Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Föräldrar vill själva bestämma över föräldraledigheten

De allra flesta föräldrar vill själva bestämma över hur de fördelar föräldraledigheten. I en undersökning gjord av Demoskop framkommer det att 84 procent av de tillfrågade är emot en lagstiftning gällande uttag av föräldrapenningen. Högst är motståndet hos de personer som är i barnafödande ålder. Vad beror det starka motståndet på?
Madeleine Danemo Publicerad 20 november 2009, kl 12:54

 - Det finns en idé om att jämställdhet är en privatsak och människor kan känna det som ett ingrepp i den privata sfären. Man vill inte ha pekpinnar utan man vill själv organisera sina liv, säger Roger Klinth, historiker och pappaforskare på Linköpings universitet.

- Det är svårt för den lilla familjen i sitt planerade av föräldraledigheten att bemästra de strukturella problemen med en ojämställd föräldraledighet.

Att vägen till en jämställd föräldraledighet är lång framkom av TCO:s pappaindex 2007. Enligt den uträkningen skulle det ta 211 år innan utjämningen mellan kvinnor och män är uppnådd. Enligt rapporten för 2008 så har inte läget förändrats nämnvärt. Idag tar männen i genomsnitt ut två månader av föräldrapenningen. Innan den första pappamånaden infördes 1995 så hade hälften av alla pappor inte tagit ut en enda dag när barnet fyllde fyra år. 

Hur kommer det sig att det är så stor andel kvinnor som tar ut föräldrapenning?

- Det beror mycket på den skuldproblematik och de förväntningar som finns på det "goda moderskapet". Kvinnan förväntas ta hand om sitt barn och får negativ respons om hon är tillbaka i arbetslivet för tidigt.

- Man ska inte glömma att mönster som etablerats sen århundraden tillbaks inte går att ändra på några decennier. Det har hänt mycket, men detta är långsamma kulturella identitetsprocesser som tar sin tid, säger Roger Klinth.

Madeleine Danemo