Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Högre risk att äldre på jobbet är sjukskrivna länge

Risken för att du som 56-plussare är borta från jobbet på grund av sjukdom eller arbetsskada är betydligt högre än för yngre personer. Det visar en ny rapport från AFA-försäkring.
Lina Björk Publicerad 28 november 2019, kl 10:59
ltummy/Colourbox
Den vanligaste orsaken till att arbetstagare över 56 drabbas av arbetsskador är fallolyckor. ltummy/Colourbox

Vi blir allt äldre och ska också jobba längre, men håller kroppen för ett långt arbetsliv? I en ny rapport har man tittat på sjukdomsfall och arbetsskador bland personer som är över 56 år och resultatet visar att det är betydligt vanligare att äldre personer är sjukfrånvarande än att yngre personer är det.

Inom den privata sektorn är det försäljare inom handeln, städare och fönsterputsare som tillhör de yrkesgrupper med flest sjukfall bland kvinnor medan industriellt arbete är den vanligaste yrkesgruppen bland män.

Den vanligaste sjukdomsdiagnosen bland äldre i både privat och kommunal sektor är olika muskelsjukdomar, så som rygg- och ledvärk medan den yngre generationen oftare är sjukskrivna på grund av en psykisk diagnos, som exempelvis utbrändhet och depression.  

Det är även betydligt vanligare att de över 56 år drabbas av en arbetsskada än yngre anställda och då är det fallolyckor som är den vanligaste orsaken. När man ramlar är det vanligast att skada sig i armen eller handleder för kvinnor. Och bland männen är det fingrar och skuldror som råkar mest illa ut.

Läs hela rapporten

Fakta

I rapporten 56+ i arbetslivet har AFA försäkring tittat på 670 789 långa sjukfall under perioden 2007–2018 och 127 413 arbetsskador under perioden 2007–2018.

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.