Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Överlåt din premiepension och öka jämlikheten

Premiepensionen kan föras över till din make eller maka, vilket kan betyda mycket för den med lägre inkomst eller den som jobbar deltid. Om du i stället är sambo kan ett privat pensionssparande i din partners namn jämna ut skillnaden.
Anita Täpp Publicerad 20 april 2022, kl 09:50
Man och kvinna sitter och tittar på kvitton vid datorn.
Kvinnor fåt i genomsnitt 2 900 kronor mindre pension månaden än män. Shutterstock

Fortfarande tjänar kvinnor generellt sett sämre än män. Att de i allmänhet även är mer föräldralediga och oftare jobbar deltid bidrar också till att kvinnor får en sämre pension. Enligt Pensionsmyndigheten handlar det för dagens pensionärer om i genomsnitt 2 900 kronor mindre i månaden.

Ett sätt att jämna ut den här skillnaden vore att fler pappor, åtminstone under den tid som mamman tar mer ansvar för barnen, för över sin premiepension till henne. 

Vilket – beroende på mannens inkomst och hur länge överföringen sker – kan betyda alltifrån 50 till 2 000 kronor mer i månaden i pension till kvinnan livet ut, enligt en beräkning gjord av Pensionsmyndigheten.

Få har överfört premiepension

Men trots att möjligheten att föra över sin premiepension till sin maka/make eller registrerade partner har funnits i drygt två decennier är det ytterst få som gör det. Enligt den senaste statistiken, från 2020, gjorde knappt 15 000 personer av samtliga drygt sex miljoner pensionssparare det.

Och även om nästan alla av dessa var män som överförde premiepensionen till sin hustru så utgjorde de mindre än en halv procent av samtliga män som pensionssparar. Vilket, även om alla dessa män inte är gifta, är en försvinnande liten andel.

Om det beror på ovilja eller okunskap är oklart.

Men en anledning kan vara att man under den period i livet när en överföring till kvinnan skulle kunna vara mest aktuell har alltför mycket annat att tänka på, menar Agneta Claesson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Agneta Claesson
Agneta Claesson

Jag har full förståelse för att man i en tid i livet när man har fullt upp med barnen och jobbet kan tycka att pensionen ligger väldigt långt bort. Men man bör ändå ta den lilla tid som behövs för att gå in på minpension.se där man kan se hur mycket pension man kommer få i månaden vid olika pensionsåldrar. Där kan man också simulera hur exempelvis deltidsarbete påverkar pensionen och sedan ta en seriös diskussion med sin partner utifrån det, säger hon.

Måste göras senast 30 april

En sak som talar för att inte skjuta upp det samtalet är att en överföring av premiepensionen, som kan göras på Pensionsmyndighetens hemsida, inte går att göra retroaktivt utan bara gäller innevarande år. Vilket måste anmälas senast den 30 april, påpekar Agneta Claesson.

Något som har lyfts fram som en nackdel vid en överföring av premiepensionen är att beloppet minskar med sex procent när det förs över.

 Om man räknar med att man kommer ha en gemensam ekonomi efter pensionsåldern så kan det så klart kännas onödigt att göra så. Men ingen vet säkert att man kommer att fortsätta hålla ihop. Och att beloppet minskar beror på att kvinnor i allmänhet lever längre och då också beräknas behöva pension under längre tid, säger Agneta Claesson.

En svaghet i systemet kan tyckas vara att möjligheten till att överföra premiepensionen ännu bara gäller gifta och de med registrerat partnerskap.

 Det är något som har diskuterats länge. Men som sambo kan man ändå jämna ut pensionerna genom att öppna ett eget sparande till den med lägre inkomst. Och då också se till att det är skrivet i dennes namn, i det fall man separerar längre fram, säger Agneta Claesson.

En överföring av premiepensionen kan tidsbestämmas och upphör automatiskt vid en skilsmässa eller partnerskapsskillnad.

Din pension kan komma från:

  • Den statliga allmänna pensionen som förvaltas av Pensionsmyndigheten. Består till största delen av inkomstpension. Den mindre premiepensionen kan du själv placera genom att välja fonder. Om du inte vill göra det dina pengar i stället placeras i en statlig fondportfölj kallad Såfan.
  • Tjänstepension. Om du omfattas av kollektivavtal på jobbet har du en kollektivavtalad tjänstepension. I annat fall kan du ha en individuell tjänstepension, eller ingen alls.
  • Ett eventuellt privat pensionssparande.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Pension

Avtalat tar över Collectums roll - kolla tjänstepension på ny sajt

Snart kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat. På sajten finns också information om vilka kollektivavtalade försäkringar du har rätt till.
– Vi vet att det finns pengar många inte får del av, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.
Elisabeth Brising Publicerad 11 januari 2024, kl 13:36
Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund
11 mars kan privata tjänstemän som vill ändra i sin tjänstepension logga in på Avtalat.se i stället för på Collectum.se. På bild syns Niklas Hjert, vd Avtalat. Foto: Juliana Wiklund

Just nu är det många som diskuterar kollektivavtal i Sverige med anledning av Teslastrejk och den tidigare Klarnakonflikten. Men långt ifrån alla svenskar vet vad ett kollektivavtal är, om de har något på sin arbetsplats och vad det i så fall ingår för förmåner och skydd i det. 

– Vi vet att det finns pengar många inte får del av. Man kanske ramlar på vägen till jobbet och kan få pengar för det via försäkringar som finns i kollektivavtalet. Nu vill vi öka kunskapen om det här skyddet, säger Peter Karlsson, pressansvarig på Avtalat.

Ny sajt för pensionsval

Ett sätt från näringsliv och fack i privat sektor att tillsammans lösa bristen på enhetlig information om olika kollektivavtalade förmåner är bildandet av Avtalat och deras sajt som nu får en utökad funktion. 

På Avtalat.se ska privata tjänstemän från 11 mars kunna logga in för att göra ändringar i sin tjänstepension, ITP 1 och 2, i stället för som idag ändra den på Collectum.se. 

Redan i dag går det att logga in på Avtalat.se med bank-id och få digital rådgivning kring sin tjänstepension beroende på ens familjesituation - om man är gift, har barn eller lever ensam till exempel.

Användare på Avtalat.se ska också kunna få aktuell information om sitt avtalade försäkringsskydd vid arbetslöshet, föräldraledighet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. 

Varför gör ni den här förändringen från Collectum till Avtalat?

– Många tycker pension och försäkring i sig är svårt. Är det sedan svårt att veta var man ska vända sig för att få information om det blir det ännu mer komplicerat. Det här är ett första steg i att samla alla tjänster om kollektivavtalad pension och försäkring på ett ställe. I dag är det utspritt, säger Niklas Hjert, vd för Avtalat. 

Föräldralön och omställningsstöd

Han ger några exempel: kollektivavtalen innehåller stöd till omställning vid eventuell arbetslöshet och ofta en kompletterande ersättning vid föräldraledighet som täcker upp för mer lönebortfall än vad Försäkringskassan betalar. 

Det här är Avtalat

Avtalat och deras sajt ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Unionen ingår. Avtalat skapades för att sprida kunskap och ge råd till alla som jobbar på en arbetsplats i privat sektor med kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar.