Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

"Kaffe underlättar fackligt arbete"

Kaffet har blivit dyrare. Orsaken är bland annat dåligt väder i Brasilien. Men dyrare kaffepriser får inte svenskarna att dricka mindre kaffe.
David Österberg Publicerad 4 april 2022, kl 06:00
Skummad mjölk hälls upp i kaffekopp.
Svenskar dricker näst mest kaffe i världen, slagna endast av finländarna. Foto: Anders Wiklund/TT

Priset på kaffe har stigit kraftigt det senaste året. De senaste tolv månaderna har kaffepriset ökat med ungefär 30 procent, enligt Statistiska Centralbyrån. Orsaken är främst förra årets dåliga väder i Brasilien. Odlarna drabbades först av torka och sedan av frost. Andra orsaker är ökade fraktkostnader som en följd av pandemin och en försvagad kronkurs gentemot dollarn.

Dricker näst mest kaffe i världen

Men den som tror att de ökade kaffepriserna får oss att dricka mindre kaffe tror fel. Under de senaste decennierna har priset på kaffe svängt kraftigt. Trots det har konsumtionen legat stadigt på runt tre koppar kaffe per person och dag. Svenskar dricker näst mest kaffe i världen, slagna endast av finländarna.

Mycket kaffe på jobbet

En hel del av vår kaffekonsumtion sker på jobbet. Och det finns flera fördelar med att dricka kaffe när vi ska prestera. Koffein minskar tröttheten, ökar den fysiska prestationsförmågan och den mentala vakenheten. Det finns också flera forskningsstudier som visar att den som dricker mycket kaffe har lägre risk att få diabetes.

Och som om det inte vore nog: kaffe underlättar också fackligt arbete. I alla fall om man ska tro Kollegas enkät bland några av Unionens förtroendevalda (se nedan).

Kaffeenkät 

  1. Hur många koppar kaffe dricker du under en arbetsdag?
  2. Går det fackliga arbetet lättare med en kopp kaffe eller två?
  3. Dricker du mer eller mindre kaffe när du jobbar hemifrån?
  4. Får högre kaffepriser dig att dricka mindre kaffe?
     

Martin Fridehjelm, klubbordförande Kemira Kemi

Martin Fridehjelm

1. Ungefär 6-7 koppar.

2. Det underlättar definitivt.

3. Ungefär lika mycket. Men är ibland dålig på att unna mig en kaffepaus när jag jobbar hemifrån.

4. Kaffe går inte att prioritera bort på grund av priset. Men det ska vara nybryggt kaffe, annars står jag hellre över.

 

Janette Leinonen, klubbstyrelsen AFRY

Janette Leinonen

1. Oj oj oj, nånstans mellan fem och tio blir det totalt på en dag, varav de två första hemma och resten på arbetsplatsen.

2. Allting går lättare med en kopp kaffe!

3. Nej, det har varit ungefär samma dagliga dos.

4. Nej, min smärttröskel på kaffepriset är ännu inte nådd. Tack och lov, hahaha.

 

 Erik Svedén, klubbordförande Jula

Erik Svedén

1. Tre.

2. Ja.

3. Mer (gör en termos på morgonen).

4. Nej.

 

 

Patrik Wågström, klubbordförande BAE Systems

Patrik Wågström

1. Det blir nog uppåt fem koppar.

2. Absolut!

3. Det blir nog ungefär lika mycket.

4. Nej, det gör det inte.

Arbetsmiljö

Chefers arbetsmiljö under lupp

Arbetsmiljön för chefer i privat sektor är ett bortglömt och outforskat område. Det vill Arbetsmiljöverket råda bot på genom att inspektera 900 arbetsplatser.
Lina Björk Publicerad 9 februari 2023, kl 06:00
kvinna som tar sig på axeln
Arbetsmiljöverket har inlett inspektioner för att titta närmare på chefers arbetsmiljö. Foto: Shutterstock

Som mellanchef är det lätt att känna press både uppifrån och nedifrån i organisationen.

