Hoppa till huvudinnehåll
Ledare

Unga blir måltavlor för oseriösa arbetsgivare

Många unga utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Dessutom står mer än var femte ung människa under 25 år utanför arbetsmarknaden i dag.
Susanna Lundell Publicerad 13 mars 2012, kl 09:05
Många unga som har ett arbete saknar schysta villkor på sin arbetsplats. En undersökning som Unionen gjort visar att så mycket som fyra av tio unga saknar anställningskontrakt. Det betyder att de riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att de får svårare att bevisa att de behandlats fel.

I det här numret kan du läsa om vardagen för Emil, en av alla unga människor som utnyttjats av sin arbetsgivare (sid 8-13). Dessvärre är Emil inte ensam om att vara ung och bli utnyttjad av arbetsgivare.
Att ha ett arbete med anställningstrygghet är ett måste för att kunna skaffa lägenhet och så småningom kanske planera för att bilda familj. Därför är det mycket bekymmersamt att så många som var femte ung människa under 25 år i dag står utanför arbetsmarknaden i vårt land. Och för den enskilde skapar detta naturligtvis oerhörda problem.
Den som inte får ett arbete tvingas bo hemma hos sina föräldrar under en längre tid. Att få ett hyreskontrakt blir en utopi. Genom att inte lyckas erbjuda unga arbete sätter samhället käppar i hjulet för en hel generation unga som på så sätt förhindras att bli fullvärdiga medborgare. Följden blir ett högst ofrivilligt ökande generationsboende där unga förhindras att leva sina egna liv.

På längre sikt skapas än större problem. För det räcker inte med utbildning för att bli attraktiv på arbetsmarknaden i dag. Det krävs också arbetslivserfarenhet, och hur ska unga människor få det om de inte släpps in på arbetsmarknaden? Om inget görs för att förändra detta betyder det att vi riskerar att om några år ha en stor grupp arbetsföra människor i medelåldern med betydligt mindre arbetslivserfarenhet än tidigare generationer.

Dessutom visar forskning att den som gått utan arbete en längre tid riskerar att bli utestängd från samhället också flera år senare i livet.
De unga som går länge utan arbete riskerar också att drabbas av ohälsa. Det blir en oerhörd press att söka jobb efter jobb och ständigt mötas av: "Tack för din ansökan, men vi har beslutat oss för att gå vidare med en annan sökande". Ingen vet i dag hur stor samhällets kostnad blir för att ta hand om ohälsan som följer i arbetslöshetens spår.

Nu behövs därför krafttag från politikerna för att få till en förändring.
En av de viktigaste knäck­frågorna för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström borde vara att lösa problemet med att så många unga står utanför arbetsmarknaden. Om inget görs för att hitta en lösning riskerar problemet att förvärras ytterligare med ännu mer utanförskap och ohälsa för unga som följd. En hög arbetslöshet bland unga är därför ett problem för hela samhället.

Susanna Lundell
[email protected]