Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Blockera jobbmejlen inget för Sverige

Volkswagen i Tyskland vill få personalen att koppla av efter jobbet - och tar till en radikal åtgärd. 30 minuter efter att arbetsdagen är slut stängs mejlservern av. Unionen är tveksam till modellen.
Ola Rennstam Publicerad 11 december 2012, kl 11:20

Stora industriföretag i Tyskland har börjat ta till oortodoxa metoder för att råda bot på personalens it-stress och få dem att koppla av på sin fritid. Från och med årsskiftet kan anställda på Daimler till exempel välja att få inkommande e-post automatiskt raderade under semestern. Enligt den tyska tidningen Wolfsburger Allgemeine Zeitung har Volkswagen valt linjen att stänga den interna mejlservern, 30 minuter efter att arbetsdagen är slut. Initiativet uppskattas av personalen och omfattar cirka 1 000 anställda. Personer i företagsledningen omfattas dock inte.

Enligt Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen i Sverige, är det inte aktuellt att ta efter åtgärden med att blockera mejl efter arbetstid.
- Det är många som lever med en stress att hantera informationssamhället, men jag tror att man måste hitta de vägar som passar bäst för den verksamhet man bedriver. Så för närvarande är det inte en modell för oss, säger han.
Volkswagen Group i Sverige är en importörsorganisation som ägs till 100 procent av fabriken i Tyskland men verksamheterna skiljer sig på många sätt.
- Vi är en importörsorganisation och bedriver en annan verksamhet än vad man gör på tillverkarnivå.
 Vi jobbar mycket mot återförsäljare och styrs av hur de jobbar. Jag tror det passar oss med ett flexibelt arbetssätt och de mätningar vi gjort visar att personalen känner att arbetssituationen går att hantera på ett bra sätt. Men visst kan tillgängligheten vara ett problem om man hanterar den på fel sätt, det är mycket en fråga om disciplin. Jag ser tekniken både som en möjlighet och ett problem, säger Marcus Thomasfolk.

Att arbetsgivaren ensidigt spärrar mejlen är fel väg att gå och kan i stället få en motsatt effekt, enligt Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöspecialist på Unionen.
-  Det är en väldigt skarp åtgärd som omyndigförklarar den anställde som i vanliga fall har ett självständigt arbete och det är inget vi vill se här. Det kan innebära ytterligare en stress eftersom det hindrar möjligheten att kunna gå tidigare för att hämta på förskolan och arbeta igen på kvällen. Men om den enskilde däremot har valet att stänga av mejlen på fritiden har jag inga synpunkter på och under semestern kan det vara betydelsefullt få slippa e-post, säger hon.

- Tillgänglighet är en fördel så länge det sker på ens egna villkor, men vi ser på de undersökningar som Unionen har gjort att allt fler vill slippa vara tillgängliga hela tiden. Gör företaget det här av hälsoskäl är jag osäker på om man når någon effekt eftersom en del blir otroligt stressade av att inte få kolla sin mejl.

Unionen anser att företagen i stället borde upprätta tydliga riktlinjer om när och hur personalen förväntas vara tillgänglig.
- Det vore bättre om cheferna skickade tydliga signaler om att tänka på att inte slita ut sig genom att uppmana medarbetarna att stänga av telefonen på fritiden och ifrågasätta om en medarbetare alltid skickar mejl väldigt sent eller under semestrar. Att fokusera på återhämtningen skulle vara mer hälsosamt på lång sikt än switch-off-strategier. De här frågorna behöver komma upp till ytan och diskuteras, säger Martine Syrjänen Stålberg.