Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Fler nekas sjukpenning

Sedan lagen om sjukförsäkringen skärptes för två år sedan har andelen avslag som rör rätten till ersättning för sjuka fördubblats. Det hävdar LO-TCO Rättsskydd som vill se förändringar av försäkringen.
Linda Svensson Publicerad 6 juli 2010, kl 11:17

Andelen ärenden hos LO-TCO Rättsskydd som rör bland annat rätt till sjukpenning har ökat dramatiskt de senaste åren, från 20 procent 2007 till 57 procent hittills i år.

En förklaring är att Försäkringskassan gör schablonmässiga bedömningar som lämnar litet eller inget utrymme för generösa tolkningar i vissa fall, vilket var möjligt med den tidigare lagstiftningen.

- Nu bedöms en 64,5-åring på samma sätt som en 24-åring, även om förutsättningarna för 64,5-åringen att omskola sig till nytt jobb är obefintliga, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Rättskyddet driver flera processer mot Försäkringskassan. Det handlar om människor vars arbetsförmåga bedöms som noll av läkare och arbetsförmedling, men där Försäkringskassan är av en annan åsikt. I ett fall har medlemmen hunnit avlida under processens gång.

- Jag önskar att de försäkringsmedicinska rådgivarna på Försäkringskassan kunde tänka snäppet längre, eller begära in kompletteringar när beslutsunderlaget är dåligt, säger Evalena Ödman, jurist på Rättsskyddet.

Rättskyddet vill se några förändringar av försäkringen:

  • En lagteknisk lösning som täpper till luckan mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, så att en person som bedöms arbetsför av Försäkringskassan inte står utan hjälp från arbetsförmedlingen, eftersom man där anser personen för sjuk för att arbeta.
  • Förhindra det ultimata utanförskapet det innebär att få sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, klassad som noll. Det finns en rad exempel på människor som nekats sjukpenning, men som missat att anmäla sig som arbetssökande direkt, och därför förlorat sin SGI.
  • Inför flexibla lösningar för äldre, folk med allvarliga sjukdomar och dem som är arbetsoförmögna på deltid.

Dessutom anser LO-TCO Rättsskydd att framtida regeringar måste avstå från att pressa igenom paradigmskifte i sjukförsäkringen. Ett problem med dagens försäkring är att man drev igenom förändringar för snabbt, utan att först göra en analys av konsekvenserna.

Linda Svensson