Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Lavaldom tvingar fram ny lag

Svenska fack kan bara kräva minimilönen i avtal för utländska arbetstagare stationerade i Sverige. Det är innebörden av ett lagförslag som regeringen presenterade igår, torsdag.
Linda Svensson Publicerad 9 oktober 2009, kl 14:04

Det är snart två år sedan EG-domstolen konstaterade att fackförbundet Byggnads gick för långt när man försatte det lettiska bolaget Laval i blockad. Visserligen har facken rätt att ta till konflikt för att förhindra social dumpning, anser domstolen. Men att som Byggnads, kräva snittlöner för den aktuella regionen, var att gå för långt enligt domen.

Som en följd av domen har regeringen nu lagt ett förslag till ny lag.

Bland annat föreslår man att fackförbuden bara ska kunna ta till stridsåtgärder för att kräva villkor som motsvarar de centrala branschavtalen. Man ska inte kunna strejka, försätta företag i blockad eller ta till andra stridsåtgärder för att kräva löner eller andra villkor högre än miniminivåerna i avtal.

Det ska hänga på arbetsgivaren att bevisa att de löner man betalar inte ligger under avtalens lägsta. Eventuella tvister ska avgöras av Arbetsdomstolen.

TCO ställer sig i huvudsak positivt till regeringens lagförslag. Bland annat anser man att regeringen håller sig till den svenska modellen och låter arbetsmarknadens parter fortsatt ansvara för lönesättningen. Däremot anser man att förslaget försvårar för facken att bevaka utstationerade arbetstagares löner och villkor.

Arkiv

Sparkad Pridegeneral kräver skadestånd

I december fick festivalgeneralen för Malmö Pride sparken. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren och kräver 150 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 15 april 2019, kl 15:44
Johan Nilsson/TT
Den avskedade festivalgeneralen tillbakavisar anklagelser om att ha misskött sin anställning. Johan Nilsson/TT

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll. 

Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.  

Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.