Hoppa till huvudinnehåll
Politik

”Gör det dyrare med otrygga jobb”

Det bör vara dyrare för arbetsgivare att visstidsanställa. Och anställda ska kunna få betald ledighet för kompetensutveckling. Det är två förslag från regeringens utredare.
Ola Rennstam Publicerad 31 januari 2019, kl 15:15
Stina Stjernkvist/TT
Stina Stjernkvist/TT

Utredningen "Hållbart arbetsliv över tid", som presenteras på torsdagen, lämnar en rad förslag på hur svensk arbetsmarknad kan utvecklas för att bli mer hållbar, med mindre ohälsa och arbetslöshet. Förslagen har utredaren Anders Wallner diskuterat tillsammans med fack och arbetsgivare. ”Många av de frågor vi har diskuterat kan konstateras hanteras bäst av arbetsmarknadens parter. Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär goda förutsättningar att hitta branschspecifika lösningar”, skriver Wallner på DN Debatt.

* Otrygga jobb ska bli dyrare för arbetsgivaren. Anställningsformen allmän visstid ska enligt utredningen finnas kvar, men arbetsgivaravgifterna ska bli högre för anställningar på visstid och lägre för tillsvidareanställningar. Genom att göra det dyrare att anställa tillfälligt – och billigare att anställa tills vidare kan regeringen stärka normen om tillsvidareanställning, menar utredaren.

* Betald ledighet för att ställa om till ett nytt yrke. Inför utvecklingsledighet där en anställd kan få betald ledighet för kompetensutveckling i syfte att bli anställningsbar i ett nytt yrke. Ett förslag som även finns med i fyrpartiöverenskommelsen mellan S, MP, C och L, där under namnet ”utvecklingstid”.

* Starkare skydd mot hyvling, det vill säga när arbetsgivaren vill minska arbetstiden för personalen i stället för att säga upp enligt turordningsreglerna i las. Regeringens utredare föreslår inget förbud men de anställda ska få stärkt möjlighet att tacka nej till sänkt arbetstid och ändå ha kvar sin anställningstrygghet enligt turordningsreglerna.
Arbetsgivaren ska vidare ha rätt att rikta erbjudanden om sänkt arbetstid till vem som helst i personalen, men om den anställda säger nej måste arbetsgivaren gå vidare med en uppsägning enligt turordningen.

* Ökad trygghet för människor med osäkra anställningar. Arbetsgivare bör även i fortsättningen ha möjlighet att anställa tillfälligt, men när behovet kvarstår över tid behöver anställningstryggheten stärkas för de som arbetar länge på korta tidsbegränsade anställningar. Utredningen föreslår att även tid mellan korta anställningar i vissa fall ska räknas som anställningstid.