Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Besvikelse på Scania efter mutskandal

Scania ska vid flera tillfällen ha mutat sig till busskontrakt i Indien. Många anställda känner sig nog besvikna när skandalen nu uppdagas, tror Mari Carlquist, Unionens klubbordförande, som ändå menar att företaget agerat på ett bra sätt i efterhand.
Niklas Hallstedt Publicerad 10 mars 2021, kl 13:08
Jonas Ekströmer / TT
Som anställd måste man kunna känna sig säker och trygg och kunna larma om det i organisationen, säger Mari Carlquist, ordförande i Unionenklubben på Scania. Jonas Ekströmer / TT

I kvällens Uppdrag Granskning i SVT avslöjas mutskandalen som ska ha ägt rum under åren 2013 – 2016. Uppgifterna om mutorna ska ha bekräftats av en intern utredning som Scanias ledning låtit göra. Scania ska ha betalat för kontrakt i sju indiska delstater.

I Uppdrag Granskning berättar Scanias vd Henrik Henriksson att man vidtagit kraftfulla åtgärder, bland annat har de medarbetare som varit delaktiga fått lämna företaget.

Efter avslöjandet har företaget gått ut och informerat de anställda om vad som hänt, berättar Mari Carlquist, ordförande i Unionenklubben på Scania. Själv kände hon, tack vare sina fackliga uppdrag, till historien sedan tidigare. Men för de flesta andra är det nog en nyhet, tror hon.

– Det som framkommer i programmet kände knappast alla anställda till. Det har inte funnits någon allmän information omkring det.

Scaniaanställda har ett regelverk att hålla sig till. I reglerna understryks att anställda inte får använda mutor och att de ska anmäla misstänkt fusk.

– Så det som har hänt nu är absolut inget som företaget står för. Det är så klart väldigt tråkigt att det förekommer oegentligheter. Men när det gör det så är det viktiga att det upptäcks och åtgärdas.

Kan det hända igen?
– Det går inte att säga att det aldrig kan hända igen. Man får inte glömma att det är människor det handlar om. Människor kan alltid göra misstag och saker som inte är korrekta, säger Mari Carlquist.

– Det måste finns en öppenhet som gör att man kan signalera i tid när saker går fel. Som anställd måste man kunna känna sig säker och trygg och kunna larma om det i organisationen.

Hur reagerar de anställda på beskedet om mutaffären?
– Alla reagerar nog olika. Men om man går till sig själv så blir man först lite besviken när företaget man är så stolt över förknippas med dåliga saker. Men sedan ser man ju att Scania har agerat på ett bra sätt på det som hänt.

Internationellt

Unionens utvecklingsprojekt påverkas av Sidas nedskärning

På regeringens inrådan ska Sidas stöd till journalistik och informationsarbete om globala frågor avvecklas. Även Unionen påverkas - och förlorar en kvarts miljon kronor.
Lina Friberg Publicerad 23 januari 2023, kl 13:00
Unionens logotyp på skylt. Gröna bokstäver. Upplyst.
Unionens utvecklingsprojekt påverkas av Sidas nedskärning. Bland annat försvinner kvarts miljon kronor till en informationsfilm. Foto: Ingvar Karmhed/TT.

Det drabbar 14 förbund och tidningar, däribland Union to Union, LO, TCO och Sacos gemensamma fackliga biståndsorganisation.

Martin Jefflén.

  Vi förlorar en kvarts miljon kronor som skulle gått till en informationsfilm om Unionens utvecklingsprojekt i två versioner. En kortare version som skulle spritts på sociala medier och webben och en i längre format i utbildningssammanhang, exempelvis på seminarium, säger Martin Jefflén, internationell sekreterare på Unionen.

Filmen skulle fokuserat på tre utvecklingsprojekt som Unionen är involverad i, bland annat SEWA, ett kvinnligt fackförbund i Indien som organiserar egenanställda kvinnor. Människor involverade i utvecklingsprojektet skulle komma till tals. Filmen skulle även ge en övergripande bild av hur Unionen arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkor.

Allt organiserat informationsarbete försvinner

Hur påverkar det ert informationsarbete?

–  Det innebär ju att allt organiserat informationsarbete är borta, vilket minskar våra förutsättningar att sprida information om biståndet, exempelvis delta i seminarium på Globala Torget på Bokmässan, en plats där globala utmaningar kommer i fokus. Det blir inte heller någon gemensam medverkan om biståndet under Almedalsveckan. Viktiga plattformar för att sprida information om våra projekt, säger Martin Jefflén.

Vad händer med Unionens pågående utvecklingsprojekt?

  Huvudinriktningen på vårt arbete är godkänt. Men det är inte riktigt klart ännu kring vad som händer med budgeten, den kommer vara 10 - 15 procent mindre. Antingen kommer något projekt plockas bort, eller som det nog lutar åt, att använda oss av ”osthyvel-principen”. Det vill säga att skära ner lite överallt, säger Martin Jefflén.

Oro för biståndspolitiken

LO, TCO och Saco skrev i dagarna ett gemensamt brev till biståndsminister Johan Forssell med uppmaningen att inkluderas i dialog om hur svenskt bistånd än mer effektivt kan bidra till fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtliga fackföreningar organisationerna står bakom uppmaningen.

Svenska fackförbund och den gemensamma biståndsorganisationen Union to Union jobbar tillsammans med fackförbund i låg- och medelinkomstländer för att skapa säkrare arbetsplatser, tryggare anställningar, bättre arbetsvillkor och en inkluderande klimatomställning. Inom samtliga tre centralorganisationer finns nu en stor oro över utvecklingen inom biståndspolitiken.

Therese Svanström
Therese Svanström Foto: Eva Edsjö

– Fackligt utvecklingssamarbete är nyckeln till en hållbar framtid med anständiga arbetsvillkor för alla. Enligt FN-organen ILO och WHO dör 1,9 miljoner människor varje år på grund av sina jobb. Det är först när människor kan försörja sig och har råd att låta barnen gå i skola som vi kan bygga en hoppfull värld med klimaträttvisa och demokratiska samhällen säger Therese Svanström, ordförande i TCO.