Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Julkalender Lucka 13: AD

Julestämning hamnar lätt
I en tingsrätt, rätt och slätt
Finns det kollektivavtal
Hamnar den i AD:s sal
Johanna Rovira Publicerad 13 december 2019, kl 11:37

Här har vi samlat alla luckor i Julkalendern

Arbetsdomstolen, AD, är domstolen där arbetstvister avgörs – till exempel om en medlem i ett fackförbund blivit avskedad eller uppsagd av personliga skäl, inte fått ut sin lön eller semesterersättning. Arbetsgivare kan också väcka talan mot anställda.

Står tvisten mellan företag som har tecknat kollektivavtal och fackförbund, går den direkt till AD. Saknas kollektivavtal eller om en anställd inte är med i eller har stöd av något fackförbund, väcks talan vid en tingsrätt, men domen kan sedan överklagas till AD. AD är sista instans och dess domar kan inte överklagas.

Diskrimineringsombudsmannen kan också väcka talan direkt till AD i vissa fall. Till AD kommer dessutom tvister där företag inte vill träffa kollektivavtal och hur kollektivavtal ska tolkas.

Hittills i år har Unionen lämnat in 83 stämningar till AD och tingsrätten. För att få juridisk hjälp av förbundet krävs att man varit medlem i minst tre månader innan tvisten uppstod.

Läs mer: 22 miljoner till Unionens medlemmar

Läs mer: Unionen stämmer färre

Kollegas julkalender

I Kollegas fackliga julkalender innehåller varje lucka ett fackligt begrepp, presenterat i form av ett julklappsrim. Du kan läsa mer om varje begrepp under respektive lucka.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]