Hoppa till huvudinnehåll
Krönika

Vågade fråga: Vill du vara min vän?

Nina Karlsdotter Publicerad 16 december 2011, kl 12:35

Har du en tillitsfull vän som stöttar dig i ditt ledarskap?
I mitt jobb blir det många resor, och flera jag träffar längs vägen har en ledande position. Det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter och träffa människor med olika historier. Nu senast, på ett flyg från Stockholm till Malmö, hamnade jag i ett inspirerande samtal med en högre chef i ett storföretag. Hans tankar om ledarskap bekräftade det jag tror är avgörande för din egen utveckling.

Jag frågade honom om hans största utmaning just nu. Han svarade ungefär så här:

"Jag vaknar på morgonen och ställer mig frågan när någon ska inse att jag egentligen inte har någon djup kunskap om vår verksamhet, utan en grund kunskap om flera delar, till exempel ekonomi, marknadsföring, strategier och teknik. Som chef behöver jag ha helhetssyn. Många kring mig är experter inom sina olika områden. Det gör att jag känner mig ensam ibland, det är inte så många som jag kan bolla med. När jag insåg det så tog jag ett initiativ att skaffa mig kontakter på min nivå i andra branscher och ställde en konkret fråga till dem: vill du vara min vän?

När han beskrev känslan av ensamhet blev han lite rörd, och insikten om vikten av stöd var tydlig. I din roll blir du ofta mer ensam, ju längre upp du kommer.

Det fick mig att tänka på vad som behövs för att ditt ledarskap ska bli så framgångsrikt som möjligt. Min spaning i ledarskapsfrågor kommer tillbaka till några få delar som kan hjälpa dig på din väg:

1. Veta vart du själv är på väg och varför - vision och mission.

2. Veta vad som styr dina egna handlingar - dina värderingar som hjälper dig att fatta affärsmässiga och känslomässiga beslut som stöder din vision.

3. Din egen "hejarklack" av kloka, trygga och prestigelösa människor som stöttar dig i ur och skur. Genuina människor med nyfikenhet och intresse av att möta dig på din hållplats.

Vem ringer du när du behöver stöd i ditt ledarskap?

Nina Karlsdotter