Malin Cato, arbetsmiljöverket
Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samtidigt som de bär en stor börda. Det är inte ovanligt att chefen får agera terapeut, ekonom, arbetsgivare och coach i samma person – vilket inte är helt lätt, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som projektleder inspektionsinsatsen.

Fokus för Arbetsmiljöverkets insatser kommer att vara balansen mellan krav och resurser, tydlighet i arbetsuppgifter, arbetstoppar och hur chefer får möjlighet att prioritera sitt jobb och sin tid.


Chefer osynliga i arbetsmiljöarbetet

Myndigheten kommer även att undersöka om det finns rutiner för kränkande särbehandling för just chefer. Det man hittills har sett under inspektionerna är att chefen ofta hamnar under radarn.

– Chefen är osynlig i arbetsmiljöarbetet. Ofta när företaget gör medarbetarundersökningar särskiljer man inte chefens arbetsmiljörisker och saknar också rutiner för det.

Ett annat problem som chefer ofta utsätts för är bristen på introduktion. Många chefer får lära sig företaget först på plats och får ingen eller för kort presentation av arbetsgivarens mål, syften och värderingar.

– Chefer blir lite self-made på företagen. De skapar sin egen roll, vilket är ett stort ansvar, konstaterar Malin Cato.
 

Inspektioner i hela landet

Sammanlagt kommer cirka 900 inspektioner att genomföras över hela landet, med fokus på första linjens chefer. Ungefär en tredjedel är redan utförda. Bland arbetsplatserna hittas bland annat konsultverksamheter och reklambyråer, samt olika slags huvudkontor inom privat sektor. Branschområden där man sett att det finns förbättringspotential inom arbetsmiljöfrågorna.

– Att det blev just chefer i privat sektor den här gången handlar om att vi behöver föra upp deras frågor på agendan. Det finns ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön för just dem, säger Malin Cato.

Inspektionerna ska vara klara i december 2023. Arbetsmiljöverket kommer att skriva en rapport om sina iakttagelser, som också ska lämnas över till arbetsmarknadsdepartementet.

Vad vill förbättra i din arbetsmiljö som chef?

Jacob Edholm
Jacob Edholm

Jacob Edholm, chef Remote Tower Center, Luftfartsverket.

– Tekniken är en del. Chefen är handläggare med många system att administrera där man är sällananvändare och då blir tiden jag har för att utöva mitt chefskap lidande.

– Min arbetstid är en annan viktig sak. En lucka i Outlook betyder inte att jag inte arbetar, utan att jag inte har ett bokat möte. Man bör ha jobbat fram en policy kring det och vilken tillgänglighet arbetsgivare förväntar sig av chefen: ska mobilen vara på, under vilka tider har vi möten på dagarna och så vidare.

 

Erika Andersson
Erika Andersson

Erika Andersson, vd, Novare.

– Som högsta chef skulle jag vilja förbättra min egen förmåga att ta ansvar för min egen kompetensutveckling. Hitta tid för reflektion och sätta upp tydliga mål. Det är något som jag förväntar mig att mina medarbetare gör, men det är lätt att glömma bort sig själv. Som ledare är jag dessutom en förebild för personer i min omgivning.

– I övrigt är jag nöjd med min arbetsmiljö och ser inga direkta hinder om jag vill ändra på något. Min chef (ordförande) ger mig utrymme att styra min egen tid och mina prioriteringar, vilket jag uppskattar mycket.

Olof Alström
Olof Alström

Olof Almström, HR-Manager, Hochtief Infrastructure.

– Tidsbristen gör sig ständigt påmind för mig som chef. Jag vill göra ett bra jobb, se till organisationens förväntningar och målsättningar. Men ofta finns det inte tillräckligt med tid för att nå upp till den ambitionsnivån.

– Jag skulle vilja jobba mer med den organisatoriska arbetsmiljön och utbilda chefer för att på riktigt kunna implementera kunskapen i vardagen. Jag skulle även vilja delegera mer, så att jag skulle kunna fokusera på kärnverksamheten.