Hoppa till huvudinnehåll
Övrigt

Chefsarbetets etik

SNS förlag
Lars Sköld Publicerad 22 februari 2012, kl 12:26

 Man kan skriva en bok om chefer och chefsarbete ur hur många synvinklar som helst. I den här boken har man valt att fokusera på etiken i chefsarbetet, kanske inget problem man tänker på varje dag, men som kan bli knepigt t ex när etik och moral kommer i konflikt med företagets lönsamhetsmål.

Tomas Brytting är docent i etik vid Handelshögskolan i Stockholm och hörs ibland i P1-morgons "Tankar för dagen". Här har han samlat omkring sig ett antal kolleger som behandlar i etiken i chefsarbetet ur olika synvinklar. Det mesta handlar om chefens förhållande till sina underställda. Boken handlar inte om handgreppen, d v s hur man ska göra saker och ting. Snarare är innehållet en input för eget vidare tänkande. Frågorna och problemen är svåra. Jag vet av egen erfarenhet att boken behandlar problem som många chefer brottas med. I en tillvaro som är pressad på tid och andra resurser söker många efter den kvicka fixen. Den som talar om hur jag ska göra så att allting blir bra. Tyvärr öppnar det fältet för diverse managementkonsulter, ofta med synnerligen tvivelaktig kompetens, som kommer med sina recept färdiga att klistras på vilken situation som helst. I den jämförelsen är det en lisa att läsa texter av författare som verkligen kan sina ämnen - även om man är tvingad att själv tänka ut hur man ska använda innehållet i praktiken.

Alla uppsatserna är inte vin. Det finns också en del vatten. Själv tycker jag att Carl Reinhold Bråkenhielms artikel om de kristna rötterna till dagens chefsideal är ett område att forska vidare på. Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag och Klara Regnö borrar i jämställdheten och chefsetiken på ett sätt som lyfter upp ofta förbisedda områden. I varsina artiklar skriver Tomas Brytting och Erik Blennberger om "Chefen som bedragare" respektive "Chefen och det goda livet". Det är tankeväckande texter om de frestelser chefsjobb kan utsätta sina innehavare för.

Lars Sköld