Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Överlåt din premiepension och öka jämlikheten

Premiepensionen kan föras över till din make eller maka, vilket kan betyda mycket för den med lägre inkomst eller den som jobbar deltid. Om du i stället är sambo kan ett privat pensionssparande i din partners namn jämna ut skillnaden.
Anita Täpp Publicerad 20 april 2022, kl 09:50
Man och kvinna sitter och tittar på kvitton vid datorn.
Kvinnor fåt i genomsnitt 2 900 kronor mindre pension månaden än män. Shutterstock

Fortfarande tjänar kvinnor generellt sett sämre än män. Att de i allmänhet även är mer föräldralediga och oftare jobbar deltid bidrar också till att kvinnor får en sämre pension. Enligt Pensionsmyndigheten handlar det för dagens pensionärer om i genomsnitt 2 900 kronor mindre i månaden.

Ett sätt att jämna ut den här skillnaden vore att fler pappor, åtminstone under den tid som mamman tar mer ansvar för barnen, för över sin premiepension till henne. 

Vilket – beroende på mannens inkomst och hur länge överföringen sker – kan betyda alltifrån 50 till 2 000 kronor mer i månaden i pension till kvinnan livet ut, enligt en beräkning gjord av Pensionsmyndigheten.

Få har överfört premiepension

Men trots att möjligheten att föra över sin premiepension till sin maka/make eller registrerade partner har funnits i drygt två decennier är det ytterst få som gör det. Enligt den senaste statistiken, från 2020, gjorde knappt 15 000 personer av samtliga drygt sex miljoner pensionssparare det.

Och även om nästan alla av dessa var män som överförde premiepensionen till sin hustru så utgjorde de mindre än en halv procent av samtliga män som pensionssparar. Vilket, även om alla dessa män inte är gifta, är en försvinnande liten andel.

Om det beror på ovilja eller okunskap är oklart.

Men en anledning kan vara att man under den period i livet när en överföring till kvinnan skulle kunna vara mest aktuell har alltför mycket annat att tänka på, menar Agneta Claesson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Agneta Claesson
Agneta Claesson

Jag har full förståelse för att man i en tid i livet när man har fullt upp med barnen och jobbet kan tycka att pensionen ligger väldigt långt bort. Men man bör ändå ta den lilla tid som behövs för att gå in på minpension.se där man kan se hur mycket pension man kommer få i månaden vid olika pensionsåldrar. Där kan man också simulera hur exempelvis deltidsarbete påverkar pensionen och sedan ta en seriös diskussion med sin partner utifrån det, säger hon.

Måste göras senast 30 april

En sak som talar för att inte skjuta upp det samtalet är att en överföring av premiepensionen, som kan göras på Pensionsmyndighetens hemsida, inte går att göra retroaktivt utan bara gäller innevarande år. Vilket måste anmälas senast den 30 april, påpekar Agneta Claesson.

Något som har lyfts fram som en nackdel vid en överföring av premiepensionen är att beloppet minskar med sex procent när det förs över.

 Om man räknar med att man kommer ha en gemensam ekonomi efter pensionsåldern så kan det så klart kännas onödigt att göra så. Men ingen vet säkert att man kommer att fortsätta hålla ihop. Och att beloppet minskar beror på att kvinnor i allmänhet lever längre och då också beräknas behöva pension under längre tid, säger Agneta Claesson.

En svaghet i systemet kan tyckas vara att möjligheten till att överföra premiepensionen ännu bara gäller gifta och de med registrerat partnerskap.

 Det är något som har diskuterats länge. Men som sambo kan man ändå jämna ut pensionerna genom att öppna ett eget sparande till den med lägre inkomst. Och då också se till att det är skrivet i dennes namn, i det fall man separerar längre fram, säger Agneta Claesson.

En överföring av premiepensionen kan tidsbestämmas och upphör automatiskt vid en skilsmässa eller partnerskapsskillnad.

Din pension kan komma från:

  • Den statliga allmänna pensionen som förvaltas av Pensionsmyndigheten. Består till största delen av inkomstpension. Den mindre premiepensionen kan du själv placera genom att välja fonder. Om du inte vill göra det dina pengar i stället placeras i en statlig fondportfölj kallad Såfan.
  • Tjänstepension. Om du omfattas av kollektivavtal på jobbet har du en kollektivavtalad tjänstepension. I annat fall kan du ha en individuell tjänstepension, eller ingen alls.
  • Ett eventuellt privat pensionssparande.
Pension

Tjänstepension till 66 snart möjlig – för en del

Från årsskiftet kommer en del privatanställda tjänstemän att få fortsatt inbetalning till tjänstepensionen ITP fram till 66 års ålder. Även rätten till sjukpension förlängs.
Anita Täpp Publicerad 15 augusti 2022, kl 14:24
Person håller i femhundralappar
Vissa kommer få fortsatt inbetalning till ITP fram till 66 år, efter årsskiftet. Foto: Henrik Montgomery/TT

De flesta av Unionens medlemmar, vars arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, har tjänstepensionen ITP.

