Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Många går miste om ersättning vid arbetsskada

Om du råkar ut för sjukdom eller en olycka kopplat till jobbet måste du själv ansöka om ersättning. Men det är det få som vet om.
– Många går miste om den ersättning de har rätt till, säger Niklas Hjert, vd för bolaget Avtalat.
Lina Björk Publicerad 18 januari 2021, kl 15:02
Shutterstock
Arbetsskador (som exempelvis musarm och frozen shoulder) anmäls ofta inte, vilket gör att många går miste om ersättning. Shutterstock

Är du en av dem som tycker att kollektivavtal och försäkringar via jobbet är snårigt? Då är du inte ensam. Hälften av de anställda har låg kännedom om hur deras tjänstepension förvaltas och majoriteten tycker att det är obegripligt att förstå sig på hur försäkringssystemet fungerar. Det visar en ny undersökning från det nystartade bolaget Avtalat, som ägs av fack och arbetsgivare.  

Bolagets vd Niklas Hjert är inte förvånad över resultatet men bekymrad över att anställda går miste om pengar.

– Vi vet att det här är ett område som folk tycker är svårt. Samtidigt är det väldigt viktigt att förstå värdet av att vara försäkrad och vad det innebär. Kännedomen är på tok för låg, både bland anställda och arbetsgivare.

De är inte så att vi saknar information från dem som jobbar med försäkringar och avtal. Tvärtom skickas det så mycket att det är svårt att ta in. Avtalat skapades i början av januari för att bland annat råda bot på det, och att informera privata företag och anställda om kollektivavtal, tjänstepension och försäkring.  

Läs mer: Tjänstepension - välj rätt uttag

– Det är många avsändare som skickar och tar fram information vilket har blivit förvirrande. När de dessutom använder olika ord för samma sak gör det inte saken bättre, så en av våra utmaningar blir att titta på vilket språk vi använder.

En annan utmaning för Avtalat är att klientelen är knappt tre miljoner anställda, i olika åldrar, sektorer och med olika förkunskaper och behov. Någon ska börja jobba utomlands, en annan har råkat ut för en olycka på jobbet, en tredje ska snart gå i pension.

Undersökningen visar bland annat att många känner till de kollektivavtalade försäkringarna. Däremot anser de flesta att de är snåriga och svåra att förstå. Arbetsgivare är dock mer insatta än anställda. Över lag har även äldre mer kännedom om systemet än yngre, bland 20 till 29-åringar är kunskapen allra lägst.

Läs mer: Unga går miste om tjänstepension

– De flesta är intresserade av vad som gäller för just dem. De vill inte läsa om systemet i stort, det är det vår mötesplats ska vara till för.

Som en del i att förenkla försäkringarna ser de tillfrågade gärna att informationen skickas ut i digital form i större utsträckning. Man vill också ha en samlad kanal dit man kan vända sig med frågor för att navigera sig i försäkringsdjungeln. 

Hur mycket kan jag förlora på att inte utnyttja mina kollektivavtalade försäkringar?
– För tjänstemän är det framför allt arbetsskadeförsäkringen man kan gå miste om ersättningar från om man inte anmäler. Sedan är det ju bra att hålla koll på att rätt lön är anmäld så att rätt pensionspremie betalas in. Hur mycket pengar det rör sig om är svårt att kvantifiera, säger Niklas Hjert.

Avtalat

Avtalats som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK (där Unionen ingår), informerar privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring. På sikt ska man även som anställd och arbetsgivare kunna logga in och se exakt vad som gäller på arbetsplatsen.

På Avtalats hemsida kan du se vilka försäkringar som är aktuella vid pension, om du blir arbetslös, förälder, jobbar utomlands, vid sjukdom, olycka eller dödsfall.

Avtalat

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.