Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Överlåt din premiepension och öka jämlikheten

Premiepensionen kan föras över till din make eller maka, vilket kan betyda mycket för den med lägre inkomst eller den som jobbar deltid. Om du i stället är sambo kan ett privat pensionssparande i din partners namn jämna ut skillnaden.
Anita Täpp Publicerad 20 april 2022, kl 09:50
Man och kvinna sitter och tittar på kvitton vid datorn.
Kvinnor fåt i genomsnitt 2 900 kronor mindre pension månaden än män. Shutterstock

Fortfarande tjänar kvinnor generellt sett sämre än män. Att de i allmänhet även är mer föräldralediga och oftare jobbar deltid bidrar också till att kvinnor får en sämre pension. Enligt Pensionsmyndigheten handlar det för dagens pensionärer om i genomsnitt 2 900 kronor mindre i månaden.

Ett sätt att jämna ut den här skillnaden vore att fler pappor, åtminstone under den tid som mamman tar mer ansvar för barnen, för över sin premiepension till henne. 

Vilket – beroende på mannens inkomst och hur länge överföringen sker – kan betyda alltifrån 50 till 2 000 kronor mer i månaden i pension till kvinnan livet ut, enligt en beräkning gjord av Pensionsmyndigheten.

Få har överfört premiepension

Men trots att möjligheten att föra över sin premiepension till sin maka/make eller registrerade partner har funnits i drygt två decennier är det ytterst få som gör det. Enligt den senaste statistiken, från 2020, gjorde knappt 15 000 personer av samtliga drygt sex miljoner pensionssparare det.

Och även om nästan alla av dessa var män som överförde premiepensionen till sin hustru så utgjorde de mindre än en halv procent av samtliga män som pensionssparar. Vilket, även om alla dessa män inte är gifta, är en försvinnande liten andel.

Om det beror på ovilja eller okunskap är oklart.

Men en anledning kan vara att man under den period i livet när en överföring till kvinnan skulle kunna vara mest aktuell har alltför mycket annat att tänka på, menar Agneta Claesson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Agneta Claesson
Agneta Claesson

Jag har full förståelse för att man i en tid i livet när man har fullt upp med barnen och jobbet kan tycka att pensionen ligger väldigt långt bort. Men man bör ändå ta den lilla tid som behövs för att gå in på minpension.se där man kan se hur mycket pension man kommer få i månaden vid olika pensionsåldrar. Där kan man också simulera hur exempelvis deltidsarbete påverkar pensionen och sedan ta en seriös diskussion med sin partner utifrån det, säger hon.

Måste göras senast 30 april

En sak som talar för att inte skjuta upp det samtalet är att en överföring av premiepensionen, som kan göras på Pensionsmyndighetens hemsida, inte går att göra retroaktivt utan bara gäller innevarande år. Vilket måste anmälas senast den 30 april, påpekar Agneta Claesson.

Något som har lyfts fram som en nackdel vid en överföring av premiepensionen är att beloppet minskar med sex procent när det förs över.

 Om man räknar med att man kommer ha en gemensam ekonomi efter pensionsåldern så kan det så klart kännas onödigt att göra så. Men ingen vet säkert att man kommer att fortsätta hålla ihop. Och att beloppet minskar beror på att kvinnor i allmänhet lever längre och då också beräknas behöva pension under längre tid, säger Agneta Claesson.

En svaghet i systemet kan tyckas vara att möjligheten till att överföra premiepensionen ännu bara gäller gifta och de med registrerat partnerskap.

 Det är något som har diskuterats länge. Men som sambo kan man ändå jämna ut pensionerna genom att öppna ett eget sparande till den med lägre inkomst. Och då också se till att det är skrivet i dennes namn, i det fall man separerar längre fram, säger Agneta Claesson.

En överföring av premiepensionen kan tidsbestämmas och upphör automatiskt vid en skilsmässa eller partnerskapsskillnad.

