Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Högre risk att äldre på jobbet är sjukskrivna länge

Risken för att du som 56-plussare är borta från jobbet på grund av sjukdom eller arbetsskada är betydligt högre än för yngre personer. Det visar en ny rapport från AFA-försäkring.
Lina Björk Publicerad 28 november 2019, kl 10:59
ltummy/Colourbox
Den vanligaste orsaken till att arbetstagare över 56 drabbas av arbetsskador är fallolyckor. ltummy/Colourbox

Vi blir allt äldre och ska också jobba längre, men håller kroppen för ett långt arbetsliv? I en ny rapport har man tittat på sjukdomsfall och arbetsskador bland personer som är över 56 år och resultatet visar att det är betydligt vanligare att äldre personer är sjukfrånvarande än att yngre personer är det.

Inom den privata sektorn är det försäljare inom handeln, städare och fönsterputsare som tillhör de yrkesgrupper med flest sjukfall bland kvinnor medan industriellt arbete är den vanligaste yrkesgruppen bland män.

Den vanligaste sjukdomsdiagnosen bland äldre i både privat och kommunal sektor är olika muskelsjukdomar, så som rygg- och ledvärk medan den yngre generationen oftare är sjukskrivna på grund av en psykisk diagnos, som exempelvis utbrändhet och depression.  

Det är även betydligt vanligare att de över 56 år drabbas av en arbetsskada än yngre anställda och då är det fallolyckor som är den vanligaste orsaken. När man ramlar är det vanligast att skada sig i armen eller handleder för kvinnor. Och bland männen är det fingrar och skuldror som råkar mest illa ut.

Läs hela rapporten

Fakta

I rapporten 56+ i arbetslivet har AFA försäkring tittat på 670 789 långa sjukfall under perioden 2007–2018 och 127 413 arbetsskador under perioden 2007–2018.

Arbetsskada

Krock med barn inte en arbetsskada

När mannen skulle sätta i en sladd som lossnat från datorn krockade hans huvud med sin son som lekte under bordet. Men nu har högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt –  det räknas inte som arbetsskada.
Lina Björk Publicerad 26 april 2023, kl 10:09
Barnfingrar som rör ett tangentbord
Barn som leker under bord kan bli en arbetsmiljörisk. Det fick en tjänsteman erfara när hans 3-årige son orsakade honom en tandskada - som inte räknas som arbetsskada, enligt domstolen. Foto: Shutterstock

Även om du jobbar hemifrån har din arbetsgivare ansvar för sin arbetsmiljö. Men skulle du råka ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare. Är du på kontoret så täcks i princip allt som sker på betald arbetstid och inom kontorets väggar. Jobbar du hemma måste olyckan ha skett i ”påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs”, vilket är betydligt svårare att bevisa. Det fick en tjänsteman som hade beordrats hemmajobb under smittspridningen av covid-19 erfara.


Krockade med sonens huvud

Medan mannen jobbade lossnade strömkabeln till hans dator och föll i golvet. När han böjde sig ner för att sätta i den, reste sig hans treårige son som lekte under bordet och mannen fick hans huvud på hakan vilket orsakade en tandskada. Eftersom skadan uppstått när han jobbade anmälde han det som en arbetsskada och Försäkringskassan gav honom rätt till ersättning för tandvårdskostnader.

Ett ombud för socialförsäkringen överklagade beslutet och menade att olyckshändelsen inte kunde skyllas på jobbet - alltså inte en arbetsskada. Det hela gick hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen som ändrade beslutet med motiveringen att olyckan hade med mannens privatliv att göra eftersom det var sin sons huvud han krockade med.

Lagstadgad försäkring

Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands).

TFA

De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom. TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada.