Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Vobb här för att stanna

Allt fler tjänstemän väljer att jobba samtidigt som de är hemma för vård av barn. Och vobbandet är här för att stanna. Det visar en ny undersökning från Unionen.
Lina Friberg Publicerad 3 februari 2023, kl 13:43
Kvinna vid köksbord med bärbar dator. Hon arbetar. På golvet ett barn som är hemma och leker samtidigt som mamman arbetar.
Varannan tjänsteman uppger att hemarbete gör att de vobbar, i stället för att vabba. Foto: Pontus Lindahl/TT.

Att vobba innebär att du är hemma med sjukt barn samtidigt som du jobbar med lön från din arbetsgivare. Trenden uppstod för några år sedan bland yrken där det fungerar att jobba hemifrån och ökade stort under pandemin.

– Utökade möjligheter till att arbeta hemifrån har gjort det lättare att vobba för en stor grupp tjänstemän, men barnets behov av omsorg ska styra, inte arbetsgivarens krav, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Både vobb och vab ökar

Även vabbandet har ökat i Sverige de senaste åren enligt statistik från Försäkringskassan, främst under pandemin. Men även under 2022 ökade vabbandet.

 Enligt myndigheten är det svårt att veta exakt vad det senaste årets ökning beror på.

– Kanske handlar det om att föräldrar som arbetat hemifrån under pandemin nu ska vara tillbaka på sina jobb. Det kan också handla om förändrade attityder, det är inte längre okej att skicka iväg snoriga barn till förskolan, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Varannan tjänsteman vobbar

Unionens mätning visar att även vobbandet fortsätter att öka. Varannan tjänstemän uppger att hemarbete gör att de vobbar, i stället för att vabba.
Endast en procent vobbar mindre än tidigare.

Att såväl vabbandet som vobbandet ökar betyder att antalet dagar som vi är hemma med sjukt barn är högre än någonsin.

Tjänstemännen i Unionens undersökning svarar likt Försäkringskassan att ändrade attityder kan vara en tänkbar förklaring till ökningen av både vobb och vab.

Drygt varannan tjänsteman i Unionens mätning svarade att skol- och förskolepersonalen gör hårdare bedömningar nu än innan pandemin. Även sju av tio föräldrar svarar att de själva gör hårdare bedömningar numera.

– Här är det viktigt att man på arbetsplatsen vågar prata om hur man kan hitta lösningar. På så sätt undviks onödig frånvaro, stress och oro både i rollen som medarbetare och förälder, säger Martin Linder.

Tydligare rutiner behövs

Nästan sju av tio undersökningsdeltagare tycker att vobbandet fungerar bra i år. Förra året var den siffran fem av tio.
Årets mätning visar även att tjänstemännen, i högre grad än tidigare, upplever att det från arbetsgivarens sida finns en förståelse för att arbetsdagen ser annorlunda ut när man vobbar.

Undersökningen visar också att majoriteten av arbetsplatserna, i åtminstone någon utsträckning, har rutiner för att hantera oplanerad korttidsfrånvaro som vab. Samtidigt uppger hälften av tjänstemännen att det inte finns någon som tar hand om deras arbetsuppgifter när de vabbar.

– Här finns en motsättning. Det är glädjande att många uppger att arbetsgivare har regler och rutiner på plats. Samtidigt är rutinerna kanske inte tillräckligt bra eller tillräckligt tydliga, säger Martin Linder.

Inget krav att vobba

Han fortsätter:

– Trots att ett ökat hemarbete har gjort det lättare att vobba är det fortfarande en lagstadgad rätt att kunna vabba om man behöver det. Det är arbetsgivarens ansvar att hitta lösningar. Ingen ska känna sig tvingad att vobba, poängterar Martin Linder.


Fotnot: Artikeln är skriven av en vobbande reporter. 

Arbetstid

Fyradagarsvecka för anställda på väskföretag

Väskföretaget Sandqvist har hakat på reformen som rönt stor framgång i flera länder i världen – fyradagarsvecka.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 06:00
Jonatan Lund Palmén på väskföretaget Sandqvist arbetar fyradagarsvecka. Sitter bland upphängda väskor.
För Jonatan Lund Palmén, produktionsledare i marknadsteamet på Sandqvist, var beskedet om arbetstidsförkortningen välkommet. "Modigt av företaget att införa detta", säger han. Foto: Åke Ericson.

