Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

22 miljoner till Unionens medlemmar

Tvister om företagshemligheter och illojalitet har ökat de senaste åren. Samtidigt minskar antalet övriga juridiska ärenden. Det visar statistik från Unionen, som lyckades få ut över 22 miljoner till medlemmarna under 2018.
Ola Rennstam Publicerad 25 februari 2019, kl 11:53
Fredrik Sandberg/TT
Under 2018 lyckades Unionen få 22,3 miljoner kronor i ersättning till medlemmar. Fredrik Sandberg/TT

Förra året lämnade Unionen in 96 stämningsansökningar till domstol, varav 26 till Arbetsdomstolen. Det är 64 stämningar färre än under 2017 och minskningen tros bland annat ha sin förklaring i att det råder goda tider på arbetsmarknaden.

– Det har generellt kommit in färre tvisteärenden och en orsak kan vara att fler av dem har löst sig regionalt. När det är goda tider och om företagen har svårt att rekrytera personal finns bättre förutsättningar för att lösa tvister. En annan delförklaring är att fler ärenden har löst sig i ett tidigare stadie innan domstol, för vi har inte sagt nej till rättshjälp i högre utsträckning än tidigare, säger Malin Wulkan, biträdande chefsjurist på Unionen.

De vanligaste tvisterna rör utebliven ersättning för lön och semester. Men det är annan typ av tvister som ökar även om de till antal fortfarande inte är så många totalt, enligt Malin Wulkan.

– Det som sticker ut bland ärendena är att tvister om företagshemligheter och illojalitet har blivit vanligare de senaste två åren. Förra sommaren ändrades Företagshemlighetslagen och vi tror att det kommer innebära att vi får se ännu fler sådana ärende framöver, säger hon.

Sammanlagt lyckades Unionen få 22,3 miljoner kronor i ersättningar till medlemmar, en ökning med över fyra miljoner jämfört med 2017. Det handlar om ersättningar från olika tvister som avgjorts i domstol eller vid förlikningar samt lönegaranti från konkurser.

Antalet besvärsärenden som blev prövade, alltså fall då medlemmar varit missnöjda med Unionen och krävt skadestånd, minskade från 43 till 30 ärenden i fjol.

– Förra året införde vi en ny rutin där vi i ett första steg försöker hantera ärenden där medlemmar är missnöjda med förbundets hantering så nära medlemmen som möjligt. Om medlemmen exempelvis är missnöjd med en klubb eller en lokal ombudsmans handläggning börjar vi med att ha en dialog med medlemmen och att utreda vad som hänt på lokal nivå, säger Malin Wulkan.

Statistik 2018 (2017)

Stämningsansökningar: 96 (160), 26 i AD (17)
Försäkringsärenden: 153 (188)
Domar: 40 (53), 7 (5) i AD
Konkursansökningar: 81 (111)
Utverkad ersättning till medlem: 22 329 240 kr (18 271 551 kr)