Hoppa till huvudinnehåll
Ledare

Tänk efter på julfesten

Fler än var tredje tjänsteman vill att arbetslivet ska vara en alkoholfri zon. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Kollega.
Susanna Lundell Publicerad 3 december 2012, kl 10:58

Julen står för dörren, och med den julfesterna som arbets­givaren i många fall bjuder sina anställda på. För många förknippas festligheterna med skratt och skoj, men för andra är samma fester förknippade med oro och ångest. Ibland i så hög utsträckning att man avstår från att gå trots att arbetskamraterna har anmält sig.

I en ny undersökning som Novus opinion har gjort om alkohol i arbetslivet, uppger åtta av tio tjänstemän att de blir bjudna på julfest av sin arbetsplats. Nio av tio säger att det serveras alkohol på julfesterna som jobbet anordnar.

Det är förstås inte problemfritt när sex av tio samtidigt uppger att de har eller har haft en kollega som har alkoholproblem. Fler än tusen personer har svarat på undersökningen.

Att chefer skulle vara bra förebilder när det gäller alkoholkonsumtion stämmer inte om man ska tro undersökningen. Hela fyra av tio säger att de har sett sin chef berusad på en julfest vilket förstås inte är helt oproblematiskt. Om chefen uppträder berusat kan det leda till att även övriga anställda dricker sig fulla i tron om att det är normen på arbetsplatsen. Ännu fler -- tre av fyra -- har upplevt att en kollega har varit berusad på en julfest, var tredje har upplevt det flera gånger. För var tionde tjänsteman har berusningen bland arbetskamrater och chefer uppfattats som så negativ att de av den anledningen valt att avstå från att gå på julfest.

Trots att fler än var tredje tjänsteman vill att arbetslivet ska vara en alkoholfri zon är det ungefär lika många som tycker att det är trevligt med after work, vinlotterier och whiskyprovningar i arbetsplatsens regi.

Fyra av tio uppger också att det är tillåtet att dricka alkohol i lokalerna på deras jobb. Tjänstemännen tycks alltså kluvna i hur de ska förhålla sig till alkohol i arbetslivet, men väldigt många skulle gärna se arbetslivet som en alkoholfri zon.

Undersökningen ger således en del att fundera över för arbetsgivare runt om i landet. Hur ser det exempelvis ut med alkoholpolicyn på arbetsplatsen i fråga? Finns det någon sådan och följs den?
Finns det alkoholfria alternativ för dem som så önskar, eller står de två flaskorna med julmust väl dolda bakom starkare doningar och är slut redan innan festen har börjat? Eller är det kanske dags att fundera på om julfesterna framöver ska vara en alkoholfri zon?

I undersökningen uppger två av tre att deras arbetsplats har en alkoholpolicy, men okunskapen tycks stor då en tredjedel är osäker på om det finns någon policy och hur den i sådana fall ser ut.

Så -- alkoholfritt eller inte, av solidaritet med dem som har alkoholproblem eller tycker att det är obehagligt med berusade kollegor kanske det inte är så tokigt att skåla i julmust eller mineralvatten i år.

Ledare

Hur nära ska chefen gå i utvecklingssamtalet?

Nu är tiden för utvecklingssamtalen på många arbetsplatser. Men hur personliga ska de vara egentligen?
Helena Ingvarsdotter Publicerad 13 februari 2024, kl 12:58
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör och ansvarig utgivare för Chef & Karriär samt Kollega. Foto: Klas Sjöberg.

Så här års håller vi utvecklingssamtal. Följer upp tidigare mål och skapar nya samt listar behovet av kompetensutveckling. Men syftet är även att nå ökad arbetsglädje och då måste samtalet dessutom bli personligt. Det är inte alla bekväma med, att hamna i fokus. Man kan vara blyg. Eller motståndare till upplägget.

”Varför ska vi utvecklas hela tiden? Räcker det inte att vi gör det vi ska?” Ungefär så sa en medarbetare till mig för många år sedan. Bakom låg, tror jag, en önskan att ”få vara som man är”. 

Räcker det inte att vi gör det vi ska?

Ska chefer försöka ändra beteenden? Jag tycker att det finns något som skaver med det – vi människor är olika och det är bra. Ett korrigerande kan skapa en känsla av att inte duga. Å andra sidan påverkar vissa beteenden andras arbetsmiljö negativt och måste stävjas.

Som så mycket annat i ledarskapet är det en balansgång, och lätt att kliva fel. Jag tror ändå på att våga gå nära, för ibland är det först då de viktigaste sakerna uppdagas – som att någon innerst inne inte trivs i nuvarande roll eller är på väg mot överansträngning.