Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Kvinna påtalade utebliven pension – blev avskedad

När kvinnan påtalade att arbetsgivaren inte följde anställningsavtalet förlorade hon jobbet. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren.
Oscar Broström Publicerad 19 oktober 2022, kl 10:33
Kvinna packar ihop tillhörigheter från kontor i en kartong.
Under ett möte, som kvinnan trodde skulle handla om utebliven pension, blev arbetsgivaren hotfull. När kvinnan sedan sjukskrev sig blev hon av med jobbet. Foto. Shutterstock

Upprinnelsen till att Unionenmedlemmen blev av med sitt jobb var när hon upptäckte att en avtalad pensionspeng inte betalades ut.

Kvinnan, som jobbade som ekonomiassistent, hade sedan tidigare fått 500 kronor i pension per månad, men skulle efter en muntlig överenskommelse nu få det dubbla. När hon märkte att pengarna inte betalades ut, påtalade hon detta vilket ledde till ett möte med bolagets företrädare.

Under mötet lyfte hon den obetalda pensionen, svårigheter att ta ut semester och möjligheten att få semesterersättning i stället för semesterledighet, samt frågor relaterade till arbetsmiljön.

Därefter bokades ett nytt möte in, som kvinnan trodde skulle handla om de uteblivna pensionsavsättningarna.

Hotfull och kränkande ton

I stället blev mötet hätskt, med högt tonläge och en ton från bolaget som medlemmen – enligt stämningsansökan – uppfattade som ”hotfull och kränkande”. Bolagets företrädare nämnde att det skulle ske förändringar på företaget med stundande neddragningar av personalstyrkan.

Dagen efter sjukskrev sig kvinnan. När hon en vecka senare meddelade sina chefer att sjukskrivningen skulle förlängas, fick hon ett meddelande från bolaget om att de uppfattade den förlängda sjukskrivningen som att kvinnan sagt upp sig och bifogade slutlönebeskedet.

I stämningsansökan framgår att Unionen tolkar bolagets agerande som ett avskedande av medlemmen. Unionen har förhandlat med bolaget, men dessa slutade i oenighet. Unionen stämmer nu företaget på ekonomiskt skadestånd samt brott mot las.

Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerande har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telefonbolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”