Hoppa till huvudinnehåll
Pension

Här är svaren på pensionstestet

Har du gjort Kollegas pensionstest? Då hittar du svaren här nedanför. Klicka på rubrikerna i facit så kommer du till rätt avsnitt i texten.
Linda Svensson, Niklas Hallstedt Publicerad 15 januari 2014, kl 11:49
 1. ITP
 2. Privatanställda tjänstemän
 3. ITP 1 är premiebestämd.
 4. 55 år
 5. Samtliga
 6. Den som tjänar mer än 46 640 kronor i månaden
 7. 10 procent av sin lön upp till 34 980 kronor i månaden
 8. Alecta och Collectum
 9. Alecta
 10. 30 år
 11. En kompletterande pension för den som omfattas av ITP 2
 12. Traditionell försäkring
 13. Ja, men bara mellan vissa utvalda bolag

HADE DU...
0-5 rätt:
Pensioner kan vara tråkigt, vi vet. Men det behöver inte vara så krångligt. Läs mer här så får du åtminstone lite grepp om hur din tjänstepension funkar.

5-10 rätt: Du har ganska bra koll på det här med tjänstepension och har sannolikt valt sparform någon gång under ditt yrkesliv. Men du kan alltid förkovra dig. Läs vår artikel här nedanför, så får du lite mer kött på benen.

11-13 rätt: Du är proffs. Vi kan inte lära dig nånting. Gå tillbaka startsidan och läs något annat.

Missade du själva testet? Det hittar du här.

SÅ här funkar det med pensioner:

ITP är den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Alla som omfattas av kollektivavtal har också ITP. I vissa fall, även om det är sällsynt, kan företag som har ett så kallat hängavtal med till exempel Unionen välja att behålla en annan tjänstepensionslösning.

Företag utan kollektivavtal kan, men behöver inte, i stället erbjuda sina anställda en individuell pensionslösning. Hur pass bra en sådan lösning står sig jämfört med ITP:n varierar. Jobbar du på ett företag utan tjänstepension som inte vill ge dig en individuell pensionslösning återstår att pensionsspara privat eller byta arbetsgivare.

2006 förhandlade fack och arbetsgivare fram ett nytt ITP-avtal. Anledningen var att arbetsgivarna ansåg att det gamla systemet var oförutsägbart och kunde leda till stora kostnader. Detta för att det gamla ITP-systemet var så kallat förmånsbestämt. Varje anställd med ITP var garanterad en viss procent av sin slutlön i tjänstepension. Om någon bytte jobb sent i livet, och fick en väldigt mycket högre lön innebar det att den nya arbetsgivaren var tvungen att betala in extra mycket pensionskapital för att tjänstemannen skulle få sin garanterade pension. ITP 2 fortsätter att omfatta dem som redan var inne i systemet när parterna förhandlade fram ITP 1, som det nya systemet heter.

De som är födda 1979 eller senare omfattas av ITP 1. I det systemet bestäms din framtida pension av den avkastning du får på de pengar som din arbetsgivare betalar in – 4,5 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För löner över det – i dag cirka 35 000 kronor i månaden - handlar det om en 30-procentig premie.

Även arbetsgivare som tecknat kollektivavtal efter den 25 april 2006 kan låta samtliga sina tjänstemän tjäna in ITP 1 oavsett födelseår.

Man kan tidigast börja tjäna in pengar till ITP 1 från och med den månad man fyller 25 år.

För den anställde med ITP 1 är lönen under hela arbetslivet viktig för hur stor pensionen blir. Men även avgifterna till de bolag som förvaltar premierna har betydelse, liksom avkastningens storlek. Allra bäst är att ha en hög lön tidigt – det ger längre tid för de inbetalda premierna att öka i värde.

Läs mer om avgifter här:
Låga ITP-avgifter kan ge 230 000 mer i pension
Nio av tio förlorar pensionspengar

Den som har ITP 1 kan själv välja hur pengarna ska förvaltas. Ett grundkrav finns: minst hälften av premierna måste placeras i en traditionell försäkring. Detta för att skapa en grundtrygghet. En traditionell försäkring garanterar att man får tillbaka de inbetalda premierna. En fondförsäkring är mer riskfylld och ger inte motsvarande garanti, men större möjligheter att själv bestämma hur pengarna ska förvaltas.

Valet av pensionsförvaltare görs via Collectum som fungerar som en länk mellan de blivande pensionärerna, arbetsgivarna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionen. I dag finns ett tiotal utvalda bolag att välja mellan.

Den som inte gör något val blir automatiskt försäkrad i en traditionell försäkring hos tjänstepensionsbolaget Alecta, samma bolag som förvaltar ITP 2.

Man kan också välja att betala för ett återbetalningsskydd och familjeskydd. Återbetalningsskyddet gör att dina närmaste får en efterlevandepension när du avlider. Beloppet motsvarar de inbetalda premier som du inte hunnit få utbetalt.  Familjeskyddet ger förmånstagaren ett visst belopp under en begränsad tid i fall du avlider före 65 år.

Medan det är svårt att på förhand beräkna hur stor pension ITP 1 kommer att ge, är det desto enklare för ITP 2. Här är det den sista lönen som är avgörande. Det finns dock regler om hur stora lönehöjningar under de sista fem åren som får påverka pensionen. Reglerna är till för att hindra att arbetsgivare ska kunna ge anställda högre pension utan att betala in motsvarande premie.

För lön mellan 0 och 34 980 kronor i månaden ger ITP 2 motsvarande 10 procent, för lön mellan 34 981 och 93 279 kronor 65 procent och för lön därutöver upp till ett cirka 140 000 kronor 32,5 procent. För att få full ITP 2 krävs 360 månaders tjänstetid, det vill säga 30 år. För varje månad som saknas minskas pensionen.

Den som omfattas av ITP 2 har också en kompletterande pension, ITPK. ITPK- premien är 2 procent av lönen, och kan placeras hos de valbara bolagen hos Collectum. Precis som för ITP 1-valet gäller här att välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

De som har en månadslön över 46 640 kronor och omfattas av ITP 2 kan komma överens med sin arbetsgivare om att antingen ersätta delar av den förmånsbaserade pensionen med en alternativ ITP, en så kallad 10-taggarlösning, i form av en individuell försäkring, eller helt byta till ITP 1. En anledning till att välja denna lösning är att man vill få större möjlighet att själv besluta över placeringen av pensionspremien och på så vis öka chansen till en bättre pension framöver. Man bör dock vara medveten om att det finns risk för att pensionen blir sämre.

Läs mer om tiotaggare här:
Varning för alternativ pensionslösning
Förlorar 5 000 kr i månaden

Den normala uttagsåldern för tjänstepensionen är 65 år. Men det går att få den utbetald redan från 55 års ålder. Pensionen blir då avsevärt lägre både för att den kommer att tas ut under längre tid och tjänas in under kortare.

Läs mer om uttagsålder här:
Oroväckande ökning av snabbt pensionsuttag
Mer i plånboken då du väntar med pensionen

Både för ITP 1 och ITP 2 gäller att premierna betalas in under sjukskrivning. Vid föräldraledighet fortsätter försäkringen för ITP 1 att gälla i som längst 13 månader. För ITP 2 finns en rekommendation från Svenskt Näringsliv och PTK att arbetsgivarna ska betala premierna under 11 månader. Det är dock inget tvingande.

Linda Svensson
[email protected]
Niklas Hallstedt
[email protected]