsvarande omkring 20 000 kronor. I andra delstater fortsätter förhandlingarna. Även där kretsar det kring inflationskompensation. 

Engångsbelopp eller procentuell ökning

Martin Wästfelt, Unionen.
Martin Wästfelt.

Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, säger att Tyskland är det ”avgjort viktigaste” konkurrentlandet för svensk industri och att facken alltid följer utvecklingen i landet ”väldigt noga”. Därför känner Wästfelt igen fenomenet med engångsbelopp.

I den förra svenska avtalsrörelsen lade arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen fram ett sådant förslag, och enligt Wästfelt har det funnits som ett konkret alternativ vid förhandlingarna om ”märket” flera gånger tidigare.

– Idén om engångsbelopp har nog alltid funnits i förhandlarvärlden, men facken inom industrin och Unionen tycker, av principiella skäl, att vår modell är klart bättre.

Modellen han pratar om innebär att facken kräver jämna procentuella löneökningar varje år och inte söker kompensation för inflationen. På så sätt, säger Wästfelt, ökar reallönerna på lång sikt för alla i Sverige. Han talar om en ”ränta på ränta”-effekt (se faktaruta) och att den effekten försvinner om man börjar använda engångsbelopp. Dessutom pekar han på att sjuklön och andra försäkringar hänger ihop med lönerna och därför inte höjs om man satsar på engångsbelopp.

Men nu har det varit en inflationschock och medlemmars köpkraft har försämrats snabbt. Kan det inte vara aktuellt med ett engångsbelopp just denna gång, som ett komplement till de vanliga löneökningarna?

– Det är en högst relevant fråga. I frågan läser jag in ett kompensationstänk och det är en annan hörnsten i vår lönebildningsmodell: vi förhandlar framåt. Vi ägnar oss inte åt kompensation bakåt. För skulle man göra det, då tappar man den stabiliserande faktorn.

Kraftigt höjda lägstalöner

På andra håll i Tyskland pågår förhandlingar om kraftigt höjda lägstalöner. Landets byggfack – där även tjänstemän är medlemmar – har krävt 5700 kronor mer i månaden för de med lägst löner. Anställda på landets tåg har krävt liknande summor.

Även detta var på tapeten i den förra svenska avtalsrörelsen. Resultatet blev en höjning med 1350 kronor av de lägstalöner som finns utskrivna i kollektivavtalen. För de som låg allra sämst till innebar det en större lönehöjning än de 4,4 procent som parterna enades om i övrigt.

Martin Wästfelt säger att han inte spekulerar i vad medlemmarna kommer vilja lägga fram för krav nu, men säger att det var ”extraordinära omständigheter” som gjorde att man krävde särskilda höjningar av lägstalönerna förra gången.

– Vi är en förening som väldigt många tjänstemän är med i, så man får se vad diskussionerna blir. 

– Det man ska tänka på är att när man driver en sak som arbetsgivarna tycker väldigt illa om – höjda lägstalöner – så innebär det att det finns andra saker man inte får igenom. 2023 hade vi extraordinära skäl och jag ser inte att de skälen föreligger på samma sätt här och nu.

Inflationen fortfarande tuff

Samtidigt slår han fast att det ekonomiska läget fortfarande är tufft för många av Unionens medlemmar, på grund av inflationen.

– Siffrorna visar att det fortfarande inte är positiv reallöneutveckling. Men vi tror att det snart kommer bli det. Och då kommer det ta, utifrån vår modell, ett par år innan man är i kapp den förlust i köpkraft man gjort. Jag tycker man ska vara ärlig och säga att det har varit tufft.

Vilka andra prioriteringar tror du att medlemmarna kommer landa i när ni tar fram avtalskrav?

– I det första skedet handlar det om att få en diskussion om vilka frågor som är viktiga. Man börjar inte med att ställa frågan ”vad vill du exakt att vi ska kräva”. Det är också ganska stora skillnader mellan medlemsgrupper. Men vi vet att frågan som vi höll på med förra gången, men inte kom någon vart – reglering av distansarbetet – fortfarande är angelägen för många tjänstemän. 

– Sedan tror jag att just reallöneutvecklingen kommer vara minst lika central som den brukar vara. Lönefrågan är på något sätt alltid pudelns kärna.

RÄNTA PÅ RÄNTA

Ekonomiskt begrepp som används för att förklara hur pengar kan växa. I lönebildning syftar det på att en procentuell höjning ger större lönelyft ju högre lönen är. En person som tjänar 30 000 kronor i månaden och får 3 procents löneökning höjer sin lön med 900 kronor. Om nästa löneökning också blir 3 procent så beräknas den på 30 900 kronor. Då blir höjningen 927 kronor. På sikt växer lönen mer och mer för varje gång. 

Det är samtidigt anledningen till att dagens svenska lönemodell har kritiserats av lågavlönade grupper. Eftersom deras ränta på ränta-effekt blir mindre så riskerar löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper att öka för varje år.

SVERIGE OCH TYSKLAND

När dagens svenska lönemodell – "märket" – utformades var ett av huvudmålen att svenska löner ska öka i samma takt som i andra länder med stor industri och mycket export, eftersom de länderna är Sveriges "konkurrenter". Tyskland brukar pekas ut som Sveriges allra främsta konkurrentland. Därför är det som händer med tyska löner viktigt för både fack och arbetsgivare i Sverige, trots att ländernas förhandlingssystem ser olika ut.

Enligt Petter Hällberg, löneekonom på Medlingsinstitutet, har svenska och tyska industrilöner i princip följt varandra under de senaste tio åren, om man ser dem på en sammanslagen nivå. Det innebär inte att enskilda individers löner är samma.