Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

TCO vill skapa en friskare sjukförsäkring

Förläng den maximala tiden för sjukpenning med ett år och låt arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar få betala en sanktionsavgift. Det är två av 35 förslag TCO ger i dag för att förbättra sjukförsäkringen.
Lina Björk, Lina Jonsson Publicerad 26 november 2013, kl 11:14
De senaste åren har sjukförsäkringen genomgått stora förändringar. En del har kritiserats kraftigt då effekterna blivit synliga. TCO har därför samlat ihop 35 förslag till en bättre sjukförsäkring. En del förslag som man drivit under flera år, andra helt nya.

Till att börja med vill TCO förlänga den maximala tiden med sjukpenning med ett år. Man anser också att den arbetssökande först ska prövas mot arbeten där kompetensen tas tillvara, innan arbetsförmågan prövas mot andra arbeten.

Hur ska man få arbetsgivaren att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljön på arbetsplatsen? Det behövs ökade incitament, menar TCO och föreslår att arbetsgivarna kan få stå för en  delfinansiering av sjukpenningskostnaderna för längre sjukfall. Ett annat alternativ är att införa sanktionsavgifter om företagen inte gör vad de ska enligt arbetsmiljölagen.

TCO tycker också att tidsbegränsad sjukersättning även bör beviljas till personer som närmar sig pensionsåldern, om det inte bedöms realistiskt att han eller hon kommer tillbaka i arbete. Om det går bör man öka möjligheterna för kroniskt sjuka att jobba deltid och slutligen vill organisationen också höja inkomsttaket i sjukförsäkringen.


 Här kan du läsa alla 35 förlag från TCO
Arkiv

Sparkad Pridegeneral kräver skadestånd

I december fick festivalgeneralen för Malmö Pride sparken. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren och kräver 150 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 15 april 2019, kl 15:44
Johan Nilsson/TT
Den avskedade festivalgeneralen tillbakavisar anklagelser om att ha misskött sin anställning. Johan Nilsson/TT

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll. 

Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.  

Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.