Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Chefens ansvar om någon är full på jobbet

Ser du som är chef mellan fingrarna på att en medarbetare luktar sprit har du i princip accepterat missbruk. Det hävdar Loraine Nederstigt, ombudsman på Unionen i Dalarna, som undervisar chefer i alkoholfrågor.
Johanna Rovira Publicerad 22 november 2013, kl 12:11
alkohol

Det måste råda nolltolerans mot alkohol och droger på arbetsplatsen för allas skull. Det anser Loraine Nederstigt, ombudsman som under en chefsdag i Uppsala nyligen berättade för en ansenlig mängd chefer vad de ska vara uppmärksamma på för att upptäcka missbruk bland personalen.

-  Upprepad korttidsfrånvaro, sena ankomster, ett minskat intresse för jobbet, någon som varit hungrig på arbete men inte längre vill ta på sig uppgifter. Det behöver inte betyda missbruk, det kan röra sig en tillfällig svacka, men man bör som chef vara uppmärksam.

Som chef har du nämligen ofta arbetsgivaransvar och även om ett missbruk kanske inte utgör något problem i dag kommer det att bli det i slutändan, menar Loraine Nederstigt.

Får man nys om missbruk är man skyldig att initiera en utredning. En alkoholpolicy är ett utmärkt hjälpmedel men chefer måste också veta hur de ska agera när någon kommer och säger att en medarbetare luktar sprit. 

Så här kan du göra:

1. Försäkra dig först själv om att personen har druckit. Finns det en tydlig policy som tillåter slumpvisa tester så kan man låta medarbetaren genomgå en sådan. Det är dock viktigt att testen utförs av en utbildad person, till exempel på företagshälsovården.

2. Se till att personen lämnar arbetsplatsen omgående, men sköt det snyggt för att undvika rykten och uppståndelse. Följ gärna med själv för att se till att personen i fråga verkligen kommer hem. Stanna en stund och kontakta gärna anhöriga.

3. Bestäm tid för möte så snart som möjligt. Ta kontakt redan dagen efter och fråga om personen vill ha med ett arbetsmiljöombud eller fackligt ombud på mötet. Det är bra om personen har stöd med sig.

4. Se till att avsätta ordentligt med tid till mötet och att ni är helt ostörda under mötet.

5. Under mötet: undvik att komma med svepande anklagelser. Försök vara konstruktiv och konkret. Tala om att ni kan hjälpa och stötta. Titta inte på klockan, visa att du lyssnar.

6. Mötet är absolut ingen förhandling. Ställ krav på att personen måste medverka, men överlåt till de som har adekvat utbildning att tala om vad personen ska göra. Säg inte att någon är alkoholist eller har drogproblem, utan tala om själva händelsen.  

7. Om mötet blir stökigt och personen börjar skrika, så bryt och boka ny tid. Ta hjälp av arbetmiljöombudet är på plats nästa gång - finns inget ombud, kan man kalla in någon från företagshälsovården.

8. Se till att skriva under en handlingsplan tillsammans. Gör upp om uppföljningssamtal och sätt datum för dessa i handlingsplanen.

9. Förvänta dig inte tacksamhet för att du upptäckt att någon har ett beroende. Det kanske kan komma framöver.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]