Hoppa till huvudinnehåll
Krönika

Är du en engagerad ledare?

Nina Karlsdotter Publicerad 28 oktober 2011, kl 11:06

Hur ofta träffar du en chef som är genuint engagerad i sitt jobb, sina arbetsuppgifter och sitt företag? Chefen som VILL nå målen, som KAN nå målen och som vet att han eller hon FÅR nå målen och bidrar till företagets vision. I mina samtal med chefer är det förvånansvärt få som kan känna igen sig i den bilden. Ny forskning visar entydigt att engagerade ledare och medarbetare presterar bättre, vilket också ökar det ekonomiska resultatet. Samtidigt visar internationell forskning att endast 30 procent av företagens anställda är engagerade. Vilket slöseri med resurser!

När Apples VD Steve Jobs avgick sjönk företagets aktier kraftigt. Vad låg bakom marknadens reaktion? Jag kan tänka mig att den framtida avsaknaden av Jobs engagerade ledarskap delvis låg bakom reaktionen. Nu startar Jobs Apple Academy där chefer ska lära sig att ta efter Jobs engagerade sätt att arbeta med utveckling av företaget.

Hur får man då medarbetare engagerade? Harvardekonomen Stephen MR Covey visar i sina studier att en nyckelfaktor är chefens tillit till sig själv som ledare och tillit till medarbetarnas kunskap och handlingsförmåga. Covey anser att du som ledare måste utveckla din egen tillit och hur du agerar i enlighet med den för att nå engagemang. Här är ditt sätt att kommunicera och på ett respektfullt sätt möta medarbetare och kunder avgörande.

Redan på 1970-talet förstod professor Henry Mintzberg att det var viktigt att lita på sina medarbetare och släppa lite på kontrollen för att få större engagemang. Jag tror att många chefers dilemma är att balansera mellan kontroll och tillit. Chefers farhågor med att släppa kontroll verkar handla om risken att medarbetare drar åt olika håll.

Jag tror att chefers förmåga att utveckla sin egen inre trygghet, för att med tillit och respekt i kommunikation och handling möta sin omgivning, är den enskilt största framgångsfaktorn för ett gott ledarskap. Då kommer också omgivningen att följa och förutsättningarna för att nå de gemensamma målen blir de bästa.

Nina Karlsdotter