Belgien har gjort det, Island likaså, och i flera engelskspråkiga länder – bland annat Storbritannien, USA och Australien – har anställda testat att jobba fyra dagar med bibehållen lön.  

I Spanien kompenserar regeringen företag inom industrisektorn som anammar kortare arbetsvecka, trots att pilotprojekt har visat att fyradagarsvecka är lönsamt. Det största försöket som inkluderade runt 3 000 britter visar till exempel att intäkterna ökade med 35 procent under försöksperioden i snitt jämfört med samma period förra året.

Redan gjort arbetstidsförkortning

På väskföretaget Sandqvist väntar man inte på att svenska arbetsmarknaden ska få tummen ur. Där infördes arbetstidsförkortning redan sista  februari och de 30 anställda får välja mellan att jobba fyra dagar i veckan eller sextimmarsdagar fem dagar i veckan, med bibehållen lön.

  Det är ju väl känt att medarbetare som mår bra, presterar bra.

Caroline Lind.

Det säger Caroline Lind, vd på Sandqvist som är den som tog initiativ till arbetstidsförkortningen på företaget och presenterade konceptet för bolagsstyrelsen. Både styrelsen och personalen tog emot förslaget med öppna armar och hela företaget har gått en utbildning i hur man frigör tid och jobbar mer effektivt.

  Jag har läst en del om fyradagarsvecka och tyckte det skulle vara spännande att testa hos oss. Vi vill vara ett hållbart och ansvarstagande företag och att kunna erbjuda medarbetarna mer tid att leva livet stämmer väl överens med våra värderingar, tillägger hon..

För Jonatan Lund Palmén, produktionsledare i marknadsteamet på Sandqvist, var beskedet om arbetstidsförkortningen välkommet. Han har tre barn under två och ett halvt och kommer att tillbringa sin första lediga dag nu på fredag med familjen.

 Det är modigt av företaget att införa detta och eftersom ledningen tror starkt på det så är alla inställda på att det ska gå att genomföra. Till en början kommer vi säkert att behöva jobba på att få det att fungera, men efter en övergångsperiod kommer det förhoppningsvis bli det nya normala, säger han.

Fyradagarsvecka utvärderas löpande

30-timmarsveckan ska testas i ett halvår och utvärderas under resans gång. Caroline Lind är dock övertygad om att försöket kommer permanentas.

  Jag tror vi kommer att se att engagemanget ökat ytterligare om sex månader och att produktiviteten och servicen till våra kunder kommer att samma som tidigare, om inte bättre, säger hon.  

Jonatan Lund Palmén. Foto: Åke Ericson.

Även Jonatan Lund Palmén är säker på att försöket kommer att falla väl ut och att han bara behöver jobba fyra dagar i veckan framöver.

 Just nu hoppas jag fyradagarsveckan kan ge mig bättre balans i livet, Men målet med den lediga dagen är att det ska vara min egen dag, då jag får en paus på egen hand, kan återhämta mig och göra saker jag mår bra av.  

 Jag hoppas fler företag vågar testa detta. Det tyder ju på att det fungerar så det är bara att tuta och köra, säger Jonatan Lund.

4 Day week Global

  • Den ideella organisationen 4 Day Week Global, som samarbetar med forskare på olika universitet runt om i världen, ligger bakom flera försökstudier runt om i världen som bland annat visar att:  
  • 78 procent av alla anställda på företag med fyradagarsvecka är lyckligare och mindre stressade
  • 63 procent av alla företag upplevde att det var lättare att rekrytera talanger
  • 91 procent av företagen i den största studien (den brittiska) tänker fortsätta med fyradagarsvecka. Bara fyra procent tänker definitivt återgå till femdagarsvecka.
  • Organisationen planerar genomföra försöksprojekt i olika länder varje kvartal. Företag som är intresserade av att delta är välkomna att höra av sig om kommande studier.