Enligt ITP-avtalet är arbetsgivarna i nuläget bara skyldiga att betala in premier till tjänstepensionen fram till anställda fyller 65. Efter det har den som jobbar längre inte heller rätt till den sjukpension som kompletterar Försäkringskassans sjukersättning vilket ger långtidssjuka mer att leva på.

För att försöka ändra på det kallade facken inom PTK förra sommaren arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, till förhandling, med målet att höja åldersgränserna i ITP.

Och nu har parterna kommit överens om att en del av de tjänstemän som har ITP från årsskiftet kommer att kunna plussa på sin tjänstepension i ytterligare ett år, fram till 66-årsdagen.

"En dubbelbottnad fråga"

Men det här gäller endast dem som har den ena varianten av ITP, kallad ITP1, vilket i huvudsak yngre som är födda tidigast 1979, har.

Enligt Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och förhandlingsledare i PTK, var målet med förhandlingen att åldersgränsen skulle höjas för alla med ITP.

Men dit nådde facken alltså inte. För när det gäller den som har en variant kallad ITP2 kommer arbetsgivarna också i fortsättningen bara behöva betala in pensionspremier till 65-årsdagen.

 Fast det är verkligen en dubbelbottnad fråga. För visst kan man tycka att alla som jobbar efter 65 borde få pensionspremier till 66. Men enligt villkoren i ITP2 så får den som har haft den i 30 år full tjänstepensionen och vi vet att många medlemmar inte vill att de villkoren ändras, säger Martin Wästfelt.

Förlängd rätt till sjukpension

 Sedan är ju en förhandling alltid ett givande och tagande och om vi krävt att också de som tillhör ITP2 skulle få premier efter 65 så hade arbetsgivarna kunnat tycka att alla ska jobba i 31 år för att få full pension. Och då hade det varit svårt för oss att hålla fast vid 65-års principen i ITP2, för att få igenom annat som vi ändå tyckte var viktigare.

En sådan sak, som facken nu har lyckats driva igenom, är att alla som har ITP, oavsett variant, från årsskiftet kommer att ha rätt till sjukpension fram till 66 års ålder.

 Att alla har samma försäkringsskydd till 66 har varit en viktig fråga för oss och är alltså också något som den som har ITP2 tjänar på, säger Martin Wästfelt.

En eftergift som facken fick göra i förhandlingen innebär att det från årsskiftet kommer att införas ett inkomsttak för den som har ITP1 och som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp, vilket i år motsvarar en månadsinkomst på 177 500 kronor.

"Finns absolut individer som kommer drabbas"

Om man tjänar mer än så kommer nu arbetsgivarna inte längre vara skyldiga att göra pensionsinbetalningar för det beloppet. Och det gäller under all tid som man har den inkomsten.

 Vi har tyckt det har varit bra att det inte har funnits något tak. Men det här var vi tvungna att gå med på för att kunna åstadkomma de andra förändringarna, som vi ändå bedömde vara viktigare, säger Martin Wästfelt.

 Det finns absolut individer som kommer att drabbas av det här. Men i ITP2 finns ett tak på den här nivån. Och då har en del kommit överens med sin arbetsgivare om en pensionslösning som kompletterar den kollektivavtalade tjänstepensionen, vilket man ju också kan göra om man har ITP1.

Martin Wästfelt framhåller att det då också är fackets uppgift att hjälpa de personer som kommer ligga över inkomsttaket så att de kan hitta bra eller godtagbara lösningar med sin arbetsgivare. Exempelvis genom att ge råd om hur man kan förhandla om det.

"En möjlighet för den som vill fortsätta"

Och i huvudsak är han ändå nöjd med vad PTK har åstadkommit i förhandlingarna.

 Även om vi inte har fått igenom allt vi ville så har det ändå skett ett viktigt principiellt genombrott som suttit väldigt långt inne och som är något som facken har funderat på ända sedan 2001 då rätten att jobba kvar till 67 år blev inskrivet i Lagen om anställningsskydd.  Så sammantaget är det positivt att vi har lyckats bryta igenom 65-årsgränsen nu.

Martin Wästfelt vill också poängtera att den uppgörelse som nu har träffats inte ska uppfattas som ett krav på att alla ska jobba längre.

 Hur länge du väljer att jobba styr du själv över. Det vi har skapat är alltså bara en möjlighet för den som orkar och vill fortsätta efter 65, säger han.

Tjänstepensionen ITP

  • Drygt en miljon aktiva privatanställda tjänstemän har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.
  • Villkoren finns i ITP-avtalet, som har träffats mellan PTK (paraplyorganisation för flera fackförbund, däribland Unionen) och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.
  • Den som är född 1979 eller senare har den premiebestämda ålderspensionen ITP1. Premiebestämd innebär att storleken på premien (det arbetsgivaren betalar in varje månad) är bestämd på förhand.
  • Den som är född senast 1978 omfattas oftast av den förmånsbestämda ålderspensionen ITP2. Förmånsbestämd innebär att storleken på pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.
  • Förutom pensionen ingår även ersättning vid långvarig sjukdom och skydd för din familj om du dör.