Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Kort deadline - fördel för uppskjutare

Tittar du hellre på en härligt lång tv-serie, tar en joggingtur eller kollar vad som hänt i sociala medier än skriver den där rapporten som ska vara klar i morgon? Då är du långt ifrån ensam.
Kamilla Kvarntorp Publicerad 1 juli 2019, kl 11:33
"Jag ska bara ..." Illustration: Annelie Carlström

Ungefär en femtedel av jordens vuxna befolkning beräknas lida av uppskjutarbeteende, som med ett finare ord kallas prokrastinering.

Men lugn, det finns hjälp att få. Nya rön som presenterats i tidskriften Harvard Business Review visar att kortare tidsfrister gör det lättare att leverera i tid. Förklaringen är att vi är ute efter en snabb belöning.

– Med en kort deadline kan du snabbt se att du har fått någonting gjort. Och det är belönande att se resultatet av sina handlingar, säger Alexander Rozental, psykolog specialiserad på uppskjutarbeteende.

En deadline långt fram i tiden gör att en uppgift ofta upplevs som svårare än den faktiskt är och att mer tid än nödvändigt därför läggs ner på att lösa den.

Det finns också forskning som visar att arbetsuppgifter tenderar att utvidga sig så att de fyller den tid som finns tillgänglig.

Med en lång tidsfrist ökar också risken för att uppgiften förhalas och i värsta fall aldrig blir utförd.

– Har du bara en långsiktig deadline att förhålla dig till kommer du antagligen att göra något annat i stället för den huvudsakliga uppgiften, något som känns mer belönande i stunden – som att kolla mejlen, säger Alexander Rozental.

Han föreslår därför att omfattande uppgifter utförs i kortare tidsintervaller, och att varje del avslutas med en belöning, till exempel en fikapaus.

Kamilla Kvarntorp
[email protected]