Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Fack kräver bättre ersättning för arbetsskadade

Trots att fler skadar sig på jobbet är det färre som beviljas livränta. Förändringar i Arbetsskadeförsäkringen har lett till allvarliga brister och berövat tusentals arbetstagare tillräcklig ersättning, anser fackförbundet Forena.
Anita Täpp Publicerad 28 oktober 2020, kl 07:50
Shutterstock
Har du ont i nacke och axlar av jobbet? I så fall kan det räknas som en arbetsskada. Shutterstock

I en rapport hävdar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena, att de förändringar som gjorts i den statliga Arbetsskadeförsäkringen under de senaste tjugo åren medfört att allt färre beviljas ersättning från försäkringen.

Under 2019 beviljades 955 arbetsskadelivräntor, vilket är åtta gånger färre än 2007. Det trots att antalet som har skadats på jobbet har ökat stadigt sedan 2009, och nu dagligen är ungefär 130 personer.

Dessutom har arbetsskadelivräntan, som ska täcka hela inkomstförlusten, urholkats så att den för en genomsnittlig löntagare endast utgör cirka 80 procent av den tidigare lönen.

En orsak som Håkan Svärdman framhåller är arbetsskadeförsäkringens låga ersättningstak, en annan att livräntan beskattas högre än lön.

Visserligen kompenseras arbetsskadade som har kollektivavtal, som inkluderar de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada, så att de får 90 procent av inkomstförlusten. Men många, uppskattningsvis 460 000 anställda, omfattas inte heller av ett kollektivavtal och har därmed inte heller dessa kompletterande försäkringar.

Ett annat besvärande faktum är den brist i jämställdhet som flera utredningar har visat då man funnit att betydligt fler män än kvinnor har beviljats ersättning.

Med detta som bakgrund anser Håkan Svärdman att det finns ett akut behov av en genomgripande reformering av försäkringen. Något han menar att politikerna inte tar tillräckligt ansvar för.

Läs mer: Svagare skydd vid arbetsskada i hemmet

– Under de senaste fem åren har man tillsatt en utredning med uppdrag att lämna förslag om hur arbetsskadeförsäkringen kan bli mer jämställd. I riksdagen har under samma tidsperiod endast en partimotion och ett par motioner från enskilda riksdagsledamöter haft yrkanden på förändringar i arbetsskadeförsäkringen, skriver han och fortsätter:

– Det är svårt att se en rimlig förklaring till varför staten försummar sitt ansvar för arbetsskadeförsäkring. Särskilt när konsekvensen blir att tusentals individer årligen berövas sin skadeståndsrättsliga ersättning.

För att råda bot på detta föreslår Håkan Svärdman bland annat att det införs en lag om obligatorisk arbetsskadeförsäkring, som ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen. På så vis skulle både de anställda som omfattas av kollektivavtal och de som inte gör det få en jämlik och högre ersättning.

En reform som Forena uppskattar kommer kosta drygt 4,5 miljarder kronor.

– Detta bör bli en odramatisk reform för flertalet arbetsgivare och arbetstagare. I praktiken kommer det handla om att anpassa de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna, som omfattar cirka 90 procent av alla anställda, för ett utvidgat åtagande. Medan övriga arbetsgivare måste däremot välja mellan att teckna ett kollektivavtal eller en försäkring hos ett godkänt försäkringsbolag, skriver Håkan Svärdman.

– Regeringen, som ytterst är ansvarig för missförhållandena i arbetsskadeförsäkringen, har en moralisk skyldighet att omgående tillsätta en utredning som påbörjar denna process.

Fotnot: Forena organiserar tjänstemän i försäkringsbranschen.