Din pension kan komma från:

  • Den statliga allmänna pensionen som förvaltas av Pensionsmyndigheten. Består till största delen av inkomstpension. Den mindre premiepensionen kan du själv placera genom att välja fonder. Om du inte vill göra det dina pengar i stället placeras i en statlig fondportfölj kallad Såfan.
  • Tjänstepension. Om du omfattas av kollektivavtal på jobbet har du en kollektivavtalad tjänstepension. I annat fall kan du ha en individuell tjänstepension, eller ingen alls.
  • Ett eventuellt privat pensionssparande.
Pension

Riskabelt att jobba och samtidigt ta ut pension

Sugen på att fortsätta jobba men samtidig ta ut din allmänna pension och placera den på börsen? Se upp! Det kan få oväntade negativa följder, varnar Pensionsmyndigheten.
Anita Täpp Publicerad 30 november 2022, kl 06:00
Man i senare delen av karriären sitter bredvid yngre man framför datorn.
Att fortsätta jobba och samtidigt ta ut sin allmänna pension, och investera den i aktier, kan innebära ekonomiska risker. Foto: Shutterstock

I slutet av arbetslivet kan finansiella rådgivare föreslå att du tar ut av din statliga allmänna pension och i stället placerar månadsutbetalningarna i exempelvis en kapitalförsäkring. Något som nu är möjligt från 62-års ålder, och från årsskiftet 63 år.

Ett argument kan vara att pengarna då kan växa mer än de annars skulle ha gjort. Ett annat är att din familj kan få de pengar som har hunnits betala in till kapitalförsäkringen om du dör.

Har du tur har kapitalförsäkringen, trots de vanligtvis höga avgifterna för det sparandet, en god värdeutveckling.

Och eftersom pengarna från en kapitalförsäkring normalt betalas ut i fem eller tio år kan det här vara en bra lösning för den som exempelvis vill ha råd att resa mycket under de första åren som pensionär.

Är en chansning 

För den som har en sjukdom och vet att den inte kommer att leva så länge till kan också ett tidigt uttag av den allmänna pensionen vara en bra lösning.

– Men då finns också andra lösningar än att placera pengarna i en ofta dyr kapitalförsäkring, säger Monika Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Det du behöver vara medveten om är att det är en chansning. Och det är inte alltid rådgivarna, som ofta får provision om du gör det här valet, tydligt berättar om nackdelarna.

En risk är att värdeutvecklingen på ditt sparkapital blir sämre än om du hade låtit pengarna vara kvar i det allmänna pensionssystemet.

Negativa skatteeffekter

Du bör också vara medveten om att det här upplägget har flera skatteeffekter som kan vara negativt.

En sådan möjlig effekt är att den månatliga utbetalningen av pensionen, (som exempelvis placeras i en kapitalförsäkring) tillsammans med din arbetsinkomst, kan göra att totalsumman hamnar över taket för den statliga inkomstskatten. Det betyder att du behöver skatta bort mycket mer av din allmänna pension än du hade behövt göra om du hade väntat med att ta ut den.

Du betalar dessutom mer i skatt på pension som tas ut före januari det år du ska fylla 67.

Hur mycket pengar du får in de här första fem eller tio åren påverkar exempelvis också dina möjligheter att få bostadstillägg.

En annan sak man bör vara medveten om är att i och med att man nallat av sin allmänna pension flera år i förväg, kommer m an att få en lägre månadsutbetalning under resten av livet än vad man annars skulle ha fått.

Viktigt göra ett medvetet val

Efter de första åren, när sparkapitalet i kapitalförsäkringen har betalats ut, kan man alltså få det mycket magrare än man hade förväntat sig, vilket också samtal till Pensionsmyndigheten har vittnat om.

– Vi får tyvärr samtal från personer som inte ens har förstått att deras allmänna pension har börjat betalats ut och gått till en kapitalförsäkring. De kan exempelvis kontakta oss vid 65 års ålder när de vill börja ta ut sin pension och får då veta att den redan har betalats ut och placerats i flera år. De har skrivit på något utan att förstå vad det innebär och inte heller upptäckt att de fått pengar från pensionsmyndigheten på sitt konto, pengar som sedan direkt har dragits till kapitalförsäkringen, säger Monica Zettervall.

Hon berättar att en del också har blivit chockade då de insett hur lite pension de kommer få efter de första fem eller tio åren.

 Det är alltså viktigt att man gör medvetna val när det gäller det här, säger Monica Zettervall.

Innan du skriver på . . .

. . . bör du få rådgivarens svar på följande frågor: 

  • Hur påverkas din pension på lång sikt, exempelvis vid 70 och 75 års ålder, när de placerade pengarna ha tagit slut?
  • Hur stor blir kostnaden för samtliga avgifter, som kapital-, års- och fondavgifter, för att förvalta pengarna?  
  • Hur kommer din framtida pension att påverkas vid en negativ utveckling på börsen?
  • Har du rätt att avbryta sparandet om du exempelvis vill göra det om ett år och kommer det i så fall att kosta dig något?