Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Se upp med deltidsfällan!

Ju mindre man arbetar, desto lägre blir pensionen. Därför kan deltidsarbete under småbarnsåren få oönskade följder. Kolla här först!
Niklas Hallstedt Publicerad 20 oktober 2016, kl 15:35

Deltidsfällan, som innebär sämre pension för den som deltidsarbetar, drabbar oftast kvinnor. En anledning är hur arbetsmarknaden ser ut, i många kvinnodominerade sektorer är deltidsarbete vad som erbjuds. En annan orsak är att det ofta är kvinnorna som går ned på deltid när barnen kommer.

– Det är märkligt att det är så stor skillnad i deltidsarbete mellan män och kvinnor. Jag tycker att man måste ställa sig frågan varför man inte är villig att fördela arbetstiden jämnt inom familjen, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson.

– Jag förstår att man lever här och nu. Men man bör ändå vara medveten om konsekvenserna för pensionen och diskutera det med den man lever tillsammans med.

För några år sedan arbetade var tredje kvinna och var tionde man deltid. Samtidigt uppgick kvinnornas pensioner till i snitt 66 procent av männens.

Det finns två sätt att kompensera den partner som har jobbat deltid för pensionsförlusten:

  • Ge bort kommande inbetalningar till premiepensionen, den del av den allmänna pensionen som man placerar själv. Det gäller dock bara för dem som är gifta eller registrerade partner. Det går inte heller att överlåta tidigare betalad premiepension retroaktivt. För att det ska bli några summor att tala om bör det göras så tidigt som möjligt under arbetslivet.
  • Sätt av pengar i ett sparande för den av er som förväntas få lägst pension. För gifta är det viktigt att tänka på att göra sparandet till enskild egendom via ett äktenskapsförord. I annat fall kommer sparandet delas vid en skilsmässa.

Några exempel

Anton är civilingenjör. Hans ingångslön vid 25 års ålder är 29 000 kronor, när han går i pension vid 65 års ålder tjänar han 64 800 kronor. Anton arbetar heltid fram till pension.
Pension: 38 510 kronor, vilket motsvarar 59 procent av slutlönen.

Linda är också civilingenjör. Hennes ingångslön är 29 000 kronor. När hon och Anton får barn går hon ned på deltid. Hennes slutlön blir därför 59 820 kronor.

Linda arbetar heltid fram till 31 års ålder. Då är hon föräldraledig ett år. Därefter arbetar hon 75 procent av full tid i sex år. Sedan återgår hon till heltid. Pension: 33 580 kronor, vilket motsvarar 56 procent av slutlönen.

Om både Linda och Anton i stället väljer att gå ned i tid, 90 procent av heltid under sex år, två blir deras slutlöner 63 680 kronor.

Om de arbetar heltid fram till 31 års ålder, delar de lika på föräldraledigheten och därefter arbetar 90 procent av full tid i sex år blir pensionen 36 830 kronor, vilket motsvarar 58 procent av slutlönen.

Alecta

Pension

Avtalat tar över Collectums roll - kolla tjänstepension på ny sajt

Snart kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat. På sajten finns också information om vilka kollektivavtalade försäkringar du har rätt till.
– Vi vet att det finns pengar många inte får del av, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.
Elisabeth Brising Publicerad 11 januari 2024, kl 13:36
Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund
11 mars kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat.se i stället för på Collectum.se. På bild syns Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund

Just nu är det många som diskuterar kollektivavtal i Sverige med anledning av Teslastrejk och den tidigare Klarnakonflikten. Men långt ifrån alla svenskar vet vad ett kollektivavtal är, om de har något på sin arbetsplats och vad det i så fall ingår för förmåner och skydd i det. 

– Vi vet att det finns pengar många inte får del av. Man kanske ramlar på vägen till jobbet och kan få pengar för det via försäkringar som finns i kollektivavtalet. Nu vill vi öka kunskapen om det här skyddet, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.

Ny sajt för pensionsval

Ett sätt från näringsliv och fack i privat sektor att tillsammans lösa bristen på enhetlig information om olika kollektivavtalade förmåner är bildandet av Avtalat och deras sajt som nu får en utökad funktion. 

På Avtalat.se ska privata tjänstemän från 11 mars kunna logga in för att göra ändringar i sin tjänstepension, ITP 1 och 2, i stället för som idag ändra den på Collectum.se. 

Redan i dag går det att logga in på Avtalat.se med bank-id och få digital rådgivning kring sin tjänstepension beroende på ens familjesituation - om man är gift, har barn eller lever ensam till exempel.

Användare på Avtalat.se ska också kunna få aktuell information om sitt avtalade försäkringsskydd vid arbetslöshet, föräldraledighet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. 

Varför gör ni den här förändringen från Collectum till Avtalat?

– Många tycker pension och försäkring i sig är svårt. Är det sedan svårt att veta var man ska vända sig för att få information om det blir det ännu mer komplicerat. Det här är ett första steg i att samla alla tjänster om kollektivavtalad pension och försäkring på ett ställe. I dag är det utspritt, säger Niklas Hjert, vd för Avtalat. 

Föräldralön och omställningsstöd

Han ger några exempel: kollektivavtalen innehåller stöd till omställning vid eventuell arbetslöshet och ofta en kompletterande ersättning vid föräldraledighet som täcker upp för mer lönebortfall än vad Försäkringskassan betalar. 

Det här är Avtalat

Avtalat och deras sajt ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Unionen ingår. Avtalat skapades för att sprida kunskap och ge råd till alla som jobbar på en arbetsplats i privat sektor med kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar.