Hoppa till huvudinnehåll
Övrigt

Kinas vägval - från himmelskt imperium till global stormakt.

SNS Förlag
Lars Sköld Publicerad 11 maj 2012, kl 11:55

 Torbjörn Lodén är professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet. Den här boken kom delvis till i Kina där Lodén är gästprofessor vid Hongkongs universitet sedan 2011.

Titeln på professuren antyder också författarens ingång i ämnet. Det betyder att "Kinas vägval" är en intressant kontrast till Klas Eklunds, seniorekonom vid SEB, "Kina Den nygamla supermakten" (recenserad i Kollega.se 2011-09-12). Där Eklund koncentrerar sig på Kinas ekonomiska utveckling ligger Lodéns fokus mera på språk och kultur, utan att han för den skull glömmer bort Kinas snabbväxande ekonomiska tillväxt och inflytande.

Torbjörn Lodén diskuterar ingående den kinesiska partidiktaturen och de problem den för med sig för landet. Enligt hans uppfattning finns det ingenting i den kinesiska traditionen som skulle vara ett oöverstigligt hinder för införande av demokrati - även om Kina under hela sin historia hållits samman av enväldiga kejsare av olika dynastier och en ämbetsmannakår, mandarinerna, drillad i konfucianismens principer. Likaså innebär inte en ekonomi byggd på marknadsekonomiska principer automatiskt också införandet av ett demokratiskt styrelseskick. Dock, avståndet till demokrati är mycket kortare nu än på Maos tid. Om inte partiet lagt om kursen i marknadsekonomisk riktning efter Maos död 1976 har det hamnat i stora svårigheter. Samtidigt innebär kursomläggningen att samhällsutvecklingen kommer i konflikt med det politiska systemet. Emellertid, det finns hur många exempel som helst på diktaturer med en kapitalistisk hushållning, däremot inga på demokratier utan en marknadsekonomi.

För befolkningen är det emellertid inte demokrati eller diktatur det största problemet. Det handlar istället om klassklyftor, korruption och miljöförstöring. Med den snabba tillväxten har de ekonomiska klyftorna och orättvisorna växt snabbt. Orättvisorna förvärras av korruption och frånvaron av ett oberoende rättsväsende.

Det finns mycket att reflektera över och diskutera i Lodéns bok. Personligen är jag inte, som författaren tycks vara, övertygad om att demokratin kommer till Kina inom överskådlig tid. Diktaturer verkar ha en utdragen överlevnadsförmåga. Det tycks särskilt gälla partidiktaturer av kommunistisk typ.

Lars